Forbrugerrådet: Glem ikke passagererne, hvis tog- og busdriften udliciteres

DEBAT: Passagererne er ikke interesserede i logoet på toget. De vil have tog til tiden og gennemskuelige billetpriser og køreplaner for den samlede rejse, uanset hvilket firma de kører med, skriver Laura Kirch Kirkegaard, Forbrugerrådet. 

Af Laura Kirch Kirkegaard
Afdelingschef i Forbrugerrådet Tænk

Debatten om udlicitering af bus og tog bølger frem og tilbage. Fra udlandet er der både gode og mindre gode erfaringer.

I Passagerpulsen mener vi, at de velfungerende løsninger er knyttet til et stærkt passagerfokus. Jo flere aktører, jo mere væsentligt er det at sikre en enkel og sammenhængende transport.

Mange aktører fjerner overskuelighed
Når der kommer flere aktører på grund af udliciteringer i den kollektive transport, kan det blive sværere for passagererne at gennemskue priser og køreplaner for den samlede rejse, hvis ikke de forskellige selskaber samarbejder om at gøre det let og gennemskueligt.

Det er nemlig afgørende, at vi passagerer er sikret en sammenhæng i den kollektive transport, selv om der kommer flere aktører på jernbanen.

Vi mener derfor, at der bør være én billet fra for hele rejsen, ét sæt rejseregler og én fælles rejsetidsgarantiordning på tværs af landet og på tværs af transportformer.

Forsinkelser skaber mistillid
Passagerpulsens undersøgelser viser, at det vigtigste for passagererne er, at vi kan stole på bus, tog og metro. Forsinkelser og dårlig information skaber mistillid og gør, at den kollektive transport ikke bliver et reelt og attraktivt alternativ.

Det gælder især for de danskere, som ikke bare kan tage bilen eller cyklen. Desværre viser nye tal, at mange tusind togpassagerer dagligt er plaget af forsinkelser, og det har store personlige konsekvenser.

Næsten 80.000 passagerer oplever dagligt at komme for sent på arbejde, til en aftale eller aftensmaden, fordi togene er forsinkede. Mange af forsinkelserne i disse år skyldes arbejdet med at forbedre sporene og udskifte signalprogrammet.

Antallet af passagerer falder 
Det er et nødvendigt onde, så vi forhåbentlig får en stabil og hurtig togdrift på sigt. Men det hjælper ikke de mange tusinde passagerer, der dagligt oplever at svigte familie og kolleger, fordi de ikke kan komme frem til tiden.

Forsinkelserne gør den kollektive transport mindre attraktiv. S-togene i København har haft dårligere kundepunktlighed i de første otte måneder af 2017 sammenlignet med 2016.

Antallet af passagerer, som har rejst med S-toget, er tre millioner lavere i de første otte måneder af 2017 end samme periode året før. Forsætter den tendens, vil S-togene have mistet 4,65 millioner passagerer, når 2017 er slut.

Fem krav til kontrakterne med togselskaberne
Vores mål er, at det skal være enkelt for alle at rejse med bus, tog og metro, og at den kollektive transport skal være til at stole på. Derfor bør der i alle selskabernes kontrakter, uanset hvem der kører, være krav om:

  1. Mål for passagerernes tilfredshed
  2. Mål for rettidighed
  3. Samarbejde mellem selskaberne
  4. God rejseinformation
  5. Kapacitet

Lyt til passagererne
Passagerernes stemme er og bør være helt afgørende i udviklingen og driften af den kollektive transport. Passagererne er som udgangspunkt ikke interesserede i, hvilket logo der er på siden af toget eller bussen.

Efter udenlandsk forbillede mener vi, at der bør gennemføres passagerundersøgelser forud for hvert udbud. Det giver passagererne mulighed for at fortælle, hvad de synes, er særligt vigtigt på deres strækninger.

Hvad enten politikerne vælger at sætte mere transport i udbud eller ej, så skal passagererne inddrages i, hvilke krav der stilles til kontrakterne. Kun på den måde kan vi komme væk fra tankegangen om kun at køre med tog og bus.

Og i stedet fokusere på mobilitet, hvor den enkelte passagers rejse er i centrum.

Forrige artikel Uffe Elbæk: Regeringen skal redde æren med nyt energiforlig Uffe Elbæk: Regeringen skal redde æren med nyt energiforlig Næste artikel DI: Jernbanen skal oppe sig, hvis der skal være passagerer i fremtiden DI: Jernbanen skal oppe sig, hvis der skal være passagerer i fremtiden