Bilimportører: Billigere elbiler eller effektive ladestandere? Vi har brug for begge dele

DEBAT: Prisen på elbiler og manglende lademuligheder afholder danskerne for at købe elbiler. Derfor er en tekniskbaseret afgift vejen til en grønnere bilpark, som gør det mere attraktivt at køre grønt, skriver Mads Rørvig.

Af Mads Rørvig
Administrerende direktør, De Danske Bilimportører  

Vi ender ofte i en hønen-eller-ægget-diskussion, når vi taler om ladeinfrastruktur og bilafgifter: Bør vi satse på at udbrede og forbedre det eksisterende system af ladestandere, før vi udvikler en attraktiv afgiftsmodel, der sikrer billigere elbiler – eller omvendt?

Vi mener ikke, at det skal være en enten-eller-prioritering. For ingen af elementerne kan hver for sig løse klimaudfordringerne, men sammen kan de skabe en effektiv grøn omstilling.    

Bekymrede for pris og lademuligheder
Ingeniørforeningen IDA spurgte i 2019 2.000 danskere, hvad der afholder dem fra at købe en elbil. Den største bekymring var prisen. Den næststørste bekymring var lademulighederne, der er for langt mellem ladestanderne.   

Danskernes bekymring er ikke grebet ud af den blå luft.

Problemerne er reelle, og politikerne giver næring til de bekymringer, hvis de bliver ved med kun at lave lappeløsninger, og ikke formår at lave politik, der fremmer en reel transformation af bilparken i efteråret.  

Vi ved, at en bedre infrastruktur, med flere effektive ladestandere, gør det mere attraktivt for forbrugerne og virksomhederne at købe grønne biler.

Og vi ved, at de grønne biler bliver mere interessante for forbrugerne, hvis politikerne udvikler en afgiftsmodel, der tilgodeser klimavenlige initiativer, som kan matche prisen på traditionelle biler.  

Grus i vejen mod en grønnere bilpark  
Prisen er et afgørende element for danskernes lyst til at købe elbiler. Eldrup-Kommissionen kom tidligere på ugen med fire forslag til fremtidige afgifter. Fælles for dem alle er, at den værdibaseret afgift skal forblive. 

Det er dybt problematisk, at kommissionen vil behold et 95 år gammelt system, der er fra en tid, hvor registreringsafgiften skulle beskytte valutareserven.

Det er ikke en grøn løsning - heller ikke selvom der følger en check på 2500 kroner med om året. Derimod er tekniskbaseret afgift vejen til en grønnere bilpark.

En afgift, hvor bilens CO2-udledning og energieffektivitet i højere grad bestemmer prisen – det vil gøre det mere attraktivt at køre grønt. 

Det er afgørende, at Christiansborg kommer med modige, nytænkende og langtidsholdbare løsninger. 

Den usikkerhed der hersker i øjeblikket, gavner hverken producenterne, importørerne, forbrugerne eller den grønne omstilling.  

I stedet for dag-til-dag beslutninger bør Christiansborg sikre langsigtede og stabile rammevilkår, der indeholder en gevinst til forbrugerne, når de vælger biler, der mindsker CO2-udledningen og styrker energieffektiviteten.

Det vil i fremtiden gøre det mere attraktivt at køre grønt.  

Ingen elbiler uden el  
Det er ikke kun prisen, der afholder danskerne fra at købe elbiler, det er også infrastrukturen omkring ladestandere.

Her er det nødvendigt med politisk handling. Det er ingen hemmelighed, at ladeinfrastrukturen har brug for en overhaling, hvis Danmark skal have flere bilister over i elbilerne.  

Vi foreslår helt konkret, at man giver kommunerne råderum til at skabe flere ladestandere i lokalområdet ved for eksempel at hæve det maksimale beløb som kommunerne må tjene pr. indbygger på parkeringsbilletter og -licenser med 10 procent fra 320 kroner til 352 kroner.   

Vores forslag er ikke en opfordring til kommunerne om at hæve deres parkeringstakster for at få råd til den grønne omstilling. De ekstra indtægter skal øremærkes udviklingen af den lokale ladeinfrastruktur. 

Når vi kobler investeringer i infrastrukturen med et teknologineutralt afgiftssystem, vil det skabe incitament til at købe, udvikle og forhandle biler, der forurener mindre og udleder mindre CO2.

Den samkøring af to altafgørende elementer i fremtidens transportpolitik, er helt nødvendig, hvis vi skal i mål med regeringens høje klimaambitioner. 

Forrige artikel Circle K: Grøn transport er mere end bare elbiler Circle K: Grøn transport er mere end bare elbiler Næste artikel FDM: Elbilkommissionens nye forslag er en blandet afgiftsbuket FDM: Elbilkommissionens nye forslag er en blandet afgiftsbuket