Danske Regioner lancerer udspil: Vi skal blive bedre til at tale om døden

DEBAT: Regionerne vil med nyt udspil forbedre den palliative indsats. Det er en fælles opgave at sikre patienterne bedre palliation, og derfor bør der stilles klare krav til kommunernes indsats, skriver Karin Friis Bach (R).

Af Karin Friis Bach (R)
Formand for Danske Regioners sundhedsudvalg og regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden

På lunge- og infektionsmedicinsk afdeling på Nordsjællands Hospital ved de, at en god og værdig afsked med livet kræver planlægning og samtaler med sundhedspersonalet. Her tør de at se døden i øjnene og tage snakken om den sidste tid med både patienter og pårørende.

Samtalerne er svære, men vigtige – blandt andet for afdelingens 700 allerhårdest ramte KOL-patienter, der er allerhårdest ramt af sygdommen, og hvor en tredjedel hvert år afgår ved døden.

Derfor begynder læger og sygeplejersker også i god tid at snakke med KOL-patienterne om, hvordan de ønsker at bruge sin sidste tid, hvor de helst vil dø, og om de vil forsøges genoplivet. Spørgsmål, der er afgørende for, hvordan deres afsked med livet bliver.

Sådan er det desværre ikke for alle i sundhedsvæsenet. Alt for få patienter og pårørende har en samtale med lægen om deres ønsker for den sidste levetid. Selv har jeg hørt om pårørende, der har fortalt om, at selvom deres nærmeste var i behandling for en meget alvorlig og dødelig sygdom, var der ingen, der fortalte, at de var døende og at behandlingsmulighederne var dårlige. Den sidste tid kom som et chok.

Afgørende med lindrende behandling
Disse pårørende står ikke alene. Hvert år dør over 50.000 danskere, og for de fleste er lindrende behandling og samtaler med deres læge om den sidste tid helt afgørende for, hvordan deres afsked med livet bliver.

Alligevel er det kun to procent af danskerne, der taler med sundhedspersonalet om døden. Det er ikke godt nok. Vi skal blive langt bedre til at sætte tidligt ind med lindrende behandling og spørge patienten: Hvad er det vigtigste for dig og dit liv? For ingen mennesker er ens. Vi vægter livslængde i forhold til livskvalitet forskelligt.

Samtidig er ni ud af ti danskere, der i dag får en specialiseret palliativ indsats, kræftpatienter. Det er en kraftig overrepræsentation af en enkelt patientgruppe, og den ulighed er uacceptabel.

Det skal vi have lavet om på, så alle patientgrupper får bedre mulighed for lindrende behandling. Palliation skal gives efter behov og ikke efter diagnose, social baggrund eller geografi.

Flere skal kunne dø i eget hjem
I regionerne vil vi derfor arbejde for at forbedre den palliative indsats inden for en række konkrete områder.

Vi ønsker at sætte tidligere ind, så flere patienter får tilbud om palliation i rette tid og bliver spurgt: Hvad er det vigtigste for dig og dit liv? Vi ønsker, at flere får mulighed for at dø i eget hjem fremfor på hospitalet. Og vi ønsker, at alle patienter med behov – uanset hvad man fejler – får glæde af indsatsen.

For at lykkes skal vi blandt andet sikre, at læger, sygeplejersker og sosu'er bliver uddannet i palliation allerede på studiet, og at de gode erfaringer med rettidig palliation bliver bredt ud til hele landet. Og så skal flere borgere få mulighed for at lave et behandlingstestamente, så færre eksempelvis bliver genoplivet mod eget ønske efter hjertestop.

Skal vi helt i mål, kan vi ikke gøre det alene. Det er en fælles opgave at sikre patienterne bedre palliation. Derfor mener vi, at der også bør stilles klare krav til kommunernes indsats.

De skal kunne sikre, at døende over hele landet har de samme gode muligheder for palliativ behandling i eget hjem. Blandt andet for at undgå, at plejehjemsbeboere i deres sidste tid bliver hasteindlagt på hospitalet i en situation, hvor de er bedre tjent med at blive hjemme i trygge rammer og i nærheden af pårørende.

I regionerne er vi parate til at bidrage med den nødvendige lægefaglige backup, så endnu flere som de nordsjællandske KOL-patienter får en værdig samtale om afsked med livet i rette tid.

Regionerne har offentliggjort et nyt udspil om palliation. Udspillet kan ses i sin helhed her.

Forrige artikel Vaccineproducent: Amerikansk vaccineskepsis smitter af på Danmark Vaccineproducent: Amerikansk vaccineskepsis smitter af på Danmark Næste artikel Institut for Menneskerettigheder: Tolkegebyr truer ny coronastrategi Institut for Menneskerettigheder: Tolkegebyr truer ny coronastrategi