Region Hovedstaden: Hvem er omfattet af strejke og lockout i din kommune?

OK18: Se, hvilke arbejdspladser og områder der potentielt bliver omfattet af lockout og strejke i dit nærområde, her.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Lise Mathiasen

Her kan du se, hvilke arbejdspladser i Region Hovedstaden, der er omfattet af strejke- og lockoutvarsel henholdvis 4. og 10. april 2018 fordelt på statsligt, regionalt og kommunalt niveau.

Forligsmanden har 28. marts valgt at udskyde de varslede konflikter med 14 dage. Dermed kan den varslede strejke og lockout tidligst begynde henholdsvis 22. og 28. april 2018.

Stat


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • AMU
 • Alle folkeskoler
 • Alle kordegne
 • Almene gymnasier
 • Almene voksenuddannelser
 • Arbejdsmarkedsuddannelser
 • Designskoler
 • De frie fagskoler
 • De frie grundskoler
 • Dele af alle ministerier
 • Efterskoler
 • Erhvervsakademier
 • Erhvervsskoler
 • Erhvervsvejledere
 • EUX
 • Forsvarets civile faglærer
 • HF
 • HTX
 • HHX
 • Kraftvarmeværker
 • Landbrugsskoler
 • Maritime uddannelser
 • Produktionsskoler
 • Professionshøjskoler
 • SKT
 • SOSU-uddannelser
 • Universiteter
 • VUC

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Ansatte til håndtering af børnebortførelser
 • Ansatte, der varetager udbetaling af uddannelsesydelser og pasning af dyr
 • EU-koordination af asylbehandling
 • Forsvar, politi, efterretningsvirksomhed
 • Overvågning af klimaforhold ved Statens Museum for Kunst
 • TAMU
 • Tilsynsfunktionærer ved Kødkontrollen
 • Udstedelse af pas til danskere i udlandet
 • Vaccineforsyningen

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Aurehøj Gymnasium
 • Banedanmark
 • Bornholms Politi
 • Bioanalytikeruddannelsen ved Metropol (alle undervisende bioanalytikere)
 • Bygningsstyrelsen
 • Danmarks Meteorologiske Institut, København
 • Draaby Kirke
 • Erhvervsstyrelsen
 • Finansministeriet, Departementet
 • Forskningsteknikere ved Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen
 • Gammel Hellerup Gymnasium
 • Helsingør Stift
 • Helsingør Stift
 • Justitsministeriet, Departementet, Lovafdelingen
 • Kirkeministeriet, Departementet
 • Klemensker Kirke
 • Københavns Byret
 • Københavns Erhvervsakademi KEA
 • Københavns Vestegns Politi
 • Københavns Professionshøjskole
 • Københavns Politi
 • Landbrugsstyrelsen
 • Lokaltog A/S - FC Hillerød
 • Lægemiddelstyrelsen
 • Maskinmesterskolen København
 • Niels Brock
 • Nordsjællands Politi
 • Nylars Kirke
 • Oppe Sundby Kirke
 • Rysensteen Gymnasium
 • Sct.Ibs Kirke
 • Sct. Peders Kirke
 • SKAT, Vurdering, Udvikling og Stab
 • SKAT, Erhverv, Erhvervsprocesser
 • SKAT, Person, Personprocesser
 • SKT København
 • Skævinge Kirke
 • Statens IT
 • Styrelsen for IT og Læring
 • Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • Sø- og Handelsretten
 • Søværnets Skole
 • Sundhedsstyrelsen
 • Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, Færdselsstyrelsen
 • Udenrigsministeriet, Departementet, Center for Borgerservice og Kommunikation
 • Undervisningsministeriet, Departementet
 • Vejdirektoratet
 • Øregård Gymnasium

Strejkevarsel 16. april 2018

 • Udvalgte politikadetter

Sympatistrejkevarsel 23. april 2018

 • Alle IT-medarbejdere ansat på HK eller AC overenskomst hos Statens IT.

 

Region


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital - undtaget er dog FM Vaskeri - Centralvaskeriet
 • Herlev og Gentofte Hospital - undtaget er dog Byggeorganisationen "Ny Herlev Hospital"
 • Rigshospitalet og Rigshospitalet Glostrup - undtaget er dog byggeorganisatoriske enheder i forbindelse med nybyggerier på Rigshospitalet og Regionens Hjælpeordning for Respiratorbrugere i neurocenteret
 • Regionshuset - undtaget er dog regionslageret og udvalgte enheder/sektioner i Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT)

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Amager-Hvidovre Hospital (læger med specialerne radiologi og anæstesiologi)
 • Bispebjerg-Frederiksberg Hospital (læger med specialerne radiologi og anæstesiologi, sygeplejersker, sundhedspersonale, bioanalytikere)
 • Bornholms Hospital (læger med specialerne radiologi og anæstesiologi, sundhedspersonale)
 • CIMT (Center for IT, Medico og Telefoni) (sygeplejersker, bioanalytikere)
 • Glostrup Hospital (sygeplejersker, sundhedspersonale)
 • Herlev-Gentofte Hospital (læger med specialerne radiologi og anæstesiologi, sygeplejersker)
 • Nordsjællands Hospital (læger med specialerne radiologi og anæstesiologi, sundhedspersonale)
 • Region Hovedstadens Apotek (ansatte på den akademiske fællesoverenskomst og tandlægeoverenskomsten
 • Region Hovedstadens Akutberedskab
 • Rigshospitalet (læger med specialerne radiologi og anæstesiologi, sygeplejersker, sundhedspersonale, bioanalytikere)

Afdelinger undtaget konfliktvarsler

Rigshospitalet

 • TraumeCenter
 • Finsencentret, Onkologisk Klinik
 • Finsencentret, Hæmatologisk Klinik
 • Juliane Marie Centret. Børne-Ungeklinikken
 • Juliane Marie Centret. Neonatal
 • Juliane Marie Centret. Børnekirurgien/Børneklinikken

Bispebjerg-Frederiksberg Hospital

 • Akutmodtagelse
 • Akutklinikken, Frederiksberg
 • Lægevagten, Bispebjerg og Frederiksberg
 • Medicinsk Modtager Afsnit (MMA)

Herlev og Gentofte Hospital

 • Akutmodtagelsen
 • Onkologisk afdeling
 • Hæmatologisk afdeling (ikke undtaget: Hæmatologisk laboratorium + Center for Cancer Immunterapi)
 • Børneafdelingen

Kommuner

 

Albertslund Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Jobcenter Albertslund

Allerød Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Ballerup Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU


Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Alle pædagogiske arbejdspladser med undtagelse af specialskolen Kasperskolen.
 • Jobcenter

 Skoler

 • Baltorpskolen
 • Baltorpskolen, Rugvænget
 • Hedegårdsskolen
 • Måløvhøj Skole
 • Skovlunde Skole
 • Skovvejens Skole
 • Skovlunde Skole, Rosenlund
 • Skovvejens Skole, Egebjerg
 • Måløvhøj Skole, Måløv
 • Måløvhøj Skole, Østerhøj

Bornholms Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Center for Job, Uddannelse og Rekruttering
 • Dagtilbudsområdet
 • Hjemmeplejen i Allinge, Hasle, Nexø land, Nexø by

Brøndby Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Hjemmeplejen Vester
 • Hjemmeplejen Stranden
 • Hjemmeplejen Øster
 • Ældrecentret Nygårds Plads, Flekspladserne
 • Ældrecentret Gildhøjhjemmet, Rehabiliteringen

Dragør Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Hjemmeplejen Wiedergården
 • Plejehjemmet Enggården (Demensafsnittet undtaget)

Egedal Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Center for Borgerservice
 • Døgnplejen aften-nattevagter på Dronning Dagmarsvej, Stenløsegruppen, Smørumgruppen
 • Smørum Bibliotek
 • Ølstykke bibliotek

Fredensborg Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Frederiksberg Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Biblioteket Frederiksberg
 • Hjemmeplejen Howitsvej

Frederikssund Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Døgnplejen Øst og Vest
 • Omsorgscenteret Pedershave
 • Servicekorpset

Furesø Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Gentofte Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Alle pædagogiske arbejdspladser begrænset til skolefritidsordninger, skoler og klubber (Søgårdsskolen undtaget)
 • Charlottenlund Hjemmepleje, lokal gruppe Gentofte
 • Daghjemmet Rygårdscentret
 • Dagcentret Tværbommen
 • Dagcentret Vennerslund
 • Hjemmepleje Lokal gruppe Jægerbakken
 • Hjemmepleje, lokal gruppe Lukas
 • Hjemmepleje, lokalgruppe Vangede
 • Nymosehave plejeboliger med hjemmepleje
 • Pleje og omsorg

Skoler

 • Bakkegårdsskolen
 • Busses Skole
 • Dyssegårdsskolen
 • Gentofte skole
 • Hellerup Skole
 • Maglegårdsskolen
 • Munkegårdsskolen
 • Ordrup Skole
 • Rygaards Skole
 • Skovgårdsskolen
 • Skovshoved skole
 • Tjørnegårdsskolen
 • Tranegårdskolen

Gladsaxe Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Glostrup Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter

Gribskov Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Alle dagplejere
 • Jobcenteret   

Halsnæs Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Borgerservice
 • Botilbuddet Midgården
 • Botilbuddene Maglehøj
 • Alle daginstitutioner  
 • Tandplejen (alle omfattet)

Helsingør Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Alle pædagogiske arbejdspladser begrænset til daginstitutioner og fritidshjem mv. dog undtaget Specialbørnehaven Himmelhuset
 • Dagtilbud 0 - 5 årsgruppen
 • Tandplejen (alle omfattet)

Herlev Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Alle pædagogmedhjælpere
 • Herlev Kommune
 • Hjemmeplejen Syd
 • Jobcentret

Hillerød Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Alle dagplejere
 • Jobcentret

Hvidovre Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Center for borgerservice
 • Hjemmeplejen

Høje-Taastrup Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Borger og arbejdsmarkedscentret
 • Høje-Taastrup Kommune
 • Alle pædagogmedhjælpere dog begrænset til skolefritidsordninger, skoler og klubber.
 • Alt social- og sundhedspersonale
 • Høje-Taastrup Sprogcenter

Skoler

 • Borgerskolen
 • Charlotteskolen
 • Fløng skole
 • Gadehaveskolen
 • Hedehusene skole
 • Mølleholmskolen
 • Reerslev skole
 • Sankt Pauls Skole
 • Selsmoseskolen
 • Sengeløse skole
 • St. Andst Efterskole
 • Torstorp Skole
 • Taastrup Realskole
 • Vestegnens Privatskole

Hørsholm Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Ishøj Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Hjemmeplejen

Københavns Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Borgerservice
 • Center for Arbejdsfastholdelse
 • Centralforvaltningen BIF
 • Jobcenter København (BIF)
 • Kultur og Fritidsforvaltningen
 • Københavns Kommune, Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse,
 • Københavns kommunes vikar korps
 • Københavns Kommune: Økonomiforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen
 • Københavns Kommunale Ungdomsskole (KKU) (KKU Amager, Ungdomsskolecenter, område Nørrebro/Bispebjerg, Børne- og ungdomsforvaltningens område
 • Ydelsesservice Sygedagpenge
 • Økonomiforvaltningen
 • Pleje og omsorg
 • Lokalområde Vanløse/Brønshøj-Husum
 • Plejecentrentret Kastanjehusene
 • Plejehjemmet Slottet
 • Plejecenter Møllehuset
 • Plejecentret Klarahus
 • Rehabiliteringscenter Østerbro
 • Rehabiliteringen
 • Rusmiddelbehandling Vigerslev Allé
 • Rusmiddelbehandling Nørre Voldgade
 • Rusmiddelbehandling Spaniensgade
 • Vigerslevhus og akutplejeenheden

Alle pædagogiske arbejdspladser begrænset til selvejende daginstitutioner og fritidshjem mv. og klubber under Børne- og Ungdomsforvaltningens område Nørrebro/Bispebjerg dog undtaget:

 • Klub Absalon
 • Klynge NBS4, som består af Rymarksvænge Aktiv Centers Børnehave, Kantorparken Børnehave, Rådvadsvej Børnehave og TK’s Skovhytten
 • Fritidscenter Bispebjerg Nord, som består af fritidsklubberne RYAC, TK, Skrammel-legepladsen og Emdrup Søgård samt ungdomsklubberne RYAC, TK og Kantorparken.

Skoler

 • KKU Byhøjskolen
 • KKU Københavns Kommunale Ungdomsskole,
 • KKU Nord Dagkursus,
 • KKU Nye Veje,
 • KKU Ungdomsskolen i Hindegade,
 • KKU Ungdomsskolen Østerbro,
 • KKU Ungdomsskolens 8+9 klasse,
 • KKU Valby 10 og Vesterbro Ny Skole)

Lyngby-Taarbæk Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Aktivitetscenter Baunehøj
 • Aktivitetscenter Solgården
 • Hjemmeplejen Baunehøj og specialteam
 • Hjemmeplejen Lundtofteparken
 • Hjemmeplejen Virumgård
 • Lyngby Hjemmeplejen Solgården
 • Virum Aktivitetscenter Solgården
 • Virum Aktivitetscenter Bredebo
 • Træningscenter Fortunen

Rudersdal Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Rødovre Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Alle erhvervsuddannede serviceassistenter
 • Alle pædagogmedhjælpere for 0-6 årsområdet
 • Jobcenter 

Tårnby Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Alle erhvervsuddannede serviceassistenter
 • Daghjemmet Blåklokkevej
 • Hjemmesygeplejen
 • Hjemmeplejens rengøringskorps
 • Jobcentret
 • Plejehjemmet Irlandsvej
 • Plejehjemmet Ugandavej
 • Virksomhedsservice

Vallensbæk Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Alle pædagogmedhjælpere
 • Jobcenter Vallensbæk

Kilder: Akademikerne, BUPL, Danmarks Lærerforening, Danske Regioner, Dansk Sygeplejeråd, FOA, KL, GL, HK, Politiforbundet, Teknisk Landsforbund, Uddannelsesforbundet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00