Debat

WWF og Venstre til regeringen: Giv naturen 100 millioner om året

DEBAT: Folketingets partier skal i den kommende tid forhandle med regeringen om en natur- og biodiversitetspakke. Regeringen har spillet ud med 50 millioner kroner årligt til naturen, men det er langt fra nok, mener Venstre og WWF.

Miljøminister Lea Wermelin (S) har spillet ud med 50 millioner kroner øremærket naturen årligt. Men beløbet bør fordobles, skriver Jacob Jensen (V) og Bo Øksnebjerg.
Miljøminister Lea Wermelin (S) har spillet ud med 50 millioner kroner øremærket naturen årligt. Men beløbet bør fordobles, skriver Jacob Jensen (V) og Bo Øksnebjerg.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Jacob Jensen (V) og Bo Øksnebjerg
Hhv. miljøordfører og generalsekretær for WWF

Den danske natur er i værre tilstand i dag end for ti år siden. Det viser FN’s statusrapport over de såkaldte Aichi-mål samt det seneste Biodiversitetsbarometer, som WWF Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening netop har præsenteret.

I dag er alt for mange dyr, planter og svampe kategoriseret som rødlistede, hvilket vil sige, at de er potentielt truede. Samtidig er stort set alle naturtyper i ugunstig tilstand. Yderligere kan vi se i en dugfrisk statusrapport fra EU, at Danmark ligger bagerst i forhold til de andre EU-lande, når det kommer til beskyttelse af natur og dyrearter. Der er brug for handling, og med en regering, der har udråbt sig selv til at være den grønneste regering nogensinde, må der handles nu.

Derfor var det et løftebrud for Danmarks natur og biodiversitet, da miljøministeren udskød forhandlingerne af regeringens nye natur- og biodiversitetspakke med et år. Hverken danskerne eller Danmarks natur kan vente på forbedringer, og miljøministeren valgte heldigvis også at trække udskydelsen tilbage efter opfordring fra de politiske partier og civilsamfundet.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

 Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected]

Biodiversitetspakken er en afgørende mulighed for et paradigmeskifte i dansk naturpolitik, hvor vi går fra at skabe vækst og jobs på bekostning af naturen til i stedet at gøre det i pagt med naturen som et fundament for hele velfærdsdanmark.

Større udbytte
Forskning viser, at en langsigtet bæredygtig forvaltning af naturens ressourcer giver større udbytte. Men faktisk behøver danskerne ikke lange, dybdegående analyser for at forstå, at vi som samfund er dybt afhængige af biodiversiteten og naturen.

Den tidligere VLAK-regering oprettede to puljer på finansloven netop til formålet at sikre store sammenhængende og vilde naturområder, men med den nuværende regerings udkast til finansloven for 2021 står de til at blive sløjfet.

Jacob Jensen (V) og Bo Øksnebjerg
Hhv. miljøordfører og generalsekretær for WWF

Tag for eksempel industrien og produktionen i Danmark, der har behov for adgang til rent vand, ilt, genetik, bestøvning med videre for at kunne etablere en effektiv værdikæde. Det er services og ressourcer, som naturen kun kan levere, hvis økosystemerne er intakte, og biodiversiteten er høj.

Samtidig kan vi ikke være uenige om, at hvis vi for eksempel ikke kan få rent vand fra naturen, bliver omkostningerne til alternativerne uforholdsmæssigt høje. Ligesom vi fortsat har brug for vores fødevareproduktion og en erhvervsudvikling, der bliver mere og mere miljømæssigt bæredygtig med nye teknologier og arbejdsmetoder.

Derudover peger erfaringer på, at friluftsliv og turisme stiger de steder, hvor naturen får lov at stå vild. Når havnaturen er intakt og varieret, fører det automatisk til en højere naturkvalitet med flere og større fisk at fiske, hvilket giver flere rekreative aktiviteter og mere liv i havnene.

Det kender vi allerede fra de kystbyer langs Øresund, hvor der fiskes skånsomt. Det skaber både en umiddelbar værdi og økonomisk gevinst gennem salg af grej, lokalt salg af fangster og mad til havnens gæster såvel som jobs til restaurations- og butikslivet.

Slet ikke nok
Biodiversitet er ganske enkelt fremtidens valuta, og der er økonomisk værdi i at styrke biodiversiteten. Oveni det får danskerne adgang til at se vild, urørt natur. Derfor er det helt essentielt, at vi får en ny dansk biodiversitetslov med bindende mål, så vi får sat handling bag løfterne om at styrke naturen og artsrigdommen i Danmark. Og det er vigtigt, at forhandlingerne herom inddrager alle partier over midten, og at der inddrages eksperter og civilsamfundsaktører, så der sikres grønt ejerskab og engagement også på den anden side af fremtidige folketingsvalg.

Som nævnt vil Folketingets partier i den kommende tid forhandle med regeringen om en ny natur- og biodiversitetspakke samtidig med, at finansloven for 2021 skal lægges på plads.

Regeringen lægger her op til 50 millioner kroner til naturen om året over de næste fire år, men det er slet ikke nok, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at bremse den stadigt stigende tilbagegang i vores dyre- og plantearter. Derfor bør beløbet mindst fordobles, så der øremærkes i hvert fald 100 millioner til naturen om året. Det vil i hvert fald være en start til at ’walk the talk’ og få skabt reelle forandringer for dansk natur og biodiversitet.

For at beskytte den danske biodiversitet, er det centralt, at vi i størst muligt omfang sikrer os imod tilbagegangen blandt truede plante- og dyrearter. Dette kan blandt andet gøres gennem etablering af mere vild, urørt skov eller store, beskyttede naturområder.

Læs også

Fortsæt VLAK-puljer
Den tidligere VLAK-regering oprettede to puljer på finansloven netop til formålet at sikre store sammenhængende og vilde naturområder, men med den nuværende regerings udkast til finansloven for 2021 står de til at blive sløjfet. Hvis regeringen i stedet fortsætter puljerne, kan vi sikre hundredvis af hektar til ny beskyttet natur, hvor der vil være plads til en rig biodiversitet fyldt af insekter, svampe og masser af andre arter.

Udover naturligvis at sikre beskyttede naturområder i praksis, ja, så må vi også gå alt det på papiret igennem i sømmene. Nuværende regler og love er nemlig alt for ofte en hindring for biodiversiteten med uhensigtsmæssige regler og incitamenter. En lovrevision vil ikke kun gøre det muligt at optimere indsatser til at have langt større effekt. Faktisk vil det potentielt også kunne frigøre yderligere midler hertil.

Hvis regeringen og vi som danskere skal leve op til vores selvforståelse som en grøn nation og foregangsland, så skal vi handle nu. Ovenover er forslag til indsatser, der vil kunne sikre en forbedring for vores elskede natur og biodiversitet. Så nu er der ikke andet for end at smøge ærmerne op og komme i gang.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bo Øksnebjerg

Afgående generalsekretær, WWF
biolog (Københavns Uni. 1997)

Jacob Jensen

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, MF (V)
cand.merc.jur. (CBS 1998)

0:000:00