Region Nordjylland: Hvem er omfattet af strejke og lockout i din kommune?

OK18: Se, hvilke arbejdspladser og områder, der potentielt bliver omfattet af lockout og strejke i dit nærområde, her.

Her kan du se, hvilke arbejdspladser i Region Nordjylland, der er omfattet af strejke- og lockoutvarsel henholdvis 4. og 10. april 2018 fordelt på statsligt, regionalt og kommunalt niveau.

Forligsmanden har 28. marts valgt at udskyde de varslede konflikter med 14 dage. Dermed kan den varslede strejke og lockout tidligst begynde henholdsvis 22. og 28. april 2018.

Stat


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • AMU
 • Alle folkeskoler
 • Alle kordegne
 • Almene gymnasier
 • Almene voksenuddannelser
 • Arbejdsmarkedsuddannelser
 • Designskoler
 • De frie fagskoler
 • De frie grundskoler
 • Dele af alle ministerier
 • Efterskoler
 • Erhvervsakademier
 • Erhvervsskoler
 • Erhvervsvejledere
 • EUX
 • Forsvarets civile faglærer
 • HF
 • HTX
 • HHX
 • Kraftvarmeværker
 • Landbrugsskoler
 • Maritime uddannelser
 • Produktionsskoler
 • Professionshøjskoler
 • SKT
 • SOSU-uddannelser
 • Universiteter
 • VUC


Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Ansatte til håndtering af børnebortførelser
 • Ansatte, der varetager udbetaling af uddannelsesydelser og pasning af dyr
 • EU-koordination af asylbehandling
 • Forsvar, politi, efterretningsvirksomhed
 • Overvågning af klimaforhold ved Statens Museum for Kunst
 • TAMU
 • Tilsynsfunktionærer ved Kødkontrollen
 • Udstedelse af pas til danskere i udlandet
 • Vaccineforsyningen

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Agersted Kirke
 • Albæk/Lyngså kirker
 • Binderup Kirke
 • Flade/Skallerup/Bjergby kirker
 • Hasseris Gymnasium
 • Hirtshals Kirke
 • Ingstrup/Vester Hjermitslev kirker
 • Lille Vildmose Produktionsskole
 • Lødderup/Elsø Kirker
 • Lønstrup Kirke
 • Nordjyllands Politi
 • Sejerslev Kirke
 • Stagerup Kirke
 • Statens Administration
 • Støvring Kirke
 • Suldrup Kirke
 • Sønderup Kirke
 • Sørup Kirke
 • Vive Kirke
 • VUC & HF Nordjylland Aalborg
 • Ålborghus Gymnasium
 • Ålborg Produktionsskole

Strejkevarsel 16. april 2018

 • Udvalgte politikadetter

 

Region


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Regionshospital Nordjylland - undtaget er dog: Neuroenhed Nord - Brønderslev og Frederikshavn
 • Aalborg Universitetshospital
 • Regionshuset - undtaget er dog: Specialsektorens administration, patientvejledningen, Nyt Universitetshospital, centrallageret, byggeadministrationen vedr. byggeriet på regionshospital Nordjylland Hjørringsmatriklen samt hospice.  

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Bostedet Hadsund (sygeplejersker)
 • Bostedet Kærvang (sygeplejersker)
 • Botilbuddet Sødisbakke (sundhedspersonale)
 • Hobro Sygehus (sundhedspersonale)
 • Hjørring Sygehus (sundhedspersonale)
 • HR-afdelingen
 • Psykiatrien
 • Regionshospital Nordjylland (læger med specialerne radiologi og anæstesiologi, sundhedspersonale, bioanalytikere)
 • Røntgenfysik
 • Ålborgs psykiatriske sygehus (sundhedspersonale)
 • Aalborg Universitetshospital (ansatte på den akademiske fællesoverenskomst og tandlægeoverenskomsten, læger med specialerne radiologi og anæstesiologi, sygeplejersker, sundhedspersonale)

Afdelinger undtaget konfliktvarsler

Aalborg Universitetshospital

 • Klinik Medicin og Akut
  • Akut og Traumecenter
 • Klinik Kirurgi og Kræftbehandling
  • Onkologi
  • Hæmatologi
 • Klinik Anæstesi, Børn, Kredsløb og Kvinder
  • Børneafdelingen

Regionshospital Nordjylland

 • Akutmodtagelsen, Hjørring
 • Akutmodtagelsen, Thisted
 • Klinik Kirurgi-Kvinde-Barn
  • Ambulatorium for Børn og Unge
  • Sengeafsnit for Børn og Unge

Kommuner

Brønderslev Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU


Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Alle dagplejere
 • Biblioteksbetjente
 • Børnetandplejen
 • Stabene

Frederikshavn Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Borgerservice Frederikshavn
 • Borgerservice Sæby
 • Borgerservice Skagen
 • Demens-, pleje, og ældreboliger Område Bangsbo
 • Hjemmeplejen Citygruppen
 • Hjemmeplejen Ingeborggruppen
 • Hjemmeplejen Skagen
 • Pas og kørekort Frederikshavn
 • Tandklinikker (alle omfattet)

Hjørring Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Strejkevarsel 4. april 2018 

 • Borgerservice og ydelseskontoret
 • Bålhøj Centeret
 • Ældrecenter Havbakken
 • Ældrecenter Lynggården
 • Ældrecenter Smedegården  

Jammerbugt Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Læsø Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Mariagerfjord Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Alle husassistenter
 • Alle pædagogmedhjælpere
 • Alt social- og sundhedspersonale
 • Borgerservice  

Morsø Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Morsø afklaringscenter
 • Jobcenter Morsø
 • Plejecenteret Johan Rises Minde

Rebild Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Borgerservice
 • Støvring Ældrecenter

Thisted Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Thisted Kommune
 • Thisted Kommunale Tandpleje
 • Ældrecenteret Kristianslyst

Vesthimmerlands Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Hjemme- og sygepleje i Løgstør og Aars

Aalborg Kommune


Lockoutvarsel 10. april 2018

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Undtaget: Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne, enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Strejkevarsel 4. april 2018

 • Alle pædagogiske arbejdspladser med undtagelse af specialskolerne Kollegievejens Skole og Egebakken samt Øster Uttrup – Godthåb Skole
 • Dagtilbudsområderne i Aalborg Kommune, Centrum/Sydvest, Nord/Øst
 • Familie-Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen – dog ikke specialskoler
 • Hals-Egense Færgen

Skoler

 • Bislev skole
 • Byplanvejens skole
 • Ellidshøj skole
 • Farstrup skole
 • Ferslev skole
 • Filstedvejens skole
 • Filipskolen   Aalborg
 • Frejlev skole
 • Gandrup skole
 • Gistrup skole
 • Gl. Hasseris skole
 • Gl. Lindholm skole
 • Grindsted skole
 • Gudumholm Centralskole
 • Gug skole
 • Hals skole
 • Herningvej skole
 • Hou skole
 • Højvangskolen
 • Klarup skole
 • Kongerslev skole
 • Kærbyskolen
 • Langholt skole
 • Lyngbjerggaardskolen
 • Mellervangskolen
 • Mentiqa Nordjylland
 • Mou skole
 • Nibe skole
 • Nr Uttrup Skole
 • Nørholm skole
 • Nøvling skole
 • Sebber skole
 • Seminarieskolen
 • Skansevejens skole
 • Skørbæk-Ejdrup Efterskole
 • Sofiendalskolen
 • Stolpedalsskolen
 • Sulsted skole
 • Svenstrup skole
 • Sønderbroskolen
 • Sønderholm Skole
 • Tofthøjskolen
 • Tornhøjskolen
 • Tylstrup skole
 • Ulsted Skole
 • Vadum skole
 • Vejgaard Østre skole
 • Vestbjerg skole
 • Vester Hassing Skole
 • Vester Mariendal skole
 • Vesterkærets skole
 • Vodskov skole
 • Vokslev friskole
 • Aalborg friskole

 Kilder: Akademikerne, BUPL, Danmarks Lærerforening, Danske Regioner, Dansk Sygeplejeråd, FOA, KL, GL, HK, Politiforbundet, Teknisk Landsforbund, Uddannelsesforbundet.

Forrige artikel EU til briterne: I kan ikke vælge og vrage EU til briterne: I kan ikke vælge og vrage Næste artikel Virksomheder: Ansatte finder selv børnepasning under konflikt Virksomheder: Ansatte finder selv børnepasning under konflikt