Debat

Tilbud for misbrugsbehandling: Det er meningsløst, at tilsynsmodellen ikke afspejler det, der skal føres tilsyn med

Den tid og de ressourcer, vi anvender på tilsyn, skal komme borgeren til gode ved høj kvalitet i rusmiddelbehandlingen. Et kritisk blik på Socialtilsynet bør derfor føre til en kvalitetsmodel, der er tilpasset rusmiddelområdets komplekse opgaver, skriver Kirsten Dennig.

Det forestående eftersyn af Socialtilsynet bør føre til en kvalitetsmodel, der er tilpasset rusmiddelområdets komplekse opgaver, rammer og styring, skriver Kirsten Dennig.
Det forestående eftersyn af Socialtilsynet bør føre til en kvalitetsmodel, der er tilpasset rusmiddelområdets komplekse opgaver, rammer og styring, skriver Kirsten Dennig.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Kirsten Dennig
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

"I må jo vurdere, om det er noget, der giver mening for jer, og ellers blot acceptere en lav score."

De ord er vi blevet mødt med flere gange i en fælles erkendelse mellem os og Socialtilsynet af, at mange af de parametre, som Novavi og andre rusmiddelbehandlingstilbud bliver vurderet på, er helt irrelevante.

Meget utilfredsstillende for alle: For tilsynet, for Novavi, for borgeren og for Danmark.

Temadebat

Hvad skal det sociale tilsyn kigge efter, når det kommer på besøg?

Hvordan får vi et sociale tilsyn, der både sikrer udsatte borgeres ret til hjælp af høj kvalitet i hele landet, samtidig med at hverken de sociale tilbud eller socialtilsynet drukner i krav? Det sætter Altinget Social til debat henover de kommende måneder. 

Om Altingets temadebatter:
Altingets temadebatter sætter spot på et aktuelt nicheemne.

Alle indlæg er udelukkende alene udtryk for skribenternes egen holdning.

Har du lyst til at bidrage til debatten? Så er du velkommen til at skrive til Katja Gregers Brock på [email protected].

Det forestående eftersyn af Socialtilsynet bør derfor føre til en kvalitetsmodel, der er tilpasset rusmiddelområdets komplekse opgaver, rammer og styring.

Utilstrækkelig tilsynsmodel

Det må være målet, at den tid og de ressourcer, vi anvender på tilsyn, kommer borgeren til gode gennem øget kvalitet i rusmiddelbehandlingen.

Fonden Novavi er Danmarks største leverandør af stof- og alkoholbehandling. Vi har mere end 60 års erfaring. Vi har løbende fokus på kvalitet og effekt, og det er vores vision, at mennesker skal leve et liv uden styrende rusmidler.

Vi mener, der skal være tilsyn på rusmiddelområdet, men vi mener også, at den nuværende tilsynsmodel ikke bidrager tilstrækkeligt til en egentlig kvalitetssikring.

Vores oplevelse er, at tilsynsmodellen ikke er relevant for den ambulante rusmiddelbehandling, fordi den beror på uvæsentlige vurderinger og giver en upræcis kontrol af området, og samtidig er der mangel på grundlag for kvalitets- og erfaringsudveksling, som er et af målene med tilsynene.

Fokus på retningslinjerne

Her er tre konkrete eksempler: Novavis alkoholbehandling tager afsæt i Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer for behandling af alkoholafhængighed, men tilsynet vægter kvalitetsmodellen i loven om socialtilsyn højere end de kliniske retningslinjer.

Der bør være et helt logisk krav om, at tilsynsmodellen afspejler det, der skal føres tilsyn med.

Kirsten Dennig
Direktør, Novavi

Hvis tilsynet skal være garant for god kvalitet, bør det være Sundhedsstyrelsens retningslinjer, der danner afsæt for tilsynet. Der bør være et helt logisk krav om, at tilsynsmodellen afspejler det, der skal føres tilsyn med.

Den nuværende kvalitetsmodel opererer med et antal fastlagte kriterier med afsæt i borgere i et botilbud. Her er en indsats i forhold til uddannelse og beskæftigelse vigtigt og formentlig i analogi hertil blevet en del af den obligatoriske vurdering og scoring fra tilsynet.

Sagen er blot den, at mange af de borgere, som kommer i den ambulante alkoholbehandling i Novavi, har både uddannelse og fast arbejde. Derfor giver det ikke mening for os, at det skal vurderes med samme vægt som den sundhedsfaglige del af behandlingen, som ubestridt er det mest væsentlige.

Igen – der bør være et helt logisk krav om, at tilsynsmodellen afspejler det, der skal føres tilsyn med.

Meningsløs vurdering

Som skrevet har kvalitetsmodellen sit udspring i botilbudsområdet, hvor pladsantal er et omdrejningspunkt, men dialogen om og vægtningen af pladser i den ambulante alkoholbehandling er fornuftsstridig.

Læs også

I den ambulante alkoholbehandling er der "frit valg", hvilket er afgørende for at få flest mulige i behandling. Det betyder, at alle, der henvender sig, kommer i behandling, hvis det er relevant.

Som erhvervsdrivende fond sikrer Novavi, at der tilføres flere ressourcer, når der er behov for det, ligesom der nedjusteres, hvis der er færre i behandling. Det giver derfor ikke mening, at man i den nuværende tilsynsmodel opererer med normeringstal for ambulante tilbud.

Tilsynets kontrol skal naturligvis sikre, at borgeren får den rette behandling med den rette intensitet og varighed og udført af kompetente behandlere, men det sikres på ingen måde ved en meningsløs vurdering af antal pladser i tilbuddet. 

Og vi har mange flere kedelige eksempler på, at modellen ikke virker og måske endda er kontraproduktiv i forhold til at sikre kvalitet blandt rusmiddelbehandlingstilbud.

Vi håber inderligt, at eftersynet af Socialtilsynet vil kaste klarhed over, at der er behov for at udvikle en model, hvor temaerne fortsat er økonomi, rammer, ledelse, kompetencer med videre, men hvor der også er fokus på at sikre reel kvalitet i den sundhedsfaglige behandling.

Det vil være tilfredsstillende for alle; for tilsynet, for Novavi, for borgeren og for Danmark.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kirsten Dennig

Adm. direktør, Fonden Novavi
jurist

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024