Sosu'er får 5.000 kr. ekstra – men stadig kæmpe rekrutteringsproblem

OK18: KL og FOA har lukket aftale om udmøntning af rekrutteringspulje på 544 millioner kroner, som især kommer sosu-assistenter til gavn. FOA åbner for nye trepartsforhandlinger om sosu-uddannelser.   

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Søren Elkrog Friis

En af de sidste store sten ved det dramatiske forhandlingsforløb om OK18 blev onsdag formiddag ryddet af vejen, da Kommunernes Landsforening og FOA skrev under på udmøntningen af den såkaldte 'rekrutteringspulje' på i alt 544 millioner kroner.

Puljen skal gøre det nemmere for kommunerne at rekruttere og fastholde personale i ældreplejen og giver de kommunalt ansatte sosu'er et mærkbart ekstra lønhop oven i den generelle lønstigning på 6,82 procent over tre år, som blev resultatet af overenskomstforliget i slutningen af april.

"Det er en ret vigtig del af det samlede overenskomstforlig, som vi nu er blevet helt enige om. Fra kommunernes side har det fra start af været vigtigt, at vi fik taget nogen skridt mod at løse de stigende rekrutteringsudfordringer, som vi kan se på sosu-området. Vi løser ikke alt med denne aftale, men vi har taget et vigtigt skridt," siger KL's topforhandler, Michael Ziegler (K).

Assistenter får mere end hjælpere
Den ekstra lønpulje kommer især de knap 31.000 kommunalt ansatte sosu-assistenter til gavn. For dem vil det betyde et ekstra løntrin - svarende til cirka 5.000 kroner ekstra i lønposen om året.

For de knap 39.000 sosu-hjælpere - som er en kortere uddannelse end sosu-assistenten - vil den største stigning være målrettet ansatte med en anciennitet mellem fire og ti år.

Til gengæld får samtlige sosu'er højere betaling og pension for arbejde på skæve tidspunkter, ligesom elevlønnen vil stige markant. En sosu-assistentelev på andet år vil for eksempel stige 2.400 kroner om måneden.

"Det her er en god dag og en glad sag for vores faggrupper. Jeg er specielt også glad for, at social- og sundhedshjælperne er kommet med i rekrutteringspuljen med mere end det, vi startede med," siger Karen Stæhr, der sektorformand for Social- og Sundhedssektoren i FOA.

Michael Ziegler anerkender, at rekrutteringsudfordringen ikke kun omhandler sosu-assistenter.

"Der, hvor det for alvor står og blinker rødt, når vi kigger ud i kommunerne, er på assistentniveauet. Men der skal ikke herske tvivl om, at vi også har brug for hjælperne," siger han.

Hjælpere kan indtage hovedrolle ved OK21
Ifølge Karen Stæhr kan sosu-hjælperne dog meget vel tænkes at indtage en hovedrolle ved de næste offentlige overenskomstforhandlinger i 2021.

"Jeg tror også, at kommunerne vil indse, at der er brug for flere social-og sundhedshjælpere ude i hjemmeplejen," siger hun.

Men gulerødder på lønnen gør det ikke alene, understreger FOA's topforhandler, Dennis Kristensen. En analyse foretaget i fællesskab mellem KL og FOA viser, at hver femte ud af en ungdomsårgang skal rekrutteres til sosu-faget i 2025, hvis der skal være arbejdskraft nok. 

"Det er jo et tal, der er helt uoverskueligt. Men uddannelserne er jo alt andet lige nøglehullet ind til de gulerødder, vi nu har lagt frem. Så vi er enige om, at vi i fællesskab skal arbejde på en ny dimensioneringsaftale i forhold til uddannelsespladser," siger den nu forhenværende FOA-formand.

Ny trepartsforhandling om sosu-uddannelser
Der blev allerede taget skridt mod at øge optaget på sosu-assistentuddannelsen i forbindelse med trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse i 2017. Men ifølge Dennis Kristensen er der nu lagt i ovnen til en ny trepartsforhandling om samtlige sosu-uddannelser.

"Nu er vi kun to ud af de tre parter til stede her. Men vi er enige om, at der skal laves en ny trepartsaftale på det her område fra 2019, hvor vi skal hæve optaget på sosu-uddannelserne," siger han.

Næstformand i KL's Løn- og Personaleudvalg Steen Christiansen (S) lægger dog ikke skjul på, at rekrutteringspuljens favorisering af sosu-assistenter gerne skulle motivere flere til at vælge assistentuddannelsen.

"Når man ser på befolkningsudviklingen kan vi se, at vi får stadigt flere ældre, så derfor er vi jo særdeles tilfredse med, at vi ender med en overenskomst, som giver et samlet løft til hele sosu-området. Men det er samtidig et ikke ubetydeligt signal til unge mennesker om, at det er assistent-uddannelserne, der er værd at gå efter," siger han.

Ved det regionale overenskomstbord blev der tirsdag indgået en tilsvarende aftale om udmøntning af en lønsum svarende til 0,3 procent af den samlede lønramme. Men her blev rekruttingspuljen i løbet af forhandlingerne omdøbt til 'organisationspuljen', som er spredt ud over væsentligt flere faggrupper.

Derfor lyder der fra Dennis Kristensens side ros til kommunerne for at tage problemet alvorligt.

"Når man sammenligner de to forlig, er der ingen tvivl om, at kommunerne i langt højere grad erkender udfordringen. Puljen er i princippet lige så stor på regionernes område, men da den skal spredes ud over langt flere faggrupper, bliver der væsentlig færre penge til den enkelte," siger han.

Dokumentation

Rekrutteringspuljen til sosu'er

Puljen udgør 544 millioner kroner, som blandt andet går til højere løntillæg til sosu-personale. Det skal gøre det nemmere for kommunerne at rekruttere og fastholde personalet.

Alle sosu-assistenter vil få en lønforbedring på mindst ét løntrin. Det svarer til, at alle får en lønstigning på cirka 5.000 ekstra kroner årligt.

Lønstigningen kommer oveni den generelle lønstigning på 6,82 procent over tre år, som er aftalt i det samlede overenskomstforlig.

Alle sosu'er vil få højere betaling og pension for arbejde på skæve tidspunkter.

Lønnen for sosu-elever stiger markant. En sosu-assistentelev på andet år vil for eksempel stige 2.400 kroner om måneden. Det svarer til mere end 20 procent.

Kilde: KL


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Dennis Kristensen

Fhv. forbundsformand, FOA
portør (Amtssygehuset i Herlev 1976)

Karen Stæhr

Formand, Forum for ældre og socialtandpleje, medlem, Etisk Råd, fhv. sektorformand, Social- og sundhedssektor, FOA
sygehjælper (1972), master i arbejdsmarkeds- og personaleforhold (Aalborg Uni. 2008)

Michael Ziegler

Borgmester (K), Høje Taastrup Kommune, næstformand, Konservative, formand, KL’s Løn- og Personaleudvalg
cand.polyt. (DTH 1992)

0:000:00