Socialborgmester: Lovændringer kan knække koden på hjemløse-området

DEBAT: Der kommer ikke færre hjemløse af at lægge økonomisk pres på herbergområdet. Hvis socialminister Mai Mercado vil afskaffe hjemløshed, skal der lovændringer til, skriver socialborgmester Mia Nyegaard (R).

Af Mia Nyegaard (R)
Socialborgmester, København

I januar fortalte socialminister Mai Mercado (K) i et stort portræt i "Altinget: magasin" om sine bevæggrunde for at gå ind i politik. Her fortalte hun om, hvordan et møde med en hjemløs mand på en bænk i Odense fik hende til at melde sig ind i Konservativ Ungdom med en politisk vision om at afskaffe hjemløshed.

Det er en ambition, jeg deler. Derfor kan det undre, at der i disse dage er en arbejdsgruppe bestående af folk fra Socialministeriet og Finansministeriet, der arbejder på en ny styringsmodel for herbergsområdet. Og at planerne her går på at skære i statens refusion til herbergspladser i kommunerne samt sætte loft på, hvor længe den enkelte må opholde sig på et herberg.

Jeg vil gerne advare mod at tro, at dette på nogen måde vil hjælpe til med at afskaffe hjemløshed. Derimod vil sådanne tiltag fortsætte den økonomiske udhuling af området for udsatte, som vi de seneste år har været vidne til.

Mistillid til kommuner
Arbejdsgruppen arbejder ud fra den tese, at kommunerne bevidst lader hjemløse blive boende på herbergerne, fordi det er en billigere løsning end et §107-tilbud eller egen bolig. Den tese vil jeg gerne afkræfte.

I kommunerne er mennesker meget mere end tal i et regneark. Her er fokus, hvordan vi bedst hjælper samfundets mest udsatte. I København arbejder vi blandt andet med Housing First-strategien, der både virker og får folk videre. Så at tro, at vi ikke vil have borgeren i egen bolig, er helt forkert. Et hurtigt regnestykke vil også vise, at det er langt billigere, hvis vi kan få flyttet borgere videre fra herberg til egen bolig – selv med den helt rette og massive bostøtte.

Så hvorfor har København overhovedet borgere på herberg? Det har vi, fordi næsten halvdelen af landets hjemløse ifølge seneste hjemløsetælling opholder sig i København og omegn. Samtidig har København en stor udfordring med mangel på boliger, som er til at betale for mennesker, der opholder sig på herbergerne.

Problemet er boligmangel 
Det er altså boligmangel og ikke økonomiske spekulationer, der er udfordringen. Og jeg kunne ønske mig, at arbejdsgruppen og resten af Christiansborg havde mere fokus på, hvordan vi kan løse udfordringerne omkring betalelige boliger.

Her vil jeg opfordre til at se nærmere på konklusionerne fra den tænketank for sociale boliger, jeg for nogle måneder siden nedsatte. Den bestod af en række fagfolk og eksperter fra bolig- og byggebranchen, som efter en møderække for nylig afleverede en rapport med en række anbefalinger.

De handler blandt andet om, at man bør stille krav om, at en lille andel af større nybyggerier i København bliver boliger med en lav husleje reserveret til en socialt udsat målgruppe. Nogle af anbefalingerne kræver lovændringer, hvis vi skal lykkes med at skabe et større antal boliger til de mennesker, der i dag sover på herberg, natcaféer eller gaden.

Jura blokerer for midlertidige boliger  
For eksempel er der brug for, at vi som kommune får mulighed for at bygge midlertidige boliger til socialt udsatte. De containerboliger, der for tiden skyder op i København, ville egne sig fint som skæve boliger til hjemløse, men firkantede regler betyder, at det kun er socialt udsatte unge, som må bo i dem.

Så hvis man fra Christiansborg virkelig gerne vil afskaffe hjemløshed, så lad os starte med at ændre loven i stedet for at udhule økonomien på socialområdet. Hvis ændringen af statsrefusionen bliver til virkelighed, og borgerne kun må opholde sig på herberger i en bestemt periode, vil vi bare få flere hjemløse i gaderne – ikke færre.

Så at trække flere penge ud af de i forvejen slunkne kommunekasser hjælper hverken manden på bænken i Odense eller andre hjemløse til et mere værdigt liv. Lad os i stedet sætte os sammen med repræsentanter for Udsatterådet, kommunerne og Christiansborg og finde løsninger på de forskellige udfordringer med, at flere bliver hjemløse.

Jeg lægger gerne lokaler og kaffe til første møde.

Forrige artikel Regeringen og DF i modsvar: Personer med handicap er ikke glemt i aftale Regeringen og DF i modsvar: Personer med handicap er ikke glemt i aftale Næste artikel VUC-rektor: Flere unge med autisme kan få en uddannelse – hvis vi investerer heri VUC-rektor: Flere unge med autisme kan få en uddannelse – hvis vi investerer heri