Debat

SF: Forebyggelse er kommunernes vigtigste sundhedsopgave

DEBAT: Kommunerne skal ikke have flere behandlingsopgaver, hvis det står til SF. Derimod skal kommunernes mulighed for at forebygge både fysiske og psykiske lidelser gennem hele borgerens liv styrkes, skriver Kirsten Normann Andersen (SF).

God ældrepleje er nemlig den bedste forebyggelse af unødvendige indlæggelser, skriver Kirsten Normann Andersen (SF).
God ældrepleje er nemlig den bedste forebyggelse af unødvendige indlæggelser, skriver Kirsten Normann Andersen (SF).Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Lise-Lotte Skjoldan
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Kirsten Normann Andersen (SF)
Kommunal- og sundhedsordfører

At vi bliver flere ældre og får flere børn, er en kæmpe udfordring.

Den løser vi ikke ved at flytte flere behandlingsopgaver ud i kommunerne. Vi løser udfordringen med forebyggelse i tide og ved at skabe gode muligheder for et godt og sundt liv.

Det er en stor kommunal opgave, som kommunerne skal have mulighed for at prioritere gennem hele livet.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected]

Forebyg stress og angst hos unge
Børn har brug for voksne, fordi en tryg barndom gør en forskel, når barnet skal udvikle sig. Derfor er det vigtigt, at børn i folkeskolen føler sig set og anerkendt. Det kræver et opgør med nationale test, fremdriftsreform og uddannelsesloft.

Vi skal droppe en forestilling om samfundet som en motorvej og i stedet lade børn blive til nogen og ikke bare noget.

Det er evident, at vi kan forebygge dyrere behandlinger med mindre indgribende indsatser som fysioterapi, tandlægebehandling, fodpleje og netop psykologbehandling.

Kirsten Normann Andersen (SF)
Kommunal- og sundhedsordfører

Det kører desværre af og til af sporet, og børn og unge brænder sammen. Hvis vi skal være bedre til at undgå det, skal vi sætte tidligt ind med forebyggelse af stress, angst og ondt i livet med gratis psykologhjælp til unge.

Det er en fejl, når alt for mange børn og unge tvinges til udredning i børne- og ungdomspsykiatrien, før der er gjort mindre indgribende forsøg på at afhjælpe udfordringer.

Det er et paradoks, at børn med søvnproblemer skal udredes i børne- og ungdomspsykiatrien, før det kan komme på tale at afprøve en kugle- eller kædedyne som hjælpemiddel. En mulighed for, at den praktiserende læge kan ordinere et ikkemedicinsk hjælpemiddel, bør være det første valg. Og det vil selvsagt også aflaste en presset psykiatri.

Dyr behandling kan undgås
Det er evident, at vi kan forebygge dyrere behandlinger med mindre indgribende indsatser som fysioterapi, tandlægebehandling, fodpleje og netop psykologbehandling. Men det forudsætter, at vi sikrer større lighed i sundhed og fjerne brugerbetaling på forebyggende sundhedsindsatser.

Også de ældre mærker den kommunale sparekniv. Den umiddelbare og nære hjælp, den oplevede livskvalitet, men også for tilliden til samfundet forsvinder.

Ældre, som ikke får tilstrækkelig hjælp, risikerer lettere at blive patienter på et sygehus, hvor udredning og behandling med lethed kunne have været foretaget af en praktiserende læge, og hvor kærlig pleje kunne gøre det ud for udsigtsløse udredninger og behandlinger.

Manglen på tilstrækkelig hjælp i tide er også med til at presse sygehusene. Det forudsætter imidlertid, at kommunerne har råd til at satse på god ældrepleje og plejeboliger nok.

For god ældrepleje er nemlig den bedste forebyggelse af unødvendige indlæggelser eller visitationer. Det giver eksempelvis ikke mening, at en ældre dement borger skal udredes på neurologisk afdeling, før borgeren kan visiteres til en plejehjemsplads.

Ofte kan den praktiserende læge stille diagnosen, og plejepersonalet kan sagtens selv se behovet for kærlig pleje.

Det meningsforstyrrende system rammer også borgere med handicap og borgere med kroniske sygdomme. Når alt for mange sager ender i Ankestyrelsen, tegner det netop et billede af, at tilliden til, at den nødvendige hjælp er tilgængelig, er stærkt svækket. Og det tegner et billede af, at vi ikke er gode nok til at forebygge.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kirsten Normann Andersen

Gruppenæstformand (SF), formand for Social- og Ældreudvalget, MF (SF)
sygehjælper (Frederiksberg Hospital 1985)

0:000:00