Carina Christensen: Private aktører vil skabe postkvalitet og fair konkurrence

DEBAT: PostNord fremmaner spøgelser ved at hævde, at kun de kan sikre kvalitet af befordringspligten. De store aktører vil fuldt ud kunne løfte opgaven – dog med den væsentlige forskel, at der kommer fuldstændig transparens og en rimelig konkurrence på markedet, skriver Carina Christensen, direktør i ITD. 

Af Carina Christensen
Administrerende direktør, ITD

Når man som vi i ITD i Altinget den 8. oktober foreslår at lave en model for fremtidens befordringspligt, der overlader en opgave, der siden 1624 har ligget hos en statslig virksomhed, til private aktører, rejser der sig en række spørgsmål i befolkningen.

Vil jeg for eksempel kunne sende og modtage post som før? Og hvad vil det komme til at koste?

Alle disse spørgsmål er fuldstændigt berettigede, og det er derfor helt relevant, når Bjarne Hastrup fra Ældresagen i Altinget 7. oktober peger på, at ældre og ikke-digitale medborgere, der måske heller ikke er så mobile, også skal sikres god og effektiv adgang til at sende håndskrevne breve, ligesom det er relevant at sikre, at alle egne af Danmark har lige adgang til postale infrastruktur.

Når man diskuterer disse spørgsmål, er det imidlertid vigtigt at adskille indholdet af befordringspligten fra udførelsen heraf.

Økonomisk og politisk spørgsmål
Hvilken kvalitet og omfang befordringspligten i Danmark skal have er i sidste ende et politisk – og dermed økonomisk – spørgsmål.

Men uanset hvilket kvalitetsniveau, man måtte ende med, er de store operatører på markedet klar til at løfte opgaven og tilrettelægge deres produktion herefter.

Det er alene et spørgsmål om pris.

For i modsætning til hvad Peter Kjær hævder i Altinget 8. oktober, er der rent faktisk virksomheder i Danmark, der råder over det nødvendige produktionsapparat og som allerede i dag afleverer post i alle dele af landet - også i yderområder.

Ved at overlade udførelsen af befordringspligten til markedet vil man således få præcis den postkvalitet, som der måtte være politisk ønske om.

Transparent og konkurrencedygtigt marked
Hertil kommer, at der vil være to meget væsentlige fordele ved en markedsgørelse:

For det første vil det give fuldstændig transparens i forhold til, hvad de enkelte befordringspligtige ydelser koster.

Som det er i dag, er de reelle omkostninger ved befordringspligten svære at gennemskue fordi befordringspligtige og ikke-befordringspligtige produkter i praksis ikke er fuldt adskilt.

Den øgede markedsgørelse vil dermed – for det andet – kunne bidrage til at skabe en mere lige konkurrence på markedet, hvor mange transportvirksomheder i dag oplever at miste opgaver, fordi de bliver underbudt af PostNord med tilbud, der ligger langt under den reelle markedspris.

Derfor bør politikerne, når de skal forhandle en ny postaftale, ikke tøve med at overlade opgaverne til nye aktører. Markedet er i hvert fald helt klar til opgaven!

Forrige artikel Vognmænd: Politikerne må forstå, hvad klokken har slået for PostNord Vognmænd: Politikerne må forstå, hvad klokken har slået for PostNord Næste artikel KL: Vi har brug for en national plan for ladestandere KL: Vi har brug for en national plan for ladestandere