Region Midtjylland: Hvem er omfattet af strejke og lockout i din kommune?

OK18: Se, hvilke arbejdspladser og områder, der potentielt bliver omfattet af lockout og strejke i dit nærområde, her. 

Her kan du se, hvilke arbejdspladser i Region Midtjylland, der er omfattet af strejke- og lockoutvarsel henholdsvis 4. og 10. april 2018 fordelt på statsligt, regionalt og kommunalt niveau.

Forligsmanden har 28. marts valgt at udskyde de varslede konflikter med 14 dage. Dermed kan den varslede strejke og lockout tidligst begynde henholdsvis 22. og 28. april 2018.

Stat


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • AMU
 • Alle folkeskoler
 • Alle kordegne
 • Almene gymnasier
 • Almene voksenuddannelser
 • Arbejdsmarkedsuddannelser
 • Designskoler
 • De frie fagskoler
 • De frie grundskoler
 • Dele af alle ministerier
 • Efterskoler
 • Erhvervsakademier
 • Erhvervsskoler
 • Erhvervsvejledere
 • EUX
 • Forsvarets civile faglærer
 • HF
 • HTX
 • HHX
 • Kraftvarmeværker
 • Landbrugsskoler
 • Maritime uddannelser
 • Produktionsskoler
 • Professionshøjskoler
 • SKT
 • SOSU-uddannelser
 • Universiteter
 • VUC

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Ansatte til håndtering af børnebortførelser
 • Ansatte, der varetager udbetaling af uddannelsesydelser og pasning af dyr
 • EU-koordination af asylbehandling
 • Forsvar, politi, efterretningsvirksomhed
 • Overvågning af klimaforhold ved Statens Museum for Kunst
 • TAMU
 • Tilsynsfunktionærer ved Kødkontrollen
 • Udstedelse af pas til danskere i udlandet
 • Vaccineforsyningen

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Bioanalytikeruddannelsen VIA University College (Alle undervisende bioanalytikere)
 • Dallerup Kirke
 • Egaa Gymnasium
 • Ejstrup/Gludsted Kirker
 • Fødevarestyrelsen VeterinærNord
 • Gimsing Kirke
 • Gjern/skannerup Kirker
 • Grønbæk Kirke
 • Hjerk Kirke
 • Hjortshøj Kirke
 • Hornslet Kirke
 • Knebel Vrinners/Rolsø kirker
 • Kolt Kirke
 • Lisbjerg Kirke
 • Lunde Kirke
 • Midt- og Vestjyllands Politi
 • Måbjerg Kirke
 • Naur Kirke
 • Ramme Kirke
 • Skibet Kirke
 • Skovby Kirke
 • Sparbæk/Gammelstrup kirker
 • Spørring Kirke
 • Svostrup Kirke
 • Sydøstjyllands Politi
 • Tamdrup Kirke
 • Trige Kirke
 • Vistoft Kirke
 • Vridsted Kirke
 • Århus Katedralskole
 • Århus Universitet, Institut for biomedicin, Institut for retsmedicin (bioanalytikere)

Strejkevarsel 16. april 2018

 • Udvalgte politikadetter

Region


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Hospitalsenhed Midt - undtaget er dog: Vestdansk Center for Rygmarvsskadede, regionshospitalet Hammel Neurocenter samt projektafdelingen
 • Hospitalsenheden Vest - undtaget er dog: DNV projektsekretariat, staben og DNV-Gødstrup. Endvidere er drift, teknisk afsnit, bygning og projekt for så vidt angår bygningskonstruktører og stabsfunktion undtaget.
 • Regionshospitalet Horsens - undtaget er dog: Teknisk afdeling (bygherrerrepræsentanter og projektledere), byggeri og anlægsafdelingen (projektchefer, projektledere og bygningskonstruktører) samt Livsstilcentreret Brædstrup
 • Regionshospitalet Randers
 • Regionshusene Viborg, Aaarhus, Horsens, Holstebro - undtaget er dog: Hospitalsapoteket, patientkontoret, IT-afdelingen og projekter hidrørende DNU, DNV, HEM Viborg og HEH Horsens samt medicoteknisk  service og medicoteknisk rådgivning.
 • Aarhus Universitetshospital - undtaget er dog: Center for Partikelterapi, projektafdelingen for DNU samt teknisk afdeling 

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Grafisk Service, Regionshuset Viborg
 • Hospitalsenheden Horsens (læger med specialerne radiologi og anæstesiologi, sygeplejersker)
 • Hospitalsenheden Midt (læger med specialerne radiologi og anæstesiologi, sygeplejersker)
 • Hospitalsenheden Vest (læger med specialerne radiologi og anæstesiologi, sygeplejersker, bioanalytikere
 • Regionshospitalet Randers (læger med specialerne radiologi og anæstesiologi, sygeplejersker)
 • Regionspsykiatrien (sygeplejersker)
 • Regionshospitalet Horsens (sundhedspersonale)
 • Viborg Sygehus (sundhedspersonale)
 • Århus Universitetshospital (ansatte på den akademiske fællesoverenskomst og tandlægeoverenskomsten, læger med specialerne radiologi og anæstesiologi, sygeplejersker)
 • Århus Universitetshospital (med undtagelse af psykiatrisk hospital) (sundhedspersonale)

Afdelinger undtaget konfliktvarsler

Hospitalsenhed Midt

 • Akutafdeling
 • Børn og Unge

Regionshospitalet Horsens

 • Akutafdelingen

Regionshospitalet Randers

 • Akutafdelingen
 • Kvinde-barn fællesafdeling, Børn og Unge

Aarhus Universitetshospital

 • Børn og Unge
 • Fælles Akut Afdeling
 • Hæmatologisk Afdeling R
 • Kræftafdelingen

Hospitalsenheden Vest

 • Akutafdelingen
 • Børn og Unge
 • Onkologi
 • Medicinsk afdeling, Hæmatologisk funktion

Kommuner

Favrskov Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU


Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Tandplejen (alle omfattet)

Hedensted Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Flemming Efterskole
 • BGI Akademiet

Herning Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Alle pædagogiske arbejdspladser med undtagelse af Specialskolen Åmoseskolen samt Heldagsskolen Munkgård
 • Jobcentret
 • Læringscenter Syd
 • Tandklinikker (alle omfattet)

 Skoler

 • Arnborg skole
 • Aulum-Hodsager Skole
 • Brændgårdskolen
 • Børneskolen Bifrost
 • Engbjergskolen
 • Friskolen Asgaard
 • Feldborg Frie Børneunivers
 • Gjellerupskolen
 • Gullestrup skole
 • Haderup Skole
 • Hammerum skole
 • Herningsholmskolen
 • Højgårdskolen
 • Kibæk skole
 • Kildebakkeskolen
 • Kølkær Skole
 • Lind skole
 • Lundgårdskolen
 • Sdr. Felding Centralskole
 • Sdr. Feldings Efterskole
 • Skalmejeskolen
 • Skarrild skole
 • Skolen på Sønderager
 • Snejbjerg skole
 • Sunds-Ilskov Skole
 • Studsgård Friskole
 • Tjørring Skole
 • Timring Skole
 • Vestervangskolen
 • Vildbjerg Skole
 • Vinding skole
 • Ørnhøj Skole

Holstebro Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

 

Horsens Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

 

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Borgerservice

Ikast-Brande Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

 

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Jobcenter Ikast-Brande
 • Solbakken (plejecenter)
 • Østervang (plejecenter)
 • Rolighedsparken (plejecenter)
 • Dybdalsparken (plejecenter)
 • Frisenborgparken (plejecenter)
 • Engparken (plejecenter)
 • Rehabiliteringen (plejecenter)
 • Bavnehøj (plejecenter)
 • Aktivitet og Kollektiv (plejecenter)

Lemvig Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

 

Norddjurs Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

 

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Alle ansatte på ældreområdet, dog ikke nattevagter på ældreområdet

Odder Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

 

Randers Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

 

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Miljø- og Teknik-forvaltningen

Ringkøbing-Skjern Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

 

Samsø Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

 

Silkeborg Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Alle pædagogmedhjælpere
 • Alle pædagoger med undtagelse af Trivselscenter Ulvedal og Dybkær Specialskole.
 • Borgerservice

 Skoler

 • Ans skole
 • Balleskolen
 • Bryrup Skole
 • Buskelundskolen
 • Dybkærskolen
 • Frisholm Skole
 • Friskolen i Lemming
 • Funder-Kragelund Skoler
 • Fårvang skole
 • Gjern skole
 • Gjessø Skole
 • Grauballe skole
 • Gødvadskolen
 • Gødvad Efterskole
 • Hvinningdalskolen
 • Langsøskolen
 • Lystruphave Efterskole
 • Resenbro Skole
 • Sejs skole
 • Silkeborg Efterskole
 • Skægkærskolen
 • Sorring skole
 • Sølystskolen
 • Thorning skole
 • Th. Langs skole
 • Trekløverskolen
 • Vestre skole
 • Virklund Skole
 • Voel skole

Skanderborg Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

 

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Skanderborg Realskole

Skive Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Dagcenteret Møllegården
 • Dagcenter Skovbrynet
 • Hjemmeplejen Skive/Højslev
 • Hjemmeplejen Salling

 Skoler

 • Brårup Skole
 • Fursund Skole
 • Hem Skole
 • Højslev Skole
 • Jebjerg Skole
 • Lem Skole
 • Ramsing Skole
 • Resen Skole
 • Roslev Skole
 • Rødding Skole
 • Skivehus Skole
 • Tambohus Ungdomsskole
 • Aakjærskolen.

Struer Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

 

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Alle dagplejere
 • Alle social- og sundhedspersonale
 • Alle plejecentre
 • Center for psykiatri & rehabilitering
 • Center Midtbyen
 • Fjordbo Thyholm
 • Fønixgården Struer
 • Nordstjernen Struer

Syddjurs Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

 

Viborg Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

 

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Jobcenter Viborg

Århus Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

 

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Borgmester- og Ledelsessekretariat
 • Borgerbetjeningen
 • Jobcenter Århus
 • Kultur og Borgerservice, Fællessekretariatet for Borgerservice og Biblioteker
 • Østjyllands Brandvæsen
 • Østjyllands Brandvæsen: Forebyggende afdeling
 • Århus Kommune: Center for Administration og Ejendomme
 • Århus Kommune: Teknik og Miljø

Kilder: Akademikerne, BUPL, Danmarks Lærerforening, Danske Regioner, Dansk Sygeplejeråd, FOA, KL, GL, HK, Politiforbundet, Teknisk Landsforbund, Uddannelsesforbundet.

Forrige artikel EU til briterne: I kan ikke vælge og vrage EU til briterne: I kan ikke vælge og vrage Næste artikel Virksomheder: Ansatte finder selv børnepasning under konflikt Virksomheder: Ansatte finder selv børnepasning under konflikt