SF: Debatten om ulve mangler faglighed og respekt

DEBAT: Tonen i debatten om ulve bliver mere og mere skinger, og diskussionerne mangler besindelse, faglighed og respekt. Vi bør i stedet se på konstruktive forslag og langsigtede løsninger, skriver Trine Torp (SF). 

Af Trine Torp (SF)
Medlem af Folketinget

Ulven er en udfordring. Efter 200 års fravær er den vendt tilbage. Og den giver reelle og væsentlige konflikter mellem mennesker og dyr.

Ulven er hverken et "krammedyr" eller "ond". Konflikterne om ulven skal tages alvorligt, men vi skal adskille holdninger fra fakta, uanset om man er ulve-fortaler eller ulve-modstander, og her er debatten i offentligheden polariseret og flere steder helt på vej af sporet.

Jyllands-Postens leder fra 16. februar fremstiller det som en kendsgerning, at ulven er "farlig for mennesker", og at Naturstyrelsen skulle være i besiddelse af en "verdensfjern ambition om at naturen bør have førsteprioritet".

Konklusion på lederen er simpelthen, at det har "udviklet sig til en kulturkamp, hvor det også handler om at vise, hvem der bestemmer".

Dermed et godt eksempel på en afsporet debat, hvor der tilmed hersker faktuelle misforståelser. Og de eksisterer desværre også i den danske offentlighed.

Omtale af kulturkamp er skræmmende
For det første er det ikke embedsmænd i Naturstyrelsen, der bestemmer, om vi skal have ulve i Danmark.

Det gør et direktiv fra EU, som i øvrigt er vedtaget af medlemslandenes egne politisk valgte regeringer.

Altså Danmark selv. 

For det andet kan jeg blive temmelig forundret over de mange opslag på Facebook, der omtaler ulvens tilbagevenden nærmest som en "kamp" mellem jyder og sjællændere.

Men ligefrem at se et dagblad bevæge sig op i et ophedet toneleje og beskrive ulvene som centrale i en kulturkamp og sågar magtkamp mellem Vest- og Østdanmark, det finder jeg næsten skræmmende.

Diskussionen om ulve og tonen i debatten bliver mere og mere skinger, og jeg efterlyser besindelse, faglighed og respekt. Vi må se på konstruktive forslag og langsigtede løsninger.

Jeg forstår udmærket, at man kan være bekymret, hvis man bor i et område med ulve. Ulven er fredet, men ikke urørlig.

I lande omkring os fjerner man de ulve, som måtte holde op med at være sky i forhold til mennesker. For nylig er det sket i Tyskland og Sverige, hvor en ulv, som ikke var sky, er blevet fjernet.

Den mulighed bakker jeg op om herhjemme.  

Men ulven har lov til at være her. I perioder med voldsomme ulveangreb på får ser jeg i stedet et reelt behov for at styrke sikringen af husdyr under hegn.

Hegn bør styrkes
Den største risiko er naturligvis i områder, hvor ulve pludselig dukker op, og hegningen derfor ikke er ulvesikret. Man bør derfor overveje i højere grad at tilbyde at styrke hegningen på forhånd.

Særligt i de områder, forskere har udpeget som områder, hvor ulve kan forventes at slå sig ned mere permanent.

Der har nu været flere eksempler på ulveangreb i folde, der ellers skulle være ulvesikrede, men her lader det til, at hegningen ikke har fungeret.

Enten har der ikke været strøm på, eller hegnet har været ødelagt af krondyr. Der kan ulvesikres nok så meget, men ødelægger krondyrene hegnet, er man jo lige vidt.

Jeg savner, at man sammen med fåreavleren overvejer en anden eller en supplerende løsning, som kan bruges nu her og i eventuelt fremtidige lignende situationer.

Her undrer det mig, hvorfor muligheden for tilskud til vogterhunde tilsyneladende ikke er taget i anvendelse?

Vi kan finde løsninger
I denne her situation er det ikke enten ulven eller jyderne. Ulven har ikke og skal ikke have førsteprioritet, men jeg har faktisk tillid til, at vi kan finde løsninger, som sikrer husdyrene mod ulveangreb.

Det har jeg, fordi hegning og vogterhunde grundlæggende virker.

Handler det om yderligere resurser for at kunne få det til at fungere bedre i praksis, synes jeg, at vi som politikere har et ansvar for at tilvejebringe dem.

Fordi min holdning er, at ulven skal bevares, men ikke på bekostning af får og landbrugsdyr.

Forrige artikel Wium-Andersen: Miljøministerens nye vådområder kan true klimaet Wium-Andersen: Miljøministerens nye vådområder kan true klimaet Næste artikel Forsker: Intet hurtigt fix på resistente svampe i korn Forsker: Intet hurtigt fix på resistente svampe i korn
 • Anmeld

  Peder Størup · Naturbeskyttelse.dk

  Et fint og nuanceret indspark til debatten

  Et fint og nuanceret indspark til debatten - tak for det.

 • Anmeld

  Annette Kyneb

  Klar tale i den mudrede ulvedebat

  Det er helt rigtigt, at ulvedebatten for øjeblikket er kørt helt af sporet.
  Godt hjulpet på vej af Venstres og Dansk Folkepartis udmeldinger i pressen om fri jagt på ulven.
  På Facebook kan vi for øjeblikket se bloddryppende billeder af de dræbte får og læse om hadefulde opfordringer til selv at skyde ulvene, der ikke hører hjemme i Danmark, eller som i det mindste burde sættes ud i Dyrehaven ved København, hvor alle ulvevennerne bor.
  De vest-og nordjyske lokale aviser følger godt med i hylekoret.
  Så det er godt at læse SF's klare fornuftige udmelding ovenfor.

 • Anmeld

  Kenneth Pedersen · Hobby fåreavler i den vestjyske ulvezone

  hegn der ikke virker

  Det er dog rart at SFeren nu indrømmer at det såkaldte ulvesikre hegn ikke virker, altså det fungere ikke efter hensigten af flere forskellige årsager.
  Længe har man måtte høre på, at det forbedrede hegn virker (på papiret) Men nu har været testet af i virkeligheden et års tid, og fundet ikke brugbar som afværgeforanstaltning.

 • Anmeld

  Tina Jensen · Lektor

  Urealistisk naturforvaltningh

  Korrekt at debatten er kørt helt af sporet. "Ulven har lov at være her", skriver du? Det er vel noget vi har valgt at den har? For Mårhunden har tilsyneladende ikke. Bæveren har vi selv sat ud. Det er ikke så enkelt. Hvis vi vælger løsningen med indhegning og vogterhunde, får vi en natur der er skæmmet af store grimme hegn, der aldrig bliver 100% sikre. Hegn der er særdeles omkostningstunge på alle niveauer. En natur hvor vi IKKE kan vandre i de naturafgræssede naturområder, for vogterhunde er ikke kælne labradorer , men netop vogterhunde. Bl.a. i Frankrig har der været episoder med vogterhunde der har angrebet turister. Og hvad skal alle hobbydyre ejere gøre? Også ulvehegn? Ulven er et stor rovdyr, og store rovdyr kan ikke være alle steder. Det ser vi i udlandet med de store bjørne f.eks. . Samerne har ulvefrit område så de kan opretholde rendriften. Tyskland taler om ulvefri zoner for at skåne husdyrene. Det er uansvarligt at have ulve i Danmark . Vi har simpelthen ikke store sammenhængende øde områder til at huse de krav en ulvebestand stiller. Prisen bliver alt for høj. Dyrevelfærden for alle vores hus - og tamdyr forringes. Hvad skal der til, før vores politikere indser at ulven her slet ikke har nogen fremtid i Danmark?

 • Anmeld

  Helle Poulsen · Selvstændig

  Manglende faglighed

  Mere faglighed og en ordentlig tone i debatten, ja tak, men løbet er kørt, her må I tage ansvaret for manglende handling på problematikkerne omkring ulven.
  Det rådgivende råd der er nedsat, ulvegruppen, består med en enkelt undtagelse af grønne ulveforkæmpere. Det universitet der skulle være rådgivende og stå for overvågningen af ulvene, lægger ikke skjul på deres begejstring over ulvens genindvandring, de frivillige der deltager i deres overvågningsprogram af ulven er alle fanatiske ulveforkæmpere. Den faglighed som politikerne har brug for når der skal tages beslutninger og handles på den EU beslutning som Danmark er en del af, er farvet af personer der mener at ulven skal være her, uanset hvilken pris lokal befolkningen skal betale. Er det noget som i har overvejet at ændre på ?
  Trine Torp, i gemmer jeg bag EU muren hver gang det kniber, ind i mellem er der en politiker der stikker hovedet op over muren og råber til befolkningen, selvfølgelig skal ulven ikke tage husdyr, selvfølgelig skal lokalbefolkningen føle sig trygge. Når vi så råber tilbage, de hegn vi har virker ikke, så kommer jeres bagland med påstande om at I tyskland er der ingen problemer, der virker hegnene. Nuvel så er de i tyskland igang med at teste om hegn på 1,6m og nedgravet i jorden, forsynet med eltråde kan beskytte husdyrene, men herhjemme så holder der stadig på at jeres anbefalinger virker.
  Du efterlyser mere faglighed i debatten, ja tak, men jeg savner nu også faglighed fra politisk hånd og ikke mindst handlekraft.
  Nu lige om lidt, så starten den herlige årstid hvor der fødes lam og kalve, de skal på marken og nyde livet eller skal de ? Hvis faglighed og handlekraft havde været der fra politisk hånd, så havde vores husdyr måske kunne gå frit på markerne denne sommer.
  Du skriver måske skal vi prøve at være på forkant og få hegn op i de områder hvor ulven vil brede sig til, ja tak, men indtil nu så kan kvægbønder ikke få tilskud til at forbedre deres hegn, skulle I ikke starte der. Men I skal så først over den hurdle at erkende at ulven også tager kalve og føl, det er da manglende faglighed at tro på, det ikke sker.
  Det er manglende faglighed at fravælge KU, hvor der sidder nogle af verdens bedste ulveforskere, jeres samarbejdspartner AU har fravalgt samarbejde med KU, ikke omvendt.
  Det er jer der har inviteret ulven, stå ved jeres ansvar.


 • Anmeld

  Kurt Berg · Hobby afgræsningsfår

  Alle som en

  Hvad med om man brugte den såkaldte "Besætningsafgift ,dyrevelfærdsafgift" som alle over 10 dyr skal betale for at have dyr blev sat i en pulje så alle os der har brug for ulvesikre hegn vel og mærke til at "udhegne" statens rovdyr .Hvorfor skal vi der betaler til dyrvelfærden pludselig bare lade stå til hvis en ulv æder sine dyr for næsen af sig ,så hvorfor betaler vi til noget staten har taget fra os ..

 • Anmeld

  Erik Siersbæk · Pens. politimester

  Ulvens Indtog i Danmark

  Trine Torp er utvivlsomt velmenende, men som mange andre debattører i ulvedebatten mangler hun praktisk viden.Det er dokumenteret, at de "ulvesikre hegn" som Miljøstyrelsen anbefaler (5 el-tråde og en højde på 110 cm) absolut ikke er ulvesikre. Ulven forcerer dem med lethed. Vogterhundene er måske anvendelige for enkelte store fårebesætninger, men ganske urealistisk for os almindelige "små" fåreavlere med 15 - 20 får og et tilsvarende antal kvæg. Vi ønsker ikke kompensation - det er ingen løsning. Vi ønsker, at vore fredsommelige dyr kan få lov at afgræsse vores marker uden risiko for at blive sønderrevet af det største rovdyr i den danske fauna. Ulven er indført i Danmark af bagvejen. Hverken Regering eller Folketing har taget stilling til et så betydningsfuldt indgreb, som sket her. Det er skammeligt. Hellere diskutere materien end irettesætte for en skinger tone. Vi er mange på landet - nok de fleste - der ikke mener, at vores husdyr - herunder hunde og katte - kan leve sammen med ulven.

 • Anmeld

  Annette Kyneb

  Ulven er helt klart beskyttet som en truet dyreart!

  Der er ingen tvivl om ud fra EU-reglerne og dansk lovgivning, at ulven er beskyttet som em truet dyreart i Dan,ark.
  Men loven giver samtidig mulighed for at regulere , hvis en problemulv er til fare for mennesker.
  Det kræver en reguleringstilladelse fra naturstyrelsen, hvis en problemulv må skydes.
  Strafferammen for at skyde en ulv uden at have indhentet og fået en reguleringstilladelse er op til 2 års fængsel og frakendelse af jagttegn.

 • Anmeld

  Kurt Berg · Opgivende hobbyfåreholder i Nordjylland

  Annette Kyneb

  Ulven en truet dyreart i Danmark ??? Er det biler eller er det fare for at den skulle kvæles i tamdyr du mener er en trusset for ulven ? Nu har jeg tilfældigvis får (gutefår) som Svenskerne for tilskud til af EU som udryddelsestruede dyreart så burde staten da gå ind og beskytte mine får .Idet at staten udsætter et på min ejendom indtrængende rovdyr burde være nok til at sige at staten krænker min ejendomsret .Kan det virklig passe at samtlige jyske landbrug skal ligne kzlejre for at tilfredstille en flok svagtpissere der ikke orker at hegne rovdyrene inde

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  Vogterhunde ?

  Igen noget fuldstændig teoretisk vrøvl fra en politiker.
  Skal hele Danmark plastres til med grimme hegn, som hindrer andre vildarters frie færden - blandt andre råvildtets?
  Hvad koster en vogterhund?
  Eller skal man selv oplære en ung hund til vogterhund med alle de timer, der ligger deri?
  Hvem skal betale?
  Jeg bliver af andre vurderet som en dygtig jæger og naturfotograf; men jeg turde ikke - om jeg så fik hver dag i tre eller fire måneder - at garantere for, at jeg ville være i stand til at opspore og ombringe en problemulv, så:
  Hvem er de våbenførende personer, der kan dette?
  Kom med et svar!

 • Anmeld

  Erik Siersbæk · Pens. politimester

  Til Anette Kyneb

  Det er korrekt, at Ulven nævnes i bilaget til Habitatdirektivet som værende fredet. Man da Danmark tiltrådte direktivet i 1992 var der ingen ulve i Danmark og de artsfredningsbekendtgørelser, der blev udfærdiget helt frem til foråret 2013 indeholder ingen fredning af ulven. Det sker først i marts 2013 i medfør af en ny bekendtgørelse, der godt nok er underskrevet af en minister, men aldrig behandlet politisk. Implementeringen af ulvefredningen i Danmark er således i realiteten en ren administrativbeslutning.