Projekt Udenfor: De ekstremt udsatte gadesovere får ikke den rette hjælp

DEBAT: Gruppen af ældre gadesovere stiger, men de får ikke den hjælp, som de har brug for. Se på, hvordan Norge og Finland har knækket kurven, mener Projekt Udenfor.

Af Bo Heide-Jochimsen
Daglig leder, Projekt Udenfor

Har vi overset de ældre hjemløse?

Nej, vi har ikke overset de ældre hjemløse. Men vi har valgt ikke at hjælpe dem, selvom vi kunne.

Gruppen af ældre gadesovere stiger og stiger, og deres livssituation bliver kun værre. Alligevel får denne gruppe af ekstremt udsatte borgere ikke den hjælp, som de har brug for, og som vi ved hjælper.

Vives seneste hjemløsetælling viser, at antallet af hjemløse gadesovere er steget igen, som det har gjort til hver eneste tælling de sidste ti år.

Hjemløse gadesovere udgør nu 11 procent af alle registrerede hjemløse i Danmark – og de bliver stadig flere.

Ved den nationale kortlægning i 2017 blev der talt 648 gadesovere. Det tal var i 2019 vokset til 732 gadesovere.

Det er en stigning på 13 procent, og når vi analyserer udviklingen gennem de seneste ti år, ser vi, at antallet af gadesovere er vokset fra 506 personer i 2009 til 732 personer i 2019. Her er altså tale om en stigning på 45 procent.

Tilbud til ældre hjemløse mangler
De gadesoverne, som indgår i Vives kortlægning, overnatter på gaden, i en trappeopgang, i en skov, i et skur eller i et telt.

Næsten halvdelen har været hjemløse i mere end to år. I 20 år har Projekt Udenfor arbejdet for at hjælpe gruppen af gadesovere ud af hjemløshed.

Dem, som vi møder på gaden, er ofte ældre mænd med alvorlig psykisk sygdom, massivt misbrug og ekstrem ensomhed. Mennesker, der er i alvorlig krise og ofte føler, at de ikke hører til, at ingen kærer sig om dem.

De har alle historier at fortælle om en barndom med svigt, et system, der møder dem med mistillid, og en psykiatri, der har svært ved at tilbyde andet end kortvarige forløb, der i bedste fald dæmper symptomer i en periode, men aldrig helbreder.

Gadesovere er typisk danskere
Det billede, som vi ser på gaden, stemmer meget godt overens med Vives tal for gruppen af gadesovere, som viser, at kombinationen af misbrug og psykisk sygdom er ekstrem høj.

Hovedparten er danskere – 74 procent – mens danskere med grønlandsk baggrund tegner sig for 7 procent, og EU-borgere for 5 procent.

Resten fordeler sig på borgere fra Norden, øvrige Europa, Mellemøsten og Afrika. Fælles for dem er, at de lever under helt umenneskelige forhold på bundet af samfundet, og at der fra politisk side ikke har været vilje til meget andet end at fjerne dem fra bybilledet gennem zoneforbud og andre lovstramninger.

Men hjemløshed forsvinder ikke, fordi vi ikke ser den. Tværtimod.

Ingen hurtige og lette løsninger
I Norge og Finland har de knækket kurven. De har oplevet et fald i antallet af hjemløse også blandt gadesovere.

Mit bud er, at vi kunne gøre det samme. Vi ved, hvad der virker. Vi gør det bare ikke.

Det, der virker, er en fleksibel, helhedsorienteret indsats, hvor vi sætter borgeren i centrum. Hvor de forskellige hjælpeforanstaltninger samarbejder.

Hvor man ikke bliver udskrevet til gaden efter en indlæggelse på hospitalet. Hvor man kan blive behandlet for sit misbrug – også selvom man har psykiske udfordringer. Hvor man ikke laver lovgivning, der kriminaliserer hjemløse, der sover på gaden.

Mit største ønske for de næste to år – inden Vives næste hjemløsetælling – er, at der bliver taget nogle politiske beslutninger ud fra den viden, der er på området.

Den viden, der viser, at housing first virker. Den viden, der viser, at straf, skyld og skam ikke får gruppen af de mest udsatte hjemløse til at stramme op.

Der er ingen hurtige lette løsninger, men komplekse problemstillinger, der skal løses gennem omsorg, respekt for det enkelte menneske, kombineret med den viden og forskning, der er på området.

Forrige artikel Foreninger: Giv kommunerne større råderum til at løfte handicapområdet Foreninger: Giv kommunerne større råderum til at løfte handicapområdet Næste artikel AE: Uligheden forringer livschancerne for børn med ressourcesvage forældre AE: Uligheden forringer livschancerne for børn med ressourcesvage forældre