Oversvømmelser, vild natur og grundvand: Her er årets mest læste miljødebat

ÅRETS GANG: Har mennesket pillet for meget ved den naturlige å? Hvem skal egentlig have adgang til den vilde natur? Og hvad kan vi lære af "miraklet på Molslab"? Læs eller genlæs de fem mest læste debatindlæg fra 2020.

Det var særligt debatten om vild og urørt natur, der fyldte i spalterne på Altinget Miljø i 2020. Og det afspejler sig i denne top fem over de mest læste indlæg fra året, der gik. 

Således handler hele tre indlæg i top fem om netop dét tema.

Men også vandet var populært. På førstepladsen over mest læste indlæg finder vi biolog Bent Lauge Madsen, der skrev om menneskets manipulation af de naturlige åer, hvilket fører til flere oversvømmelser. Og på femtepladsen finder vi et indlæg om pesticider og rent grundvand. 

På Altinget Miljø vil vi gerne sige tak for de mange debatbidrag, vi har modtaget fra jer, kære læsere, I året, der er gået. På gensyn i det nye år til meget mere debat.

Læs eller genlæs top fem over årets mest læste debat herunder:

1. Biolog: Fælles indsats kan standse oversvømmelser af vandløb
På førstepladsen over de mest læste debatindlæg i 2020 finder vi Bent Lauge Madsen, der efterlyste en fælles forvaltning af vandløb for at komme oversvømmelser af åer til livs. 

"Åen kan deeskalere en farlig højvandssituation. Denne evne har vi med stort held evnet at svække. Mit budskab er, at vi kan bremse, endog vende, den udvikling, hvis vi vil," skrev biologen.

Læs hele indlægget her.

2. DGI: Det gavner ikke naturen at fjerne mountainbike-spor
Rekreativ infrastruktur og menneskets mulighed for at bruge og være i naturen er afgørende for vores evne til at passe på den. Derfor er der heller ingen modsætning mellem at benytte naturen og at beskytte naturen, skrev Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI.

"Det er derfor også en helt forkert vej at gå, når Fredningsnævnet i en nylig afgørelse kræver, at to mountainbike-spor i Aalborg Kommune skal fjernes, fordi de helt eller delvist ligger i fredet skov."

Læs hele indlægget, der blev årets andenmest læste, her.

3. Rideforbund: Vilde heste forhindrer fri adgang til naturen
På tredjepladsen over årets mest læste indlæg finder vi Morten Schram Rodtwitt og Kristiane Klindt fra Dansk Ride Forbund og Dansk Islandshesteforening, der skrev, at det lovgivningsmæssigt er rytterne, der diskrimineres i den danske natur.

"For langt de fleste ryttere vil indhegninger med kvæg eller ”vilde” heste være det samme, som at vi mister vores reelle tilgængelighed til området," skrev de også.

Læs hele indlægget her.

4. Rasmus Ejrnæs: Miraklet på Molslab kan vende biodiversitetskrise til fremgang
På Molslaboratoriet lykkedes det at forandre græsdominerede landskaber til blomsterrige landskaber ved hjælp af helårsgræssende køer og heste uden tilskudsfodring. 

"Nu haster det med at udbrede miraklet, og derfor vil jeg indtrængende anmode miljøministeren om at implementere græsning som naturlig proces på alle statsejede naturområder i Danmark," opfordrede Ejrnæs.

Læs hele indlægget her.

5. Forsker og rådgiver: Rent grundvand er en utopi uden snarlige indgreb
Erik Arvin og Jens Andersen, professor emeritus ved DTU og seniorrådgiver, kom i årets femtemest læste indlæg med fem forslag til, hvordan yderligere forurening af grundvandet kan forhindres. De skrev også:

"“Skurkene” her er myndighederne, det vil sige først og fremmest Miljøstyrelsen, der godkender pesticiderne. Man godkender ét stof ad gangen, så det kan forekomme i grundvandet op til grænseværdien for drikkevand. [...] Ved at godkende ét stof ad gangen, tager man ikke hensyn til, at flere pesticider sammen i grundvandet kan have en negativ sundhedseffekt - den såkaldte cocktail-effekt."

Læs hele indlægget her.

Forrige artikel Regeringens eksperter klar med ”dramatisk” stramning af kvælstofmål for landbruget Regeringens eksperter klar med ”dramatisk” stramning af kvælstofmål for landbruget Næste artikel Klima og miljø stryger igen til tops på vælgernes dagsorden Klima og miljø stryger igen til tops på vælgernes dagsorden