Overblik: Hvem bliver omfattet af strejke og lockout i dit nærområde?

OK18: Strejkevarsel fra de faglige organisationer kommer til at omfatte cirka 100.000 ansatte i den offentlige sektor. Nu har landets kommuner og regioner besvaret fagbevægelsens strejkevarsel med en omfattende lockout. Se, hvilke arbejdspladser der bliver berørt i dit nærområde, her.

Lønmodtagernes strejkevarsler er strømmet ind til arbejdsgiverne, siden forhandlingsfællesskabet fredag 2. marts udsendte et konfliktvarsel. Strejken kommer ifølge lønmodtagernes repræsentanter til at omfatte omkring 100.000 ansatte i den offentlige sektor.

De mange strejkevarsler har ført til, at Finansministeriet, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner som modsvar har varslet en lockout af cirka 440.000 offentligt ansatte.

Lockouten kan træde i kraft 10. april, hvilket er 6 dage efter, at de faglige organisationers strejke kan begynde.

Som reaktion på lockoutvarslet har Politiforbundet valgt at udtage i alt 99 politikadetter til strejke 16. april. 

Flere af de konkrete arbejdspladser på det kommunale, regionale og statslige område, der vil blive omfattet af en potentiel strejke og lockout, er allerede fastlagt. Via nedenstående links kan du se, hvordan det rammer arbejdspladserne i din kommune fordelt på de fem regioner:

Artiklerne opdateres løbende i takt med, at organisationerne offentliggør flere oplysninger om, hvilke arbejdspladser der er udtaget til lockout og strejke.

Du kan se de specifikke afdelinger på de enkelte arbejdspladser, som omfattes af konflikten gennem nedenstående links til organisationernes hjemmesider: 

BUPL

Danske Regioner

Danske Bioanalytikere

Dansk Sygeplejeråd

Danmarks Lærerforening

FOA

GL

HK Kommunal

HK Stat

KL

Politiforbundet

Teknisk Landsforbund

Uddannelsesforbundet

 

,

Forrige artikel Ugen i dansk politik: Skattefri mobil og retssag om DF-annonce Ugen i dansk politik: Skattefri mobil og retssag om DF-annonce Næste artikel Region har bogført lægers fritid som forskning i årevis Region har bogført lægers fritid som forskning i årevis