PODCAST: Afslører coronakrisen unødig aktivitet på sygehusene? 

POLITISK STUEGANG: Hvad har lægelig direktør Mads Koch Hansen lært af coronakrisen? Er den fyrede overlæge Ulrich Fredberg blot en forfulgt ildsjæl? Skal der ryddes op i den ambulante aktivitet på sygehusene? Det er blandt emnerne i denne podcast, hvor også Kjeld Møller Pedersen, Sidsel Vinge og Leif Vestergaard er med i studiet.

En del af den ambulante aktivitet på sygehusene kunne rykkes ud i almen praksis. Men en del sygehuslæger har ikke den store tillid til de praktiserende lægers evner, forklares det i denne udgave af Politisk Stuegang. 
En del af den ambulante aktivitet på sygehusene kunne rykkes ud i almen praksis. Men en del sygehuslæger har ikke den store tillid til de praktiserende lægers evner, forklares det i denne udgave af Politisk Stuegang. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Ole Nikolaj Møbjerg Toft

Abonner i iTunes | Spotify | Acast | RSS

Hvilke dele af den omfattende ambulante sygehusaktivitet kan omlægges til videokonsultationer, flyttes fra sygehusvæsenet eller helt fjernes? 

Det er blandt spørgsmålene i denne udgave af Politisk Stuegang, hvor vi går i dybden med netop ambulant aktivitet på sygehusene, fordi coronakrisen har indikeret, at der måske kan ske store ændringer på dette område. 

I programmet deltager ud over Vive-forsker, Sidsel Vinge, Leif Vestergaard Pedersen, SDU-professor Kjeld Møller Pedersen også lægelig direktør på Sygehus Lillebælt, Mads Koch Hansen.

Heksejagt på ildsjæl eller fyring af problembarn?
Gæsterne taler også om Region Midtjyllands fyring af lederen af den medicinske del af Diagnostisk Center på Silkeborg Sygehus, Ulrich Fredberg. Overlægen, der også er sidder i Regionsrådet i Region Midtjylland for Venstre.

”Man får ikke et godt forhold til sin regionsledelse ved at sige, at de er uduelige og bør afskediges,” siger Leif Vestergaard Pedersen om den meget kritiske tilgang, som Ulrich Fredberg har haft til ledelsen i Region Midt.

Omvendt er det også Leif Vestergaard Pedersens erfaring, at dygtige læger, der skaber store fremskridt, kan være vanskelige at håndtere for regionens chefer. Men han mener, at det er en opgave for topledelsen at forsøge at rumme de lægelige primadonnaer.

Den spektakulære sag rummer også bitter strid om, hvordan man bedst diagnosticerer en af de mest dødelige kræftformer – lungekræft. Altså om Diagnostisk Center Silkeborg har en bedre tilgang til at udrede lungekræftpatienter - eller om den er dårligere.  

Silkeborg-modellen 
Det særlige ved Silkeborg-modellen er den omfattende brug af lavdosis ct-scannning hos patienter med vage symptomer på lungekræft. Leif Vestergaard Pedersen forsvarer i programmet den tilgang, man har i Silkeborg.

Mads Koch Hansen roser også resultaterne i Silkeborg. Men han mener ikke, at Diagnostisk Center i Silkeborg har leveret brugbar dokumentation for deres metode og kriterier for, hvilke patienter de har tilbudt lavdosis ct-skanning.

”Vi har ikke kunnet få de data, der viser, hvordan de har gjort det i Silkeborg. Det er enormt ærgerligt,” siger Mads Koch Hansen. Han opfordrer Kræftens Bekæmpelse til at sætte gang i forskning, der kan afdække, om brugen af lavdosis ct-skanning er markant bedre til at finde lungekræft i de tidlige stadier.

Kjeld Møller: Historisk omstilling 
Også så tilbage til jagten på den store brug af ambulante behandlinger, undersøgelser og kontroller i Danmark.

Sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen vurderer på baggrund af en stribe nye nøgletal, at der med coronakrisen er sket en historisk omfattende lynomlægning af ambulant sygehusaktivitet til video-  og telefonkonsultationer.

”Spørgsmålet er bare, om det fortsætter efter krisen,” siger Kjeld Møller Pedersen. Han peger på, at den store brug af ambulant behandling har været nødvendig for at sikre et meget omkostningseffektivt sygehusvæsen med blandt andet meget korte indlæggelsestider.

Han peger dog også på, at krisen er en god mulighed for at overveje mere generelt, hvilken aktivitet der kan gøres virtuel, flyttes helt ud af sygehusregi eller måske endda droppes – blandt andet efterkontroller af kræftpatienter og kronikere.

"Det stiller også spørgsmålet: Hvor skal lægerne arbejde, i eller uden for sygehusene?" siger Kjeld Møller Pedersen.

For meget hygge og for lidt effekt?
Sidsel Vinge peger på, at en del patienter og læger er meget glade for regelmæssige ambulatorie-kontroller. For lægerne er det relativt rolige og patientnære arbejde også populært. Og for patienten kan det være trygt, år efter år, at møde den samme erfarne overlæge. Men kan besøget gøres virtuelt, ske meget sjældnere, foretages hos egen læge eller helt droppes, er man nok nødt til at reagere på det, vurderer Sidsel Vinge.

”Det her handler om, hvordan man skal bruge nogle knappe resurser på en fornuftig måde. Sundhedsvæsenet æder en stadig større del af samfundskagen. Derfor er det ikke altid rimeligt at give patienterne, hvad de vil have,” siger Sidsel Vinge.

Leif Vestergaard Pedersen mener, at mange kontroller kan skæres væk, hvis patienterne ved, at de kan få en hurtig ambulatorietid, hvis de mærker forandringer i forhold til deres sygdom.  

Mads Koch Hansen erkender, at dette er en problemstilling. Han vurderer, at en del ambulant aktivitet er blevet bygget op, fordi den daværende aktivitetsbaserede afregning betød, at kraftig ambulatorieaktivitet gav mange penge til afdelingerne, som så kunne finansiere selve ambulatoriet, men også andre aktiviteter på sygehusene.

Abonner i iTunes | Spotify | Acast | RSS

Dokumentation

Links til omtalte rapporter og artikler i udsendelsen: 

Rapport om udredning af kræft uden de organspecifikke kræftpakker, der bl.a. påpeger at variationen er meget stor på tværs af landet, og at samarbejdet med almen praksis er mangelfuldt: Her

Udtalelse fra bestyrelsen i Dansk Lunge Cancer Gruppes bestyrelse om Silkeobrogs brug at ”lav-dosis CT”:
Her

Her årsrapport fra Dansk Lunge Cancer Register 2018, der viser at Silkeborg finder patienterne i tidligere faser af sygdommen, end andre hospitaler (fx s.74):

Her 

Her efterlyser bl.a. KBs direktør Jesper Fisker mere interesse for resultaterne i Silkeborg:

Her

Og her påpeger professor Frede Olesen at området – diagnostisk udenfor kræftpakker – er præget af uklarhed:

Her


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Leif Vestergaard Pedersen

Formand, Det Etiske Råd, formand, epilepsihospitalet Filadelfia
cand.oecon. (Aarhus Uni.)

Mads Koch Hansen

Bestyrelsesformand Det Nationale Sorgcenter, seniorrådgiver, Rud Pedersen,
speciallæge i anæstesiologi

0:000:00