Debat

Handicapråd: Beskæftigelse for mennesker med handicap handler om mere end arbejdskraftmangel

Skal vi lykkes med at få flere mennesker med handicap i arbejde, kræver det en fælles indsats mellem mange aktører. Vi skal huske at minde hinanden om, hvorfor flere mennesker med handicap skal i arbejde, skriver Mogens Lindhard.

Mangfoldighed og forskellighed styrker arbejdspladsen og bidrager til ideskabelse og innovation, som er livsnødvendig for enhver virksomhed, skriver Mogens Lindhard.
Mangfoldighed og forskellighed styrker arbejdspladsen og bidrager til ideskabelse og innovation, som er livsnødvendig for enhver virksomhed, skriver Mogens Lindhard.Foto: pressefoto
Mogens Lindhard
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Det er næppe gået manges næse forbi, at riget for tiden mangler arbejdskraft.

Både medierne og Christiansborg er fyldt med diskussioner om, hvordan vi skaffer den fornødne arbejdskraft. I den kontekst er det lidt forstemmende, når vi ser på tallene for mennesker med handicap i beskæftigelse.

Ifølge Vive er antallet af mennesker med handicap i beskæftigelse ligefrem faldet, ligesom beskæftigelsesforskellen mellem personer med og uden handicap er steget under coronapandemien.

Temadebat

Hvordan får vi flere personer med handicap i arbejde? 

Der er ganske enkelt ikke nok hænder og hoveder i danske virksomheder, og det kræver politisk handling, lyder kritikken fra flere aktører fra dansk erhvervsliv, som efterspørger en mere ambitiøs finanslov til at løfte arbejdsudbuddet.

Samtidig kalder Danske Handicaporganisationer det ”et selvmål”, hvis gruppen af ledige personer med funktionsnedsættelser stadig tæller 49.000 næste år – mennesker, som alle står klar til at tage et arbejde.

Hvordan kan kommunerne for eksempel bedst muligt hjælpe personer med handicap i arbejde, og hvad er grunden til den store variation i jobcentrenes praksis? Mangler der viden om og redskaber til screening af handicap, kvalifikationer og uddannelsesniveau? Og hvad mangler politikerne at få taget livtag med for at løse udfordringen?  

Altinget Social spørger de næste uger, hvilke tandhjul der bør skrues på for, at flere personer med handicap kommer i arbejde.  

Ønsker du at deltage i debatten, så skriv til [email protected].

Derfor er det glædeligt at læse, at alle, der har bidraget til debatrækken i ALtinget, ser ud til at være enige om, at der skal gøres noget ved den udvikling, som Vive viser.

Jeg vil gerne takke alle min meddebattører for de stærke bidrag og forslag. Vi skal i Danmark blive bedre til at få mennesker med handicap i arbejde.

Men i bestræbelserne på det fælles mål er det vigtigt, at vi ikke glemmer, hvorfor flere mennesker med handicap skal i arbejde. Det handler nemlig om meget mere end den akutte arbejdskraftmangel.

Det handler ikke om glansbilledet
I min egen dagligdag som leder af arbejdet med socialt ansvar på Grundfos oplever jeg værdien af, at vi som virksomhed afspejler det samfund, som vi er en del af.

Det handler ikke bare om en fernis, der ser pænere ud udadtil, når man som virksomhed går op i social ansvarlighed. Hos os er det en del af vores værdigrundlag: Det handler om, at alle kan noget, som vi i fællesskab kan drage nytte af.

Der er konkrete gevinster for virksomheden ved at have en mangfoldig medarbejderstab. Mangfoldighed og forskellighed styrker arbejdspladsen og bidrager til ideskabelse og innovation, som er livsnødvendig for enhver virksomhed. Det oplever jeg heldigvis også, at flere får blik for.

For samfundet er der også en åbenlys værdi ved at få flere mennesker med handicap i arbejde. I Cowis undersøgelse for Det Centrale Handicapråd fra efteråret 2021 dokumenteres nogle af potentialerne sort på hvidt:

Hvis blot én procent flere med handicap kommer fra førtidspension til beskæftigelse, betyder det 13,9 milliarder i samfundsøkonomisk gevinst over ti år. Kommer samme andel i fleksjob, er gevinsten 3,9 milliarder.

Hertil kommer udbyttet for den enkelte borger med handicap, som bliver en del af et hold og kan udleve sit potentiale med øget selvbestemmelse, mere økonomisk autonomi og bedre livskvalitet til følge, for blot at nævne nogle få eksempler.

Barriererne skal fjernes
En anden gevinst ved at få flere med handicap ind på arbejdspladserne er, at det er her, i mødet med mennesket, at vi rykker ved de fordomme og den manglende viden, som vi hver især kommer med. Fordomme, som mange mennesker med handicap desværre mødes med i dagligdagen.

Alle kan noget, som vi i fællesskab kan drage nytte af

Mogens Lindhard
Formand, Det Centrale Handicapråd

Så på spørgsmålet om, hvorfor vi skal have flere mennesker med handicap i arbejde, er svaret ganske enkelt: Fordi det skaber værdi på det menneskelige, organisatoriske og samfundsmæssige plan.

Når man har sit hvorfor, kommer man overens med næsten ethvert hvordan, sagde en tysk filosof engang. Men for at vi som mennesker, organisationer, virksomheder og samfund kan indkassere gevinsterne, er vi nødt til at adressere nogle centrale områder.

For at mennesker med handicap kan bidrage til arbejdsmarkedet, er det nødvendigt, at vi får fjernet de barrierer, der findes og forhindrer, at flere kommer i job.

Det er ikke kun de fysiske barrierer, der hæmmer mennesker med handicaps muligheder for at komme på arbejdsmarkedet. Fordomme og bekymringer fylder desværre stadig alt for meget i den henseende.

Der er ifølge Vive eksempelvis bekymringer hos personaleledere om, at det er for tidskrævende eller besværligt, om manglende kvalifikationer, om personen kan fungere på arbejdspladsen, samt om det bliver for dyrt for virksomheden.

Derudover har Epinion tidligere i en undersøgelse lavet for Det Centrale Handicapråd dokumenteret en stigning i, hvor mange danskere der udtrykker bekymring ved tanken om at få en kollega med handicap.

Fordomme og momentum
Dynamikken er selvforstærkende. Fordomme er en barriere for kollegaskabet, der ellers i sig selv nedbryder fordomme.

Jeg har selv ofte oplevet at sidde over for en arbejdsgiver, der var meget tøvende ved at ansætte et menneske med handicap.

Heldigvis har jeg også oplevet den forskel, det kan gøre i situationen, når et abstrakt handicap bliver til et konkret menneske af kød og blod. Så nedbrydes fordommene og usikkerheden.

Et andet centralt element i, hvordan vi får vendt den forstemmende udvikling, er sammenhold. Politikere, organisationer, virksomheder og andre relevante aktører skal arbejde sammen for, at vi får flere mennesker med handicap i arbejde.

Mangfoldighed og forskellighed styrker arbejdspladsen og bidrager til ideskabelse og innovation

Mogens Lindhard
Formand, Det Centrale Handicapråd

Vi har et momentum lige nu, hvor fokus er på mangel på arbejdskraft, men det er vigtigt, at vores bestræbelser er endnu mere langsigtede.

Vi skal huske hvorfor
Jeg vil også gerne komme med en opfordring til os alle om, at vi får indsamlet og anvendt den viden og erfaring, som vi allerede har aktørerne imellem.

Det kan for eksempel være konkret viden om mulighederne for støtte, hvordan man arbejder med fordomme på arbejdspladser, og helt grundlæggende hvordan man som virksomhed griber det an, hvis man ønsker at ansætte mennesker med handicap.

Det Centrale Handicapråd er kommet med en lang række konkrete anbefalinger til regeringen og Folketinget, til kommunerne og de regionale arbejdsmarkedsråd om øget samarbejde, videndeling, holdningsbearbejdning og fælles strategisk fokus.

Anbefalinger, som jeg ser frem til at diskutere videre, nu hvor vi også er et nyudpeget råd. Og så glæder jeg mig til at fortsætte samtalen med mine rådsfæller, der repræsenterer det brede felt af aktører i handicappolitikken, og ikke mindst med alle andre, der vil være med.

Sammen kan vi gøre en forskel. Især når vi husker hvorfor.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mogens Lindhard

Formand, Det Centrale Handicapråd, chef for socialt ansvar, Grundfos
Ingeniør. Siden efteruddannelse inden for organisation, ledelse og CSR

0:000:00