Journalist: Danskerne har ret til at vide, hvor ulven er

DEBAT: Det er kritisabelt, at danske forskere ikke giver viden om ulvens færden videre til borgere, der kan risikere at møde ulven. Facebooksiden 'Her er ulven i Danmark' er derfor en vigtig kilde til oplysning, skriver Erik Poulsen. 

Af Erik Poulsen
Freelancejournalist og redaktør af facebooksiden 'Her er ulven i Danmark'

SF's natur- og miljøordfører i Folketinget, Trine Torp, hævder i et indlæg i Altingets ulvedebat, at der bliver viderebragt utroligt megen spekulation og udokumenterede påstande om ulven i Danmark.

Konkret henviser hun til en række opslag på facebooksiden ’Her er ulven i Danmark’, som jeg siden december 2016 har drevet sammen med et stort netværk af ulveinteresserede over hele landet.

Forskere holder information for sig selv 
Siden blev oprettet, fordi vi følte, at forskerne bag ulveovervågningen i Danmark holdt kortene tæt ind til kroppen og ikke var i dialog med borgerne i de ulveberørte dele af landet.

Samtidig manglede især husdyrholdere et aktuelt overblik over, hvor ulven var. De vil gerne vide, hvis der er observeret ulv i nærheden af en fåreavlers naturpleje, en økologisk mælkeproducents græssende dyr eller en hesteavlers fold.

Så de har mulighed for at tage deres forholdsregler.

Borgere og naturbrugere i ulveland er også interesserede i at vide, hvor ulven er.

Oplysninger vurderes 
'Her er ulven i Danmark' er derfor blevet facebooksiden, hvor borgere i stor stil deler observationer af en mulig ulv eller spor af ulvens tilstedeværelse. Blandt andet i form af formodede angreb på husdyr.

Det er frivillige kræfter, der driver 'Her er ulven i Danmark', men vi forsøger på bedste vis at vurdere de oplysninger, vi modtager, ligesom vi tager de forbehold, der naturligvis er, når det trods alt er sjældent, at en ulv fotograferes på så tæt hold, at der ikke er tvivl om dens ægthed. 

Forskerne på Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus, der har ansvaret for overvågning af ulvene i Danmark, deler fortsat ikke særligt mange informationer om ulven.

Og Naturstyrelsen udsender så godt som aldrig pressemeddelelser om det ellers stigende antal formodede angreb på husdyr eller henvendelser fra borgere, der føler, at ulven kommer for tæt på boligen.

Facebookside deler vigtig information 
Tværtimod har vi på facebooksiden for eksempel afsløret, hvordan myndighederne i delstaten Schleswig-Holstein allerede 15. december 2017 i en pressemeddelelse til tyske medier kunne fortælle, at en tysk ulv havde passeret grænsen til Danmark og siden minimum 24. november 2017 nu befandt i Nordjylland.

Her havde ulven fortsat de stribevis af angreb på husdyr, som den var kendt for syd for grænsen.

Alligevel var det først den 11. januar 2018, at Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus fortalte den danske offentlighed om ulven i Nordjylland.

Og man nævnte ikke, at det er en notorisk husdyrdræber, der er løs, selv om den i dagene op til jubel-pressemeddelelsen dokumenteret dræbte en nyfødt kødkvægskalv i Vendsyssel.   

'Her er ulven i Danmark' har derfor vist sig at have en berettigelse for borgere i de ulveberørte områder. De benytter også facebooksiden til at give udtryk for både fascination, glæde, bekymring og frustration over ulvens tilstedeværelse.

Herunder undren over, at politikerne og de grønne organisationer ikke forstår, at der er kastet en håndgranat ind i kulturlandskabet med ulvens tilstedeværelse tæt på folks hverdagsliv.

Det er en kontrast til de vilde drømme om en rewilding af landbrugslandet Danmark, som især Danmarks Naturfredningsforening og forskere på Aarhus Universitet er bannerførere for.

Og selv om de synspunkter også kommer frem på 'Her er ulven i Danmark', så har især Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe, biolog Bo Håkansson, set sig gal på facebooksiden og dens voksende skare af følgere.    

Til debat i Folketinget
Det skal derfor ikke undre mig, hvis Bo Håkansson og DN har spillet en rolle i Trine Torps spørgsmål til ministeren om vores facebookopslag. Vi takker for opmærksomheden, selv om det er lidt mærkeligt at blive gjort til genstand for debat i Folketinget og et notat fra ulveforskerne, uden at nogen af parterne har henvendt sig til 'Her er ulven i Danmark' om baggrunden for vores opslag.

Vi forstår heller ikke, hvorfor DN, SF, Miljøstyrelsen, Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus ikke i stedet bruger kræfterne på at komme i dialog med de borgere, der oplever eller efterlyser konkret viden om ulvens tilstedeværelse.

Svarene fra ministeren til Trine Torp om 'Her er ulven i Danmark' viser jo blot, at der er himmelvid forskel på, hvad de statsfinansierede ulveforskere i Aarhus egentlig ved og vil fortælle, og hvad borgerne i ulveland aktuelt møder i deres hverdag.

Erik Poulsen er freelancejournalist, redaktør af facebooksiden 'Her er ulven i Danmark' og blandt kandidaterne til posten som Venstres kandidat i Vestjyllands Storkreds ved valget til Europa-Parlamentet i 2019.

Forrige artikel Naturfredningsforening: Ingen grund til at udskyde fosfor-krav Naturfredningsforening: Ingen grund til at udskyde fosfor-krav Næste artikel Sportsfiskere: Råstofindvinding truer lystfiskernes millionbidrag i Øresund Sportsfiskere: Råstofindvinding truer lystfiskernes millionbidrag i Øresund