Hjemløseforening: Samfundet er ligeglad med ældre hjemløses ve og vel

DEBAT: Selv om flere ældre er hjemløse, gør vi intet ved problemet. Det skyldes, at vi er interesserede i, at de hjemløse skal belaste budgetterne mindst muligt, mener hjemløseforeningen Sand.

Af Ask Svejstrup
Sekretariatsleder, Sand – De hjemløses landsorganisation

Flere ældre bliver hjemløse. Er det et problem?

På den ene side er det et udtryk for, at tiltag som for eksempel fixerum har en positiv effekt. Det holder misbrugere i live i længere tid.

På den anden side har selvsamme misbrugere tid til at udvikle livsstilssygdomme, der gør dem plejekrævende.

Det har vi vidst i mange år – og vi har set stigninger i mange år. Men hvorfor gør vi ikke noget ved det?

Det simple svar er, at vi – samfundet – er ligeglade med de ældre hjemløses ve og vel. Det eneste, som vi er interesserede i, er, at de skal belaste budgetterne mindst muligt.

Bliver spist af med mangelfulde tilbud
Da man oprettede fixerum i København i 2012, regnede kommunen hurtigt ud, at indsatsen ville være livsforlængende for narkomanerne.

Det ville øge efterspørgslen på de såkaldte "alternative" plejehjemspladser, også kendt som § 108-pladser.

I november 2018 havde kommunen cirka 50 borgere på venteliste til en § 108-plads. Og da kommunen har en politik om ikke at bruge eksterne tilbud (private aktører eller tilbud i andre kommuner) og mig bekendt heller ikke har planer om at lave flere pladser, vil ventelisten kun vokse, og hjemløse borgere og personer med en psykisk lidelse vil blive spist af med et tilbud, der ikke matcher deres behov.

Hvis de er heldige, er de på en § 110-boform for hjemløse. Hvis de er uheldige, er de blevet smidt ud, fordi stedet ikke kan "rumme" dem. I begge tilfælde tæller de med i hjemløsestatistikken.

Opholdstid på boformer stiger
Ironisk nok er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Finansministeriet, KL, Socialministeriet, Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, der har til opgave at få hjemløse hurtigere ud af § 110-boformerne og give kommunerne større indflydelse på ind- og udskrivninger på boformerne.

Opholdstiden på boformerne har været stigende en årrække. Spørgsmål som "kan den længere opholdstid skyldes, at kommunerne ikke har tilstrækkelig med § 108-boformer eller andre længerevarende tilbud til ældre hjemløse?", eller "kan det skyldes, at hjemløse har fået flere og mere komplekse problemer?", skal ikke tages i betragtning.

Opgaven er stillet: Spar penge, og giv kommunerne større mulighed for at udskrive borgere. Om det så er til gaden, til utilstrækkelige tilbud eller ikkeeksisterende billige boliger er underordnet.

Minister bliver nødt til at tænke stort
Men sådan behøver det ikke være. Danmark har i en længere årrække haft socialministre, der har udviklet området.

Men sociale indsatser hjælper ikke det store på strukturelle problemer.

En social indsats bliver nødt til at være understøttet af en boligpolitisk indsats, en beskæftigelsesindsats, en sundhedsfaglig indsats og frem for alt en koordinering og styring, der er retningsgivende.

Den nye regering har lagt indenrigsområdet sammen med socialområdet. Vi har en socialminister, der også er indenrigsminister og ansvarlig for "rammerne, styringen og overvågningen af kommunernes og regionernes opgaver, struktur og økonomi".

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har altså alle muligheder for at lægge det nødvendige pres på kommunerne for at leve op til deres ansvar og for at sikre rammerne for, at de kan gøre det.

Hun har også ministerkollegaer med samme ideologiske ophav, hvis der skal tænkes stort. Spørgsmålet er, om der er vilje til det?

Så længe tilgangen til hjemløseområdet er styret af kortsigtede økonomiske hensyn frem for at hvile på faglige vurderinger og menneskelige hensyn, vil hjemløsheden stige – især blandt dem, som ikke har kræfter til selv at kæmpe – de syge ældre hjemløse, der har vænnet sig til at stå bagerst i køen.

Forrige artikel AE: Uligheden forringer livschancerne for børn med ressourcesvage forældre AE: Uligheden forringer livschancerne for børn med ressourcesvage forældre Næste artikel Astrid Krag til forsker: Ingen snuptags­løsning kan løfte handicapområdet Astrid Krag til forsker: Ingen snuptags­løsning kan løfte handicapområdet