LA: Ida Auken skaber falsk alarm om grundvandet

REPLIK: Ida Auken (R) politiserer miljødebatten med faktuelt forkerte påstande, men den gode nyhed er, at det heldigvis ikke står så skidt til med grundvandet, som hun fremstiller det, skriver Carsten Bach (LA).

Af Carsten Bach
Miljøordfører, Liberal Alliance

Jeg blev faktisk noget forbavset, da jeg i forrige uge kunne læse Ida Aukens (R) indlæg her på Altinget om beskyttelsen af det danske grundvand.

Under overskriften: ”Landbruget skal tage ansvar og beskytte drikkevandet”, fremstiller Ida Auken, at der igennem de seneste årtier ikke har været gået på kompromis med beskyttelsen af grundvandet, indtil der nu pludselig er opstået et behov for at gribe ind overfor en uansvarlig landbrugsdrift.

Faktum er stik modsat!

Vi er heldigvis blevet klogere
For ser man på, hvorledes tingene foregik for flere årtier siden, så var det jo noget af en skandale, set med nutidens briller.

Men man vidste desværre ikke bedre dengang, hvor Statens Giftnævn anbefalede, at man ved bortskaffelse af emballage og mindre rester af pesticider gravede et hul på en halv meter, hvorefter glasflasker knustes, blikemballage blev ødelagt, og hullet kunne kastes til.

Større rester skulle afleveres på kommunens losseplads, hvor det skulle nedgraves ved nedstyrtningsskrænten, så det hurtigt blive dækket af affald.

Dengang anede man ikke, hvilke forureningsfarer man udsatte grundvandet for. Vi er blevet helt afgørende klogere i mellemtiden - heldigvis!

Vi har i dag i Danmark strammet gevaldigt op. Ikke mindst i forhold til landbrugserhvervet, hvor vi har den absolut mest restriktive godkendelsesordning for pesticider i Europa. Alle stoffer bliver gennemtestet i forhold til, om de udvaskes til grundvandet både i laboratorium og på forsøgsmarker.

Man har således sorteret problemstofferne fra og reguleret anvendelsen markant. I Danmark må landmænd således kun anvende halvdelen af de midler, som EU tillader.

Dansk Landbrug viser ansvar
Så landbruget tager allerede et stort ansvar for grundvandet i dag, og ifølge Miljøstyrelsen udgør regelret brug af pesticider i dag således ikke nogen trussel mod grundvandet. Men det er tydeligvis ikke det billede, som Ida Auken ønsker, at vi danskere skal sidde tilbage med.

Hun finder, at dansk landbrug er uansvarligt.

Det vil jeg gerne modsige sammen med Ida Aukens udtalelser i Altinget om, at landbrugserhvervet er skyld i, at en tredjedel af grundvandet indeholder hormonforstyrrende svampemidler. For det er naturligvis ikke sådan, at en tredjedel af dansk grundvand indeholder hormonforstyrrende svampemidler.

Det er ganske enkelt en ukorrekt og politiserende fremstilling af data. For man kan ikke sætte lighedstegn mellem antal fund i et risikobaseret overvågningsprogram på den ene side og så indholdet af pesticider i det danske grundvand generelt på den anden.

Ida Auken skylder her at fortælle, at 99 procent af alle analyser for stoffet i Danmark ikke overstiger grænseværdien. En grænseværdi, som i øvrigt er fastsat en faktor 100 under EU’s sundhedsmæssige drikkevandsgrænse for småbørn.

Og Ida Auken glemmer at fortælle, at Miljøstyrelsen i 2014 har lagt væsentlige restriktioner på anvendelsen af de pågældende svampemidler.

Så systemet virker, og der er jo handlet ansvarligt!

Miljøpolitik på fakta frem for følelser
Men, Ida Auken, jeg er dog enig med dig i, at vi behøver mere overvågning. Og jeg forventer så også, at vi begge respekterer de miljø- og sundhedsfaglige redegørelser, som overvågningen afstedkommer, uden at politisere.

For vi skylder danskerne en saglig debat om vores fælles grundvand, hvor man diskuterer løsninger på reelle miljø- og sundhedsproblemer, og ikke uden videre belæg bare maler billeder af, at danske landmænd er skyldige i misdannede kønsorganer på børn, fordi det er politisk opportunt.  

Jeg ved udmærket godt, at du får pluspoint i din vælgerskare med skræmmebilleder af den slags, men mon ikke også en stor del af din vælgerskare er enig med mig i, at danskernes miljøpolitik – særligt i forhold til grundvandets beskyttelse – bør baseres på fakta frem for følelser?  

For sandheden er jo, at danskernes grundvand er fremragende, og bedre end det har været i mange år!

Det skal vi naturligvis værne om. Men vi bør også glæde os over, hvor godt det går - i stedet for at skabe utryghed på et falsk grundlag.

Forrige artikel SEGES: Grundvandet kan ikke inddrages i forsvaret for pesticidafgiften SEGES: Grundvandet kan ikke inddrages i forsvaret for pesticidafgiften Næste artikel Journalist til WWF: Kom ud af busken og ind i ulvedebatten Journalist til WWF: Kom ud af busken og ind i ulvedebatten