Debat

Regionsledelse: Beslutningen om at udskyde hospital for psykisk syge børn er den mest fornuftige

Når Psykiatrifonden beskylder Region Hovedstaden for at nedprioritere børne- og ungdomspsykiatrien, er vi nødt til at gøre opmærksom på den økonomiske virkelighed. Var der et økonomisk råderum til at bygge Nordstjernen, ville vi ikke tøve med at sætte byggeriet i gang, skriver ledelsen i Region Hovedstaden. 

Psykiatrien – og særligt børne- og ungepsykiatrien – har i årevis været underprioriteret. Børnene venter for længe, medarbejderne løber for hurtigt. Den erkendelse har vi haft i regionsrådet i årevis, skriver regionsformand Lars Gaarhøj (S) i fælleskab med regionsnæstformænd Christoffer Buster Reinhardt (K) og Thomas Rohden (R).
Psykiatrien – og særligt børne- og ungepsykiatrien – har i årevis været underprioriteret. Børnene venter for længe, medarbejderne løber for hurtigt. Den erkendelse har vi haft i regionsrådet i årevis, skriver regionsformand Lars Gaarhøj (S) i fælleskab med regionsnæstformænd Christoffer Buster Reinhardt (K) og Thomas Rohden (R).
Lars Gaardhøj
Thomas Rohden
Christoffer Buster Reinhardt
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Først og fremmest vil vi gerne slå fast, at vi er mindst lige så ærgerlige som direktør i Psykiatrifonden, Marianne Skjold Larsen.

Udskydelsen af byggeriet af Nordstjernen – et nyt børne- og ungepsykiatrisk hospital – er en af de sværeste beslutninger, vi har stået overfor som politisk ledelse i Region Hovedstaden.

Læs også
 

Vi deler til fulde Psykiatrifondens frustrationer. Psykiatrien – og særligt børne- og ungepsykiatrien – har i årevis været underprioriteret. Børnene venter for længe, medarbejderne løber for hurtigt. Den erkendelse har vi haft i regionsrådet i årevis.

Vi har løbende styrket økonomien til psykiatrien, vel vidende at det ikke er nok. Det har været det muliges kunst, men vi må også konstatere, at de økonomiske rammer fra staten er snævre.

Beslutningen om at udskyde Nordstjernen er derfor en ekstra hård beslutning. Men det er desværre den eneste reelle mulighed vi har. De økonomiske forudsætninger for at gennemføre byggeriet her og nu er simpelthen ikke til stede.

Var der et økonomisk råderum til at bygge Nordstjernen, ville vi ikke tøve med at sætte byggeriet i gang

Lars Gaardhøj (S), Christoffer Buster Reinhardt (K) og Thomas Rohden (R)

Det handler om økonomi

Byggeriet var planlagt finansieret af lån – men lige nu er renten så høj, at lånene bliver meget dyre. Tilbagebetalingen af lån skal ske gennem regionens driftsmidler, hvilket i praksis betyder, at udgifterne til rentestigninger ville blive betalt af mindre fagligt personale. Det kan vi ikke acceptere. 

Så når Marianne Skjold Larsen skriver, at vi i Region Hovedstaden nedprioriterer børne- og ungdomspsykiatrien, er vi nødt til at gøre opmærksom på den økonomiske virkelighed, vi er en del af. For vi kan af gode grunde ikke prioritere noget, der ikke er penge til. Var der et økonomisk råderum til at bygge Nordstjernen, ville vi ikke tøve med at sætte byggeriet i gang.

Derfor fastholder vi også ambitionen om at bygge Nordstjernen, for der er i den grad behov for at modernisere og samle børne- og ungepsykiatrien i regionen. Så snart de økonomiske forudsætninger tillader det, så genoptager vi byggeriet. I mellemtiden vil vi bruge de midler, der er afsat på finansloven, til at modernisere og renovere de eksisterende bygninger.

Læs også

Det betyder, at vi kan modernisere børne- og ungepsykiatrien for over 50 millioner kroner. Det kan vi komme i gang med allerede sidst på efteråret. Det kommer patienter, pårørende og medarbejdere til gavn – også hurtigere, end hvis vi havde fortsat byggeriet af Nordstjernen.

Pengene skal for eksempel bruges til at bygge nye badeværelser for de børn og unge, som nogle steder i dag desværre må benytte fælles toiletter og bad.

Fokus på den ambulante psykiatri

Vi deler også Psykiatrifondens bekymringer om kapaciteten i psykiatrien. Kapacitetsudfordringerne gælder først og fremmest den ambulante psykiatri, og det løser Nordstjernen ikke.

Kapacitetsudfordringerne gælder først og fremmest den ambulante psykiatri, og det løser Nordstjernen ikke

Lars Gaardhøj (S), Christoffer Buster Reinhardt (K) og Thomas Rohden (R)

Der er ikke medarbejdere nok til at håndtere den store stigning i henvisninger af børn og unge. Det er en rekrutteringsudfordring, og det er en økonomisk udfordring. Derfor har vi stadig en opgave i regionen både administrativt og politisk i at styrke økonomien i den ambulante børne- og ungepsykiatri.

Det er en opgave, som vi hele tiden arbejder på – men det er ikke noget, man kan løse nemt og hurtigt, for det tager tid at opbygge kapacitet.  Forhåbentligt bliver vi også hjulpet af regeringens 10-årsplan for psykiatrien og de midler, der løbende bliver udmøntet til regionerne.

Men økonomi løser det ikke alene. Derfor er Region Hovedstadens Psykiatri i fuld gang med at undersøge nye løsninger til hurtig udredning og behandling.

Vi skal nytænke patientforløb, udvikle nye samarbejdsformer med kommuner og praksissektor, indføre fast-track ordninger, så patienterne ikke skal vente så længe.

Samtidig skal vi fortsat styrke vores gode samarbejde med kommunerne om tidlig opsporing af børn og unge, som mistrives – så vi kan begrænse antallet af børn og unge, som får behov for specialiseret hjælp i psykiatrien.

Det arbejde – for eksempel i STIME-samarbejdet med en lang række kommuner i regionen – er allerede godt i gang og noget, vi skal gøre meget mere af i fremtiden. Derfor er vi glade for, at flere og flere kommuner engagerer sig i STIME.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Thomas Rohden

2. næstformand for regionsrådet (R), Region Hovedstaden, public affairs-rådgiver, Grace PA, folketingskandidat (R)
BA i statskundskab (Københavns Uni. 2019)

Lars Gaardhøj

Regionsrådsformand (S), Region Hovedstaden, 2. næstformand, Danske Regioner, formand, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, bestyrelsesmedlem, Wonderful Copenhagen
cand.mag. i samtidshistorie (Syddansk Uni. 2001)

Christoffer Buster Reinhardt

1. næstformand og regionsrådsmedlem (K), Region Hovedstaden, byrådsmedlem, Rudersdal Kommune
lærer

0:000:00