Journalist: Danskerne har ret til at vide, hvor ulven er

DEBAT: Det er kritisabelt, at danske forskere ikke giver viden om ulvens færden videre til borgere, der kan risikere at møde ulven. Facebooksiden 'Her er ulven i Danmark' er derfor en vigtig kilde til oplysning, skriver Erik Poulsen. 

Af Erik Poulsen
Freelancejournalist og redaktør af facebooksiden 'Her er ulven i Danmark'

SF's natur- og miljøordfører i Folketinget, Trine Torp, hævder i et indlæg i Altingets ulvedebat, at der bliver viderebragt utroligt megen spekulation og udokumenterede påstande om ulven i Danmark.

Konkret henviser hun til en række opslag på facebooksiden ’Her er ulven i Danmark’, som jeg siden december 2016 har drevet sammen med et stort netværk af ulveinteresserede over hele landet.

Forskere holder information for sig selv 
Siden blev oprettet, fordi vi følte, at forskerne bag ulveovervågningen i Danmark holdt kortene tæt ind til kroppen og ikke var i dialog med borgerne i de ulveberørte dele af landet.

Samtidig manglede især husdyrholdere et aktuelt overblik over, hvor ulven var. De vil gerne vide, hvis der er observeret ulv i nærheden af en fåreavlers naturpleje, en økologisk mælkeproducents græssende dyr eller en hesteavlers fold.

Så de har mulighed for at tage deres forholdsregler.

Borgere og naturbrugere i ulveland er også interesserede i at vide, hvor ulven er.

Oplysninger vurderes 
'Her er ulven i Danmark' er derfor blevet facebooksiden, hvor borgere i stor stil deler observationer af en mulig ulv eller spor af ulvens tilstedeværelse. Blandt andet i form af formodede angreb på husdyr.

Det er frivillige kræfter, der driver 'Her er ulven i Danmark', men vi forsøger på bedste vis at vurdere de oplysninger, vi modtager, ligesom vi tager de forbehold, der naturligvis er, når det trods alt er sjældent, at en ulv fotograferes på så tæt hold, at der ikke er tvivl om dens ægthed. 

Forskerne på Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus, der har ansvaret for overvågning af ulvene i Danmark, deler fortsat ikke særligt mange informationer om ulven.

Og Naturstyrelsen udsender så godt som aldrig pressemeddelelser om det ellers stigende antal formodede angreb på husdyr eller henvendelser fra borgere, der føler, at ulven kommer for tæt på boligen.

Facebookside deler vigtig information 
Tværtimod har vi på facebooksiden for eksempel afsløret, hvordan myndighederne i delstaten Schleswig-Holstein allerede 15. december 2017 i en pressemeddelelse til tyske medier kunne fortælle, at en tysk ulv havde passeret grænsen til Danmark og siden minimum 24. november 2017 nu befandt i Nordjylland.

Her havde ulven fortsat de stribevis af angreb på husdyr, som den var kendt for syd for grænsen.

Alligevel var det først den 11. januar 2018, at Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus fortalte den danske offentlighed om ulven i Nordjylland.

Og man nævnte ikke, at det er en notorisk husdyrdræber, der er løs, selv om den i dagene op til jubel-pressemeddelelsen dokumenteret dræbte en nyfødt kødkvægskalv i Vendsyssel.   

'Her er ulven i Danmark' har derfor vist sig at have en berettigelse for borgere i de ulveberørte områder. De benytter også facebooksiden til at give udtryk for både fascination, glæde, bekymring og frustration over ulvens tilstedeværelse.

Herunder undren over, at politikerne og de grønne organisationer ikke forstår, at der er kastet en håndgranat ind i kulturlandskabet med ulvens tilstedeværelse tæt på folks hverdagsliv.

Det er en kontrast til de vilde drømme om en rewilding af landbrugslandet Danmark, som især Danmarks Naturfredningsforening og forskere på Aarhus Universitet er bannerførere for.

Og selv om de synspunkter også kommer frem på 'Her er ulven i Danmark', så har især Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe, biolog Bo Håkansson, set sig gal på facebooksiden og dens voksende skare af følgere.    

Til debat i Folketinget
Det skal derfor ikke undre mig, hvis Bo Håkansson og DN har spillet en rolle i Trine Torps spørgsmål til ministeren om vores facebookopslag. Vi takker for opmærksomheden, selv om det er lidt mærkeligt at blive gjort til genstand for debat i Folketinget og et notat fra ulveforskerne, uden at nogen af parterne har henvendt sig til 'Her er ulven i Danmark' om baggrunden for vores opslag.

Vi forstår heller ikke, hvorfor DN, SF, Miljøstyrelsen, Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus ikke i stedet bruger kræfterne på at komme i dialog med de borgere, der oplever eller efterlyser konkret viden om ulvens tilstedeværelse.

Svarene fra ministeren til Trine Torp om 'Her er ulven i Danmark' viser jo blot, at der er himmelvid forskel på, hvad de statsfinansierede ulveforskere i Aarhus egentlig ved og vil fortælle, og hvad borgerne i ulveland aktuelt møder i deres hverdag.

Erik Poulsen er freelancejournalist, redaktør af facebooksiden 'Her er ulven i Danmark' og blandt kandidaterne til posten som Venstres kandidat i Vestjyllands Storkreds ved valget til Europa-Parlamentet i 2019.

Forrige artikel Naturfredningsforening: Ingen grund til at udskyde fosfor-krav Naturfredningsforening: Ingen grund til at udskyde fosfor-krav Næste artikel Sportsfiskere: Råstofindvinding truer lystfiskernes millionbidrag i Øresund Sportsfiskere: Råstofindvinding truer lystfiskernes millionbidrag i Øresund
 • Anmeld

  Ib Heinisch

  Hvis nogen skulle være i tvivl

  Hvis nogen skulle være i tvivl om politikernes intelligensniveau, skulle der ikke længere herske nogen tvivl efter Erik Poulsen's udtalelser om det kritisable i at danskerne ikke ved, hvor ulven befinder sig! Og så er det ikke engang 1st April.

 • Anmeld

  Disa

  Ulv eller ej

  Vi stopper med får.
  Jeg kan ikke holde til det stress som følger af at vide ikke hvad venter når vi vågner om morgenen og de søvnløse nætter.

 • Anmeld

  MRI · Kandidat

  Hov ...

  Skal vi så også have en side med alle de vildt løbende hunde, dem folk ikke har i snor eller har til at rende frit i deres landbrug. Hunde er nemlig også kendt for mange og dødelige angreb på hus dyr faktisk i stortset samme omfang som ulvene i Thy?

  Det ville da være rart at vide. Denne debat er totalt ensporteret.

 • Anmeld

  Erik Poulsen · Redaktør - Her er ulven i Danmark

  Svar til "MRI"

  Facebookside med aktuelt overblik over løse hunde er en god ide. Sæt igang.
  PS. Send venligst dokumentation om de mange og dødelige ulveangreb på husdyr i Thy. Det lyder interessant.

 • Anmeld

  Thomas Larsen

  Behov for viden

  Kære Erik. Jeg synes også der er behov for viden frem for ammestuehistorier omkring ulven. Desværre fremstår det i mange af debatterne om ulven, bl.a. på facebook, at der en del personer, der er mere end villige til at begå selvtægt, der hvor ulven bedst observeres gennem et kikkertsigte og man samtidig holder aftrækkerfingeren inde. Dem er der i min optik ingen grund til at hjælpe, så præcise stedangivelser er unødvendige. Det er helt på linje med at præcise angivelser af ørnereder normalt heller ikke opgives, da der også er mennesker, der enten ønsker dem ondt, eller i samlemani tager æggene.

 • Anmeld

  Thomas Dahl

  Ulven er farlig for mennesker og det er veldokumenteret

  På alle kontinenter hvor ulven findes har den angrebet og dræbt mennesker ud fra dens naturlige rovdyradfærd, dette er noget der skal tages i betragtning når vi ser på ulvens tilstedeværelse i Danmark med dette lands temmelig begrænsede geografiske areal sammenholdt med den store grad af beboelse og opdyrkede land hvor ulven uundgåeligt vil møde mennesker i forbindelse med sin jagt på bytte.
  Det må, efter at have læst nedenstående liste af dokumenterede angreb af ulve på mennesker, stå klart for enhver at et møde mellem menneske og ulv ikke er så risikofrit og idyllisk som nogen mener og at jo større bestanden af ulven bliver desto større bliver sandsynligheden for angreb på mennesket hvor dette opfattes som bytte af ulven inklusive angreb med dødeligt udfald
  Ifølge nedenstående liste har der siden år 2000 globalt set været omkring 150-152 dokumenterede ulveangreb på mennesker med 22 dødsfald til følge, hvoraf 30 skyldtes rabies i ulven, de resterende 120 angreb ulvens naturlige adfærd.
  Dette sætter påstanden om at de fleste ulveangreb på mennesket skyldes rabies i ulven i et helt andet lys når kendsgerningerne er at 80% af alle dokumenterede ulveangreb på mennesket indenfor de seneste 18 år skyldes ulvens naturlige rovdyradfærd og ikke sygdom.
  https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_wolf_attacks

 • Anmeld

  Mri · Kandidat

  Svar til Thomas Dahl

  Wiki - seriøst? Læste lidt gerne lidt om en af de døde "ligsynsmsnden troede ikke at hunde begår sådanne angreb", men det gør de. Det er velkendt at hunde kan finde på det også med døden til følge. Altså er dette ikke særligt begrundet.

 • Anmeld

  Mri · Kandidat

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  Lukkethed

  Det er fuldstændig rigtigt, at der ikke slipper meget ud fra Aarhus.
  Kunne det være, at de pågældende fortrød, at de meldte så hurtigt ud om ulvens tilstedeværelse i Jylland?
  Kunne der være en skjult agenda, som siger: Ulvenes antal skal forsøges minimeret i den dumme offentligheds bevidsthed og de mange angreb af ulvene på husdyr, skal forsøges tilskrevet strejfende hunde.
  Underligt at der er blevet så mange strejfende køtere siden 2013.
  Så vidt jeg kan finde ud af, er det da ikke fordi hundeholdet i Jylland er steget væsentligt i den tid og tendensen går i retning af små skødehunde i hundeholdet.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  En chip ind i hver eneste ulv - NU

  Nu må tiden være kommet til at vi benytter moderne teknologi sil sikring af folk og fæ imod ulve.

  En tracker-chip ind i hver eneste ulv, og med adgang for alle ipad til at se og følge dem, med indbygget afstands-alarm, så fåreholderne kan komme ud med skræmmeskud i tide og kondiløbere kan vende om.

  Vi kan finde ud af at sætte sådanne teknologier på ældre mennesker på plejehjem, så det kan ikke være en umenneskelig handling.

  Nu må alle disse romantiske ulveelskere se at komme os andre lidt i møde. En sådan teknik på alle ulve de jo også kunne bruge til at komme tæt på ulvene og nyde deres jagt drab på råvildt.

 • Anmeld

  Erik Poulsen · Redaktør - Her er ulven i Danmark

  Svar til Thomas Larsen

  Tak for din kommentar. På 'Her er ulven i Danmark' viderebringer vi kun præcise lokaliteter, hvis det ikke kan undgåes i forbindelse med deling af opslag, hvor kilden på enten kort eller i teksten har angivet vejnavne eller andre fixpunkter.

  Den primære årsag til vores tilbageholdenhed er den stigende ulveturisme. Borgere og lodsejere vil simpelthen ikke stå offentligt frem med deres observationer, når de straks efter oplever en stigende trafik og fremmede gæster på deres jord. "Vi har det som aber i bur" skrev en frustreret bekendt med bopæl i hjertet af ulveland i går skærtorsdag, da påskeudflugterne efter et ulvekig både dag og nat havde ødelagt familiens fredelige hverdag.

  Ulveturismens uheldige sider har været omtalt i flere medier - for eksempel https://landbrugsavisen.dk/ulveturisme-forstyrrer-privatliv-og-jagt-i-stråsø-plantage - men beboerne i ulveland oplever ikke, at hverken ulveturister eller myndigheder gør noget ved problemet.

  Frygten for krybskytteri har luret i baghovedet på mange i al den tid, hvor ulven officielt har været i Danmark. Ingen har dog på noget tidspunkt kunne påvise så meget som en konkret mistanke. Alligevel er det noget, som både seniorforsker Peter Sunde fra Aarhus Universitet og den formentligt kommende præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, går meget op i.

  Det skal jeg ikke trætte mere med her, men blot henvise til et læserbrev, som jeg skrev tidligere i marts, da det emne sørme også blev gjort til spørgsmål i Folketinget til ministeren, selv om han jo af gode grunde ikke kunne iværksætte en efterforskning på baggrund af frygt for krybskytteri.
  Læserbrevet kan ses på https://www.aoh.dk/artikel/ingen-styr-p-ulvene

 • Anmeld

  Jørn Ktistiansen

  Ulven som afsæt for en politisk karriere?

  Erik Poulsen. Hvor mange husdyr blev tabt til ulv i 2017 og hvor mange blev tabt til andre rovdyr? I Storbritannien hvor der ikke findes ulve tabes ca. 15.000 får årligt til hunde - alene. Før ulven dukkede op mistede fåreavlere masser af dyr til hunde, ræve og andre rovdyr, men det interesserede du dig ikke for. Er ulven bare et afsæt for en politisk karriere og har du ikke nogen realpolitiske mærkesager ud over ulven?
  Som journalist burde du gå efter det største problem for fåreavlere, og det er ikke ulven, som det fremgår af de tal, du bør fremlægge.
  Jeg hæfter mig ved, at du savner åbenhed om ulven, og det er fint. Bidrager du selv med oplysninger til forskerne på Aarhus Universitet ikke mindst DNA evt. via dine informanter, hvis ikke står du selv for en udstrakt grad af lukkethed i forhold til befolkningens kendskab til ulvens forekomst i Danmark.

 • Anmeld

  Jan Persson

  Ingen har dog på noget tidspunkt kunne påvise så meget som en konkret mistanke.

  Erik Poulsen, mener du ikke, det faktum at 4 ulve er forsvundet sporløst giver konkret mistanke om krybskytteri?

  Så er du enten naiv eller taler mod bedre vidende

  https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/ny-rapport-fire-ulve-er-sporloest-forsvundet-i-danmark

 • Anmeld

  Thomas Larsen

  Ulveturisme

  Hej Erik - Ulveturismen er vel i orden, så længe dem der forsøger at få et glimt af ulven overholder kapitel 4 i lov om naturbeskyttelse. Nu bor jeg selv på øst/sydsjælland, hvor der stort set kun er private skove, med de samme restriktioner, som gælder på alle de andre private ejendomme, også der hvor ulvene er. De de giver jo mulighed for at komme ud, i det mindste i dagtimerne, så længe man holder sig til faste stier og skovveje. Hvis folk ikke overholder dette skal det selvfølgelig påtales, men adgangen på de opstillede betingelser mener du vel er i orden?

 • Anmeld

  Bjarne jensen

  Helt ude af propetioner

  Der er ikke et dokumenteret ulveangreb på mennesker i dk, folk går fuldstændig i selvsving, der dør dagligt folk i trafikken, af partikelforurening og passiv/aktiv rygning og listen kunne blive lang - men til dato kan der ikke skrives ulv på et dødsfald i dk, og aligevel køre folk panikkampagnen i forreste række. Det handler i bund og grund om at landbruget og jægerne ikke ønsker ulv i dk af konkurrence hensyn.
  Øget biodivisitet kan opnås ved at fjerne brugen af sprøjtegifte - ulv eller ej - og jægerne ville få mere rådyr hvis de sørgede for at bønderne ikke hakkede alle rålammene i stumper og stykker ved høst - ulv eller ej

 • Anmeld

  Leif Meldgaard · Ulvemonitør

  Når man gerne vil kalde sig journalist men skriver science fiction

  Når man gerne vil kalde sig journalist men skriver science fiction, kan det nemt gå galt. Det ser vi eksempler på i denne tråd. Eksempelvis at misbruge et tilsyneladende journalistisk arbejde til at fremme egen politisk karriere drøm. Det tror jeg nu nok de fleste, som kommentarer, af bl.a. Jørgen Kristiansen, kan gennemskue. Jan Persson, du har lige præcist ramt plet med din kommentar, igen et politisk stunt forklædt som journalistik. Med hensyn til ulveturisme, selvfølgelig er det ok, ligesom folk i årtier er søgt til nøjagtig de samme lokaliteter som krondyr turister. De danske statsskove besøges af 43 mill. mennesker om året, landets suverænt største turistattraktion, større end de 10 næste på listen tilsammen. Endelig omkring farlighed for mennesker. Fakta er at i Europa, har der været 4 fatale angreb siden 1957, nemlig 2 i 1957 og 1 i 1964 og endelig 1 i 1974. At sammenligne med lande hvor det er et helt andet dyr er at køre debatten af sporet. At sammenligne med lande hvor bestande er befængt med Rabies, parasitinfektioner, rydning af skoven med manglende fødegrundlag for ulven og andre konsekvenser af samme karakter, er at køre debatten af sporet. At holde sig til fakta, ville klæde alle i debatten uanset om de kalder sig journalister, eller hvad de ellers kan finde på. Den rigtig dygtige journalist var også tilstede på studiet da "undersøgende, kritisk" journalistik var på skemaet men af en eller anden grund har flere valgt bare at fungere som mikrofonholder og så viderebringe selv de mest vanvittige såkaldte "ulvenyheder" uden at faktatjekke noget som helst.

 • Anmeld

  Erik Poulsen · Redaktør - Her er ulven i Danmark

  Svar til Thomas Larsen og Jan Persson

  Thomas Larsen: Folk er naturligvis velkomne i naturen, hvis de overholder de formelle regler. Jeg peger blot på, at en af konsekvenserne ved ulvens tilstedeværelse er en stigende ulveturisme. Vel at mærke i områder, hvor de fastboende blandt andet har valgt at bosætte sig på grund af fred og ro. Den forstyrres nu døgnet rundt, og nogle af ulveturisterne tager ikke ganske almindelige hensyn til privatlivets fred. Samtidigt har man i de vestjyske statskove gennem længere tid oplevet ulovlig opsætning af vildtkameraer til overvågning af ulven. Det kan hverken skovgæster eller fastboende være tjent med.

  Jan Persson: Når fire ulve forsvinder for ulveforskerne i Aarhus, er der flere andre, mere realistiske muligheder end et halmfyr:
  1. De kan være gået hjem til Tyskland eller Polen.
  2. De kan være død en naturlig død et sted ude i landskabet.
  3. De kan være her endnu.
  4. Der kan være rod med dna-arbejdet i Aarhus.

 • Anmeld

  Jørn Kristiansen

  Ulven som afsæt for en politisk karriere 2

  Erik Poulsen. Når du kan finde tid til at svare Leif Meldgaard og Jan Persson, kan du vel også finde tid til at svare mig eller er spørgsmålene for nærgående?

 • Anmeld

  Mri · Kandidat

  Disa

  Disa, jeg forstår det faktisk ikke helt. Jeg kommer selv fra Vestjylland og ved at det med at hunde angriber dyrene ikke bare er noget der er sket i Thy, men i højgrad også omkring Ulfborg ol. Hvad er forskellen på om det er en hund eller en ulv? Tror for de døde får er det hip som gap.

 • Anmeld

  Ellen Daugaard Jepsen

  Hvem ser ulven først?

  Jeg forstår ikke hvordan du mener, at politikerne skulle kunne fortælle offentligheden, hvor ulvene er? Det er som bekendt offentligheden, der ser ulvene først. Så hvis nu alle indberettede til Ulveatlas.dk i stedet for at skrive til dig/din Facebookside, ville vi måske have mange flere dokumenterede ulve. Du har alt for mange medlemmer og følgere med kampråbet "SGT". Så derfor kan det være tvivlsomt om ulvene nogensinde når at blive registreret, inden de er "væk".

 • Anmeld

  Thomas Larsen

  Ulveturisme

  Hej Erik - jeg er glad for at du er enig i at så længe de formelle regler er overholdt så er tingene i orden. I statsskovene er det nu sådan, at man må komme og gå hele døgnet (og tak for det i øvrigt til bl.a. DN, der tidligere har kæmpet for det). At der kommer en attraktion som ulvene, der får offentlighedens bevågenhed, gør jo ikke, at de mennesker der bor i et område, ikke skal acceptere dem der kommer og gerne vil have oplevelsen. Uden sammenligning i øvrigt ville det svare til, at fordi jeg bor tæt på Stevns Klint, så har jeg større rettighed til adgang, end dem der kommer fra Århus, Ålborg, København, det holder ikke rigtig i min optik. Jeg ser i øvrigt frem til, at den her debat om ulve komme ned i et leje hvor den egentlig hører hjemme, på samme måde som de øvrige dyr vi har i vores natur.

 • Anmeld

  John Meldgaard · Præst

  Anbefaler Erik Poulsen

  Jeg har haft en rigtig go oplevelse med jer på Her er Ulven i Danmark
  De pisser ikke på folk som dem fra århus

  Tak for ærligheden Erik Poulsen

 • Anmeld

  Jørn Kristiansen

  Pisser Aarhus på John Meldgaard eller folket?

  Sådan et udsagn kalder da på en uddybede forklaring. Er der blevet pisset på dig eller er vi andre ikke en del af folket? Jeg har ingen våde pletter mig bekendt.

 • Anmeld

  Mri · Kandidat

  Der er noget, der ikke giver mening!

  1. Det lyder lidt som om man tror at forskerne ved hvor ulvene er hele tiden. Det gør de ikke. Og hvis de gjorde kunne ulven være et andet sted i landet samme dag, hvad der den ville. Ulve kan tilbagelægge store strækninger relativt hurtigt. Vi ved jo alle hvor ulvene overordenet holder til. Det er ikke svært. Jeg boede i Vemb i en mdr nu her og Ulvene fra Plantagen var i området hele tiden, men gerne 40 km i den ene retning den ene dag og i den anden næste dag. Bare ved at følge med i nyhederne ville man have en god ide om hvor. Hvad er årsagen til at man gerne vil vide det?

  2. Jeg finder det mystisk at det betyder meget at ulven dræber dyr, når hundene har gjort det samme længe. Ingen Ramaskrig vedr. det. Jeg tror ikke at det betyder meget for et byttedyr hvem der dræber det. Det burde heller ikke for ejerne. Det er synd for dyrene, men det er det for mange dyr i verden. Jeg ville ti gange hellere før naturligt ved et vildt dyr end ved så mange andre ting.

  3. Ulve er mindre farlige for os end så mange andre dyr. Menneskets bedste ven skader og dræber flere. Heste sparker folk og folk bliver handicappede af at dyrke vilde sportsgrene eller ved at køre berusede eller med narkotika i blodet. Jeg tror sidstnævnte også dræber flere end ulven. Undersøger viser at du med større sandsynlighed bliver ramt af lynet end af en ulv. Jeg mener derfor, at frygten for disse dyr er overdrevet. Jeg siger ikke, at der ikke kan ske noget og jeg mener også at det ville være forfærdeligt.

  4. Er der overhovedet nogen der har tænkt over at det kunne være godt for den natur vil gør alt for meget for at smadre? At det er vores egen skyld så de finder nok byttedyr her. Jeg mener vi behøver jo ikke lukke både fasaner og då'er ud i den danske natur bare for at de kan blive skudt igen? Vi har skabt en land fyldt landbrug og randarter (evt. læs og forstå mere biologi), klart at der kommer større predatorer til. Udover det kan vi ligeså godt indse at vores natur vil ændres gradvist pga. klimaændringer og at der og vil komme dyr som alle ikke er lige glade for. Men vi bør være pragmatiske istedet for at brygge eventyrer

 • Anmeld

  Erik Poulsen · Redaktør - Her er ulven i Danmark

  Svar til John Meldgaard

  Tak for de pæne ord. Vi arbejder frivilligt og er glade for, at vores indsats værdsættes.

 • Anmeld

  Annette Kyneb

  Det kan ikke undre, at almindelige mennesker ikke vil give…

  Hvis man går ind i Facebook på "Her er ulven i Danmark " , og ser hvad der her skrives af løse rygter og hadefulde påstande og ser de blodige billeder der svælges i, kan det ikke undre almindelige mennesker, at man ikke ønsker at give oplysninger om ulvens færden.
  Denne prædikant fra Stadil, som stiller op for Venstre til EU, kører her på Facebook den værste hadegruppe mod ulvene.

 • Anmeld

  Carsten Nordenhof

  Kandidat for Venstre...

  Journalist? Måske, men i hvert fald venstremand, og de er jo ikke naturbeskyttere endsige modtagelige for fakta....

 • Anmeld

  Michael

  Hvor er de selvdøde dyr blevet af?

  Kunne være spændende at vide, hvor meget de selvdøde dyr er faldet, siden ulven er kommet til?
  Der bliver nok ikke tænkt så meget over, at ulve også spiser af de selvdøde dyr, som ligger på marken.
  Men ja, så får landmanden jo også kompensation for disse selvdøde dyr, hvis ulven lige har slikket på dem.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Annette Kyneb

  Det De kalder " de blodige billeder der svælges i" er jo dog fotograferet ude i den virkelighed De tilsyneladende ikke rigtigt er bekendt med.

  Det var jo ikke på grund af Grim`s eventyr om Den Lille Rødhætte og Ulven, at Staten for et par hundrede år siden satte ind på at få udryddet dette dyr, der i Danmark må betragtes som et skadedyr.

  Vel er Ulven et spændende dyr, og TV`s mange (til bevidstløshed) gentagne manipulerede dyreudsendelser om ulve viser jo gode billeder fra den store dejlige natur. Men Danmark er IKKE denne "store dejlige natur." Danmark er et meget lille område med en meget tæt befolkning og velsignet med en landbrugsjord der forpligter til at producere fødevarer. Næsten overalt.

  Og de arealer der IKKE kan eller bør udnyttes til fødevareproduktion, er simpelthen for små til at rumme ulvekobler på en måde der ikke kolliderer med mennesker og husdyr.

  Forstå det dog. Jeg synes også at ulve er fine dyr - i de store nationalparker i Amerika og Rusland og hvor der ellers er plads nok.

  Men her i DK er der altså ikke plads til Ulvekobler udenfor Zoologisk Have og den indhegnede del af Jægersborg Dyrehave.

 • Anmeld

  Jørn Kristiansen

  Eriks og Bertels virkelighed

  Bertel Johansen. Som det fremgår af ovenstående har jeg 2 gange bedt Erik Poulsen svare på nogle konkrete spørgsmål. Det lader til at Erik er gået i politisk og journalistisk flyverskjul. Så jeg besvarer selv spørgsmål 1. Ulven står bag 1/3 af de tabte husdyr, der er blevet undersøgt. Hovedparten er ræv, hund og ubestemmeligt. Så virkeligheden herovre i det mørke Jylland er, at Erik Poulsen puster til en modvilje mod ulven af forskellige grunde. 1 hans ønske om en politisk karriere på et meget tyndt fundament. 2. Landbrug Fødevarer er i hans betalende kundekreds som journalist. ( Om LF yder tilskud til Her er ulven siden, står hen i det uvisse. Jeg har tidligere spurgt Erik Poulsen om netop det, men da gik han også i flyverskjul.) Jeg kan kun gisne om, hvorvidt Erik Poulsen bidrager med data til den officielle ulveforskning i Danmark altså Aarhus Universitet, jeg har dog min tvivl. Derfor kører jeg lidt hårdt på Erik Poulsen indlæg om lukkethed i Ulvedalene. I min virkelighed burde fokus være på de reelle problemer og ikke være en del af et dobbeltmoralsk korstog med fokus på karriere og privatøkonomi

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Jørn Kristensen. Tak for statistikken

  "Ulven står bag 1/3-del af de tabte husdyr," skriver De.

  Det er så sandeligt også rigeligt, og alt for meget. Så: Uden ulv vil vi altså slippe for 1/3-del af husdyrdrab fra vilde dyr.

  Og: Hvad mon det, fremskrevet til ulvekobler i hele Jylland så bliver til ? Det er jo et skræmmende perspektiv der alene burde få "ulveelskerne" på bedre tanker.

  Og angående Deres kritik af Erik Poulsen: Synes De ikke selv, at det er lidt billigt at kritisere andres meninger og holdninger, alene på grundlag af, at vedkommende specielt interesserer sig for, og varetager, en erhvervsgrens eksistentielle forhold ? Dette er jo ret udbredt og alment accepteret i alle andre anliggender. Så prøv at gå "efter bolden i stedet for efter manden."

 • Anmeld

  Michael · Natur tilbage tak

  Landbrug v/s Ulve i Danmark

  Landbruget skal alligevel reduceres i Danmark, da Danmark har nogle krav de skal indfri.
  30% af landbruget skal væk, så der kan plantes skove, og natur. Det er den eneste måde at få reduceret CO2 og forurening af naturen og dyrelivet.
  Så er der også plads til ulve i den danske natur.

  http://stoet.dn.dk/Default.aspx?ID=46014

  https://issuu.com/wwfverdensnaturfonden/docs/ln_04-2016/2?ff=true

  https://www.information.dk/databloggen/2014/12/fire-scenarier-verdens-fremtid

 • Anmeld

  Helle Poulsen

  Aarhus universitet

  Hvis man mener at siden Her Er Ulven i Danmark, tilbageholder oplysninger for forskerne på Aahus universitet, så må jeg undres.
  Siden er offentlig og alle kan læse med og kommentere.
  Redaktøren for en FB side kan da på ingen måde gøres ansvarlig for om de obs som offentligheden henvender sig med, også er sendt til ulveatlas.
  Jeg må erklære mig enig med de debattører der mener at man fra forskernes side ønsker at tilbageholde så mange oplysninger om ulven som muligt.
  Aau har fravalgt at samarbejde med Københavns universitet, hvad der er fuldstændig uforklarligt, da KU kan bidrage med megen viden om ulvens færden, dna resultater mm.
  Det fravælger man konsekvent, på trods af de har nogle af Europas bedste ulveforskere.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  IPCC og FN spår i kaffegrums

  Bem. til Michael: Nej, landbruget i DK "skal" ikke reduceres 30%, og det ville også være ganske uforsvarligt i betragtning af verdens fødevaremangel.

  Og IPCC aner ikke noget om hvordan fremtidens vejr bliver. I 1972 udkom bogen "Grænser for Vækst," hvor verdens klogeste hoveder på grundlag af al aktuel viden, forudsagde at olien ville være sluppet op år 2000 samt en masse andet sludder vi griner af i dag. Sådan vil IPCC´s rapporter formentligt også blive leet ud om 20 år.

  Det er jo ikke i DK at halvdårlige jorde ryddes for skov til fordel for et lavtydende landbrug. Men der hvor det sker burde det nok stoppes. Danmark er et landbrugsland, det har taget 1000 år at nå så langt, men naive sjæle kan jo i "den bedste mening" ødelægge det hele på en generation.

 • Anmeld

  Michael

  Bertel Johansen

  Selvfølgelig skal Danmark reducere landbruget. Ellers sker det helt af sig selv, for klimaet bliver ikke bedre, bare værre.
  Det betyder marker der er for sumpet, at landmænd slet ikke kan komme ud på markerne, for der vil blive mere og mere af regnvejrsdage, som vil ødelægge afgrøder, og landmænd kan ikke komme af med deres gylle, for markerne vil være for sumpet. Så de kan lige så godt indstille sig på afvikling.
  Der vil ske en stigning af havets overflade, som vil tage en del af det ydre Danmark, hvis der ikke bliver gjort noget, hurtigere end igår.
  Så afvikling er vejen frem nu.

 • Anmeld

  Annette Kyneb

  Omtalte Facebookside er KUN for rette troende !

  Facebooksiden er IKKE en offentlig side, som nogen ovenfor påstår!
  Der lukkers kun folk ind i folden med den rette tro.
  Og så er det da rart at vide, at vi i Danmark har en maskinmester, der er klogere end FN, hvad angår klimaforandringer.

 • Anmeld

  Jørn Kristiansen

  Her er ulven

  Annette Kneb har ret. Er du kritisk - som jeg ryger du ud også selv om, der holdes en sober tone. En del af min kritik går på, at når nu Erik Poulsen fremfører kritik om, at danskerne åbenbart ikke ( i hans optik) har ret til at vide, hvor ulven er, så burde netop han bidrage til, at forskerne i Aarhus får så mange informationer som muligt. Ellers bliver det bare for dobbeltmoralsk og ikke godt for en politisk karriere, der ikke er gået i gang endnu.

 • Anmeld

  Leif Meldgaard · Ulvemonitør

  Anette Kyneb og Jørn Kristiansen

  Korrekt, mange har oplevet deres livs korteste karriere på nogen fb side. Men omvendt har en del vel også oplevet at overleve derinde i både 5 og 10 minutter, om ikke andet så indtil de nåede at få første indlæg lagt op. Én ting ligger fast, man kan ikke påpege usandheder uden at få sparket. Selvfølgelig også en måde at få sine synspunkter til at stå uimodsagt.

 • Anmeld

  Jørn Kristiansen

  Leif Meldgaard

  Helt enig og hver gang man spørger dybere ind til Erik Poulsens bevæggrunde for at interessere sig for ulven, så går han i flyverskjul. For læserne kan jeg oplyse, at Ep udover at være selvstændig journalist tidligere Bl.a. har haft ansættelse ved landbruget og lavet informationsarbejde for landbruget. Netop derfor er det interessant at vide, om der ligger økonomiske interesser bag Erik Poulsens arbejde med at miskreditere ulven i stedet for at fokusere på husdyrholdernes væsentligste problemer i forhold til tab af dyr. Da Erik Poulsen ikke ønsker at svare, må det være op til læserne at afgøre om Erik Poulsens kampagne er en del af landbrugslobbyen, og om ulven virkelig er grundlag for en plads i EU parlamentet.

 • Anmeld

  Leif Meldgaard · Ulvemonitør

  Proportionsforvrængning

  Ja, og det er jo helt galt, så proportionsforvrænget Erik Poulsen og andre, gør debatten. Hold nu fast - vi taler om en nation i oprør, en nation der lever i frygt, politikkere der taber koncepterne og hopper på katastrofens omfang, som har efterladt en befolkning der ikke aner deres levende råd, og hvis desillusion er komplet når de vender sig mod de ansvarlige politikkere, enten er disse handlingslammede eller også går de til Trump'ske yderligheder og bygger grænsehegn. Nåeee nej det var jo noget med vildsvin, forsøgte man i hvert fald at bilde os ind. Når vi samtidigt har en presse der i store træk slet ikke er gearet til at tackle nationale problemer af denne størrelse og derfor bare forfalder til mikrofonholder rollen og gerne for de der råber højest og mest skinger. Det er i sådanne katastrofesituationer at folk med skumle obskure politiske ambitioner og andre tvivlsomme motiver, har vind i sejlene. Men ok, katastrofens omfang er jo næsten heller ikke til at overskue. Danmark har fået ulv og det i et antal af intet mindre end 11-12 stk. Jeg vil fortsat skrive om mine oplevelser med monitoreringen af disse frygtelige væsner så længe jeg kan holde mig i live i den barske og ubarmhjertige danske natur.
  Dette forklarer jo med al tydelighed hvorfor vi i almindelighed og spindoktorer i særdeleshed ikke har overskuddet til at forholde sig til 8.000 - 20.000 dræbte rålam i høstmaskiner/år, 30.000 aflivede nyfødte tyrekalve/år, alene af den grund at de er tyrekalve, at 25.000 pattegrise dør dagligt som følge af produktionsformen, kyllinger der ikke kan gå pga. bortætsede trædeflader under fødderne, MRSA infektioner, Campylobacter infektioner, pensilinresistens osv.. Det klart at en spindoktorer som EP, ikke vil koncentrere sig om sådan noget. Det ville jeg også nødigt skulle forsvare. Meget mere overskueligt at flytte fokuseringen over mod 11-12 ulve.
  Så vil nogle nok sige, og som fåreavlere har gjort, at ulven kan blive fåreavler fagets endeligt. Hvis de 50- 100 får/lam som ulven har taget i hvert fald en del af, kan blive fagets endeligt, må jeg sige at faget i forvejen er en kolos på lerfødder.

 • Anmeld

  Erik Poulsen · Redaktør - Her er ulven i Danmark

  Svar til Annette Kyneb, Jørn Kristiansen og Leif Meldgaard

  Facebooksiden 'Her er ulven i Danmark' er offentlig, og alle er velkomne til at følge og bidrage til siden. Uanset om man er tilhænger eller modstander af ulven i en eller anden grad. Pt. følger 5835 med. Debatten er derfor ofte frisk og frejdig, men siden december 2016 har det kun i nogle ganske få tilfælde været nødvendigt at udelukke personer fra debatten. Det skyldes som regel gentagne personangreb - og har omhandlet personer i begge de muddergrøfter, der er ydersiderne af ulvedebatten.

  I kraft af vores efterhånden store netværk over hele landet har vi et ret godt og aktuelt overblik over mulige ulveobservationer. Det er bemærket hos blandt andre ulveovervågningen i Aarhus, som er blandt vores følgere. Også før Miljøstyrelsen bad Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet forholde sig til vores opslag. Da siden er offentlig, har ulveovervågningen som alle andre naturligvis adgang til informationerne.

  Vores arbejde med 'Her er ulven i Danmark' er i øvrigt på frivillig basis - helt uafhængigt af politiske partier og en interesseorganisation som Landbrug & Fødevarer.

  PS. Jeg ved, at I alle tre bidrager til lukkede facebookgrupper som 'Projekt Dansk Ulv', 'Stop hadet mod ulven' mv. Der er ofte interessante fakta og synspunkter om ulv på de sider, så hvorfor er de egentligt ikke offentligt tilgængelig?

 • Anmeld

  Jørn Kristiansen

  Tak for svaret

  Mig bekendt kan alle søge optagelse i de nævnte grupper

 • Anmeld

  Erik Poulsen · Redaktør - Her er ulven i Danmark

  Svar til Jørn Kristiansen

  Tak for information vedr. de lukkede facebookgrupper. Jeg har lige testet, om det rent faktisk er muligt at søge om optagelse, men måtte konstatere, at jeg ikke har adgang til hverken 'Projekt Dansk Ulv' eller 'Stop hadet mod ulven'.

  Førstnævnte har jeg tidligere været medlem af, men blev udelukket, da jeg efteråret 2016 ønskede at dele informationer om et formodet ulveangreb i den vestjyske ulvezone. 'Stop hadet mod ulven' har jeg aldrig været medlem af, men er ikke desto mindre forhåndsudelukket.

  Kan du hjælpe mig videre, så jeg har mulighed for at blive klogere i disse grupper, hvor alle angiveligt kan søge optagelse?

 • Anmeld

  Annette Kyneb

  Her er ulven i Danmark - er IKKE EN OFFENTLIG GRUPPE ,

  "Her er ulven i Danmark" er ikke en offentlig gruppe.
  Hvis den var det, skulle det stå højt og tydeligt på gruppens forside, at det var en offentlig gruppe, som det for eksempel gør om gruppen "Biodiversitet.dk".
  Der er masser af lukkede grupper på Facebook.Jeg er blandt andet medlem af en lukket gruppe om tomatdyrkning og en om kreativ strikning, hvis det har interesse for hr Poulsen .
  Min påstand er så ud fra egen erfaring, at man i høj grad censurer på Facebook på hr Poulsens gruppe.
  Men derfor er alt jo alligevel mere eller mindre åbent og tilgængeligt på nettet.
  Det må selv en Trump erfare!
  God påske!

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Michael og Annette Kyneb

  Nej, vejret bliver ikke værre, det forandrer sig kun lidt og langsomt, sådan som det altid har gjort. Hvis marker forsumper er det fordi Myndighederne undlader at vedligeholde åer og vandløb efter pres for nogle forvirrede "naturelskere."

  Og ja, havene omkring Danmark stiger ca. en millimeter om året, og det har de gjort så længe der er målt - også længe før "fossilalderen." Så ro på, alt er i normal gænge.

  Og Annette Kyneb: Prøv selv at læse lid op på "Grænser for Vækst," den bog der startede hele hysteriet. Derefter kan ingen tage hverken IPCC eller andre der udtager sig om vejret og klimaet om 20- 30 eller 50 år, alvorligt.

  Så nej, jeg er heller ikke klogere end FN eller IPCC, men jeg kan læse indenad, og jeg kan min naturvidenskab og kemi, og så er det faktisk vanskeligt at fæstne lid til dommedagsprofeterne i FN.

 • Anmeld

  Erik Poulsen · Redaktør - Her er ulven i Danmark

  Svar til Annette Kyneb

  Også god påske til dig. Du har fuldstændigt ret: 'Her er ulven i Danmark' er ikke en offentlig gruppe. Det er derimod en offentlig fællesskabsside.
  Alle er velkomne. Man behøver ikke - som i en gruppe - søge om medlemsskab. Og alle - også de meget få, der er udelukket fra siden - kan se indholdet. Det kan ikke være mere offentligt og nemt. Tjek selv på https://www.facebook.com/hererulven/

  Biodiversitet.dk er i øvrigt en glimrende facebookgruppe om et spændende emne, som jo også er en del af ulvedebatten. Se for eksempel: https://www.altinget.dk/artikel/lf-prisen-for-ulve-er-lavere-biodiversitet

  PS. Hvorfor er det, at de nævnte ulve-grupper er lukkede?

 • Anmeld

  Jørn Kristiansen

  Sætninger og omdræning Bertel

  Rettidig omhu er en forudsætning for en veldrevet virksomhed. Allerede sidst i 80 erne var behovet for omdræning i underkanten af 500.000 ha, og det tal er ikke blevet mindre Bertel Johansen. Hvorfor står der mon vand i kote 47 med flere km til nærmeste åbne vandløb i kote 13. Vand løber jo nedad, men som maskinmester er du jo vant til at regne, så uddybning hjælper ikke med mindre, du graver havbunden med. Der er mere prestige i en traktor end i dræn og siden dræningsstøtten blev fjernet netop sidst i 80 erne er drænene og private rørlægninger misligholdt. Hvis du så kigger på sætninger i organiske jorde, så har du forklaringen på hovedparten af vandet på landmandens jorder. At landbrugslobbyen også på dette område lige som på ulvefronten forsøger at tegne et vrangbillede er et glimrende eksempel på at de har glemt Chresten Bergs vise ord ( Gå aldrig på accord med uretten - tænk det var en venstremand) Bertel hvor mange klagesager over manglende oprensning har landbruget rejst og vundet ved Klagenævnet? Myter og spin er en alt for stor del af debatten med landbrugslobbyen, derfor har vi brug for stærke forskningsinstitutioner med uvildige forskere og politikere, der sætter forskningsbaseret viden højt.

 • Anmeld

  Jørn Kristiansen

  Kontakt administrator

  Erik Poulsen jeg kan mange ting, men ikke give dig adgang til grupper jeg ikke administrerer eller er medlem af.
  Jeg savner stadig svar på, hvorfor det netop er ulven, der fik dig til at interessere dig for husdyrholdres problemer. Vi har gennem mange år råbt op om løse hunde, tab af dyr, stressede dyr og dyr på flugt. Jeg mindes ikke at have set din navn i den debat, og hvorfor fokusere på et mindre problem

 • Anmeld

  Michael

  Bertel Johansen

  "Det De kalder " de blodige billeder der svælges i" er jo dog fotograferet ude i den virkelighed De tilsyneladende ikke rigtigt er bekendt med. "

  Hvordan kan man forvente andet, end at det er blodige billeder, jeg kalder det så naturlige billeder. Måske skulle man gøre som i slagterierne, inden man tog billederne, altså vask blodet væk?
  Hvis der blev delt billeder af dyr i slagterierne, hvor de bliver slået ihjel, og billederne blev delt lige så meget som de deler billeder af mulige ulveangreb, så ville der pludselig opstå en kæmpe debat, om det overhovedet er i orden, hvad man laver på slagterierne. Grunden til at folk acceptere det i dag, er at de kun ser det renskyllede kød i køledisken.

 • Anmeld

  Jørn Kristiansen

  Hundes værk er mindst lige så blodige

  Hvor ulve er professionelle er hunde amatører og bider ofte vilkårligt. Derfor er hundeangreb værre at se på og offeret lever længere. Ulven har "lært" at det gælder om at dræbe hurtigt, da et spark fra byttet kan være fatalt. Det sker ikke så tit, at madskålen sparker, så hundene er langt værre og mindst lige så blodige

 • Anmeld

  Leif Meldgaard · Ulvemonitør

  Hykleri i anden potens og urigtige oplysninger-

  Det lyder vel nok pænt når Erik Poulsen sådan fremlægger hans opfattelse af siden. Der er kun én grund til at jeg bliver nødt til at sige det på et sted som denne side, hvis jeg ønsker at kommunikere med EP. Hvorfor, fordi jeg som alle der stiller spørgsmål ved "sandheden" som defineret på "Her er ulven....", bliver smidt ud på stedet. Misforstå mig ikke, jeg ønsker IKKE adgang til siden igen, det bliver helt sikker en kort fornøjelse. Men nogen gange bliver mængden af usandheder og ikke mindst manipulation så massiv, at det kan være svært at holde helt kæft. Ja faktisk er manipulationen den værste, for kun de der kender sandheden kan jo gennemskue den. Resten kan (hvilket sikkert glæder EP) tro at det er sandheden. Eksempel: findes der f.eks., en bare nogenlunde plausibel forklaring på følgende sætning : "Også før Miljøstyrelsen bad Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet forholde sig til vores opslag." Et ellers udmærket forsøg på, via manipulation, at foregive at siden "Her ....." skulle indtage en særstatus blandt ulvesider og have en særlig betydning i ulveminitoreringen i Danmark. Der spørges hvor forskellige navngivne sider ikke er offentlig tilgængelige? Nu er jeg ikke længere med til styre nogen af dem men da jeg var med i PDU, ville vi, som du, gerne tjekke hvem der blev lukket ind, men vil gerne understrege at det var yderst sjældent at folk ikke kom ind og ekstremt sjælden folk blev ekskluderet. Hvordan det eks. fungerer i dag skal jeg ikke svare på. Skal ikke her trætte folk med en lang liste over usandheder i øvrigt og manipulationer som er forsøgt på siden "Her er ....". Skulle nogen være interesseret står jeg til gengæld gerne til disposition med en dybere indsigt i tingene.

 • Anmeld

  Michael

  Ja der er mange usandheder på den side

  Leif Meldgaard jeg kan kun give dig ret, der er ikke meget faktum over den Facebookside, og medlemmer som ikke kender til sandheden, sluger det råt.
  Jeg har altid lært, at efterprøve tingene før man kan give det stemplet sandhed, ellers skal det hvertifald komme fra nogen, der har mange års erfaring.

Vandplaner: Wermelin lover tæt inddragelse af aktører

Vandplaner: Wermelin lover tæt inddragelse af aktører

MILJØ: Miljøminister Lea Wermelin erklærer sig ”meget optaget af" at sikre tæt inddragelse af aktørerne i de kommende vandområdeplaner. Mere inddragelse er bydende nødvendigt, lyder det fra landbruget og sportsfiskerne.