Spejderne: Børn og unge er afgørende for at sikre biodiversiteten

DEBAT: Børn og unge har en instinktiv forståelse for, hvorfor naturen er vigtig. Den forståelse skal vi værne om og videreudvikle, for hvis man lærer at færdes i naturen, lærer man også at passe på den, skriver Thea Hass fra Spejderne.

Af Thea Hass
Direktør for Spejderne

Spejderne var for nylig repræsenteret på regeringens møde på Marienborg som en opstart til en ny natur- og biodiversitetspakke.

Der blev præsenteret nogle ganske bekymrende fakta på mødet. Grunden til, at biodiversiteten falder i disse år, er ikke primært klimaforandringer, men derimod at vi er i gang med at ødelægge dyrenes levesteder.

Udryddelse af levesteder udgør 50 procent af forklaringen på faldet i biodiversitet. Selv hvis vi får løst klimaproblemet, har vi ikke løst biodiversitetsproblemet.

Unge skal have adgang til natur
Spejdernes perspektiv på denne udfordring er, at det er væsentligt at få skabt mere natur i Danmark – både mere vild natur og mere sammenhængende natur – og at offentligheden samtidig skal sikres adgang til naturen. Børn og unge lærer naturen bedst at kende, når de færdes i den, og man er bedst til at passe på noget, som man holder af.

En vigtig del heri er, at der er behov for, at der skabes bedre muligheder for at kunne opholde sig i naturen på ansvarlig vis. Der er plads til at etablere langt flere bålpladser, teltpladser og shelters i naturen og på den måde give flere en nem adgang til at færdes og overnatte i naturen.

Vores børn og unge lever i dag alt for ofte en tilværelse, hvor man nærmest er pakket ind i vat fra morgen til aften. En tilværelse, hvor alle farlige og ukontrollable elementer er pillet ud.

En bedre adgang til naturen er med til at give børn og unge adgang til alternative former for arenaer, hvor man kan udfolde sig og udfordre sig selv og hinanden på måder, som ikke lader sig gøre andre steder. At lave mad over bål i skoven eller at sove under trætoppene er en helt særlig oplevelse, der sætter sig i kroppen resten af livet.

Ud over den gode oplevelse skaber det også en kærlighed til naturen, som gør det let at passe på den resten af livet.

Værn om instinktiv naturforståelse
Naturen som arena sætter andre rammer for udfoldelse. På Marienborg-mødet sagde statsministeren det på den måde, at børn ofte har en helt instinktiv forståelse af, hvorfor naturen er vigtig. Denne instinktive forståelse skal vi værne om og gerne forstærke ved at give børn og unge en viden om, hvordan man både kan bruge naturen og passe på den samtidig.

Det kan vi bidrage med i spejderbevægelsen, og tilmed gøre det i en ramme, hvor man ikke kun lærer at færdes i naturen, men samtidig får nogle væsentlige sidegevinster med, som for eksempel hvordan man får ting til at lykkes i et fællesskab, og at man står stærkere, når man samarbejder.

Opgaven med at sikre biodiversiteten skal være en folkesag, hvis vi skal lykkes, og vi skal have en bred vifte af civilsamfundsorganisationer med i arbejdet. Her repræsenterede Marienborg-mødet en historisk mulighed for at etablere et samarbejde på tværs af sektorer – og med en bredde, der rækker ud over de mere traditionelle spillere på området.

Det er en udfordring, som vi i spejderbevægelsen gerne tager op. Vi kan ikke undvære børn og unge i arbejdet med at sikre større biodiversitet!

Forrige artikel Dansk Miljøteknologi: Det er for nemt at snyde med skibsfartens nye svovlregler Dansk Miljøteknologi: Det er for nemt at snyde med skibsfartens nye svovlregler Næste artikel Verdens Skove: Finanslovsmillioner skal bruges på fokus på skov og rettigheder Verdens Skove: Finanslovsmillioner skal bruges på fokus på skov og rettigheder