Arriva: Udbud gavner passagererne

DEBAT: En reduktion af DSB er ikke lig med en nedprioritering af den kollektive trafik. Tiden er moden til konkurrenceudsættelse af jernbanetrafikken i Danmark, skriver Nikolaj Wendelboe, administrerende direktør i Arriva. 

Af Nikolaj Wendelboe
Administrerende direktør i Arriva Danmark

Regeringen har i den seneste tid vist positive takter, når det kommer til ambitionerne for den danske jernbane. Ønsket om en markant udvidelse af udbud i jernbanetrafikken har aldrig haft et bedre afsæt. Og det er gode nyheder for passagererne.

Det er selvfølgelig vigtigt at slå fast, at konkurrenceudsættelse og udbud ikke i sig selv er målet. Det er et middel til at opnå et bedre og billigere produkt til kunderne. Derfor er vi også helt enige, når regeringen slår fast, at konkurrenceudsættelse handler om at få en højere kvalitet og lavere priser.

Kunderne i centrum
Det er ikke afgørende, om det er en offentlig eller privat ejer, der leverer ydelsen, så længe man får den bedste ydelse for færrest mulige omkostninger. Konkurrencen er drivmidlet, der både kan minimere omkostningerne og skabe nye produkter og serviceydelser, hvilket i sidste ende skaber større kundetilfredshed.

Netop derfor er det også vigtigt, at man ikke alene taler om effektivisering af DSB, men i lige så høj grad om konkurrenceudsættelse og udbud. Ved at udbyde jernbanetrafikken sikres det nemlig, at de ønskede effekter, såsom reduceret subsidiering og forøget passagertal og -tilfredshed, rent faktisk kan opnås.

Samtidig skaber konkurrenceudsættelse bedre rum for udvikling af services, kvalitet og tilfredshed, som man ikke nødvendigvis opnår i et effektiviseringsscenarie, da de konkurrerende virksomheder simpelthen er nødt til at tænke i udvikling af den service, de tilbyder, da udbyder kan stille krav om disse parametre.

Gode erfaringer med udbud
Når regeringen vil skære i tilskuddet til DSB, kan det nemt komme til at ligne en nedprioritering af den kollektive trafik. Men man må samtidig huske på, at der er flere gode erfaringer med at effektivisere jernbanedriften både i Danmark og flere andre steder i Europa, uden at det går ud over passagererne – så længe det sker i forbindelse med mere udbud.

Herhjemme har Rigsrevisionen allerede konkluderet, at udbuddet i Midt- og Vestjylland har givet staten en økonomisk gevinst på 303 mio. kr. svarende til 18 pct. i første kontraktperiode fra 2003 – 2010, og at man ligeledes forventer en yderligere gevinst på 10 pct. i anden kontraktperiode fra 2010 - 2020.

Samtidig viser Rigsrevisionens analyse, at både kundetilfredsheden og rettidigheden har været stigende i samme periode, og at der tilmed er leveret mere togkørsel.

Kig mod udlandet
Undersøgelser fra vores nabolande; Tyskland, Sverige og Storbritannien viser desuden, at der er opnået besparelser på 20-30 pct. ved at udbyde jernbanedriften, uden at det er gået ud over kvaliteten. I Sverige og Storbritannien, hvor markederne i dag er fuldt liberaliserede, har man tilmed oplevet en fordobling i passagertrafikken siden midten af 90’erne, hvor den i Danmark kun er steget med ca. 40 pct.

I Tyskland forventes al togtrafik at være udbudt senest i 2023, og senest er også Norge gået i gang med at udbyde al jernbanetrafik med start i og omkring Stavanger og Trondheim.

Sammenhæng er nøgleordet
Tendensen fra vores nabolande er altså klar, og egne erfaringer viser ligeledes, at det sagtens kan lade sig gøre at opnå mere togkørsel og højere kvalitet på den danske jernbane – selv med et mindre statsligt tilskud. Men det kræver, at togtrafikken bliver udbudt i sammenhængende og tilstrækkeligt store udbudspakker, så det er muligt at opnå stordrifts- og synergieffekter i den daglige drift.

Der har fx været tale om at udbyde S-togs-driften som en selvstændig pakke, hvilket giver fin mening, da den kører på et lukket netværk. Når det kommer til regionaltrafikken, ville det derimod være en fordel at dele det op i en øst- og vestpakke, ligesom IC-trafikken i udgangspunktet kunne deles op i en nord- og sydpakke – altså fem pakker i alt.

På den måde opnår man bedst muligt stordriftsfordele og netværksgevinster i form af optimal brug af togmateriellet og lavest mulige omkostninger til vedligehold.

Derudover bør regionernes lokalbaner tænkes med ind i de kommende udbud med en målsætning om at opnå den bedst mulige sammenhæng med den statslige regionale jernbanetrafik, da rigtig mange passagerer er afhængige af, at denne trafik hænger sammen.

Forrige artikel Debat: Bilernes grønne rabatordning bør opdateres Debat: Bilernes grønne rabatordning bør opdateres Næste artikel Fremtidsforsker: Giv DSB et nyt navn Fremtidsforsker: Giv DSB et nyt navn