Danske Havne: Danmark skal være verdenskendt for cirkulær økonomi

DEBAT: De høje politiske ambitioner for cirkulær økonomi er noget af det bedste, der er sket på miljøområdet i 2017, skriver Kasper Ullum, miljøkonsulent i Danske Havne.

Af Kasper Ullum
Miljøkonsulent i Danske Havne

”Danmark skal være verdenskendt for cirkulær økonomi.”

Sådan sagde formand for advisory board for cirkulær økonomi Flemming Besenbacher, da de afleverede deres 27 anbefalinger om cirkulær økonomi til regeringen i sommers.

Cirkulær økonomi, som grundlæggende består af genindvinding og genanvendelse af ressourcer, er ikke noget nyt, men de høje politiske ambitioner inden for området er noget af det bedste, der er sket på miljøområdet i 2017.

Modsætningen til cirkulær økonomi er lineær økonomi, hvor ressourcerne ikke genanvendes, men der i stedet produceres nyt fra jordens sparsomme ressourcer.

Skal ressourcerne genanvendes, som den cirkulære tankegang foreskriver, kræver det stor kapacitet, viden og ikke mindst transportmuligheder. Det kan havnene levere i kraft af deres placering og de transportfordele, der følger med.

Danske havne som cirkulært centrum
De danske erhvervshavne er oplagte som et cirkulært centrum. Hvert år bliver der i den danske industri og husholdning produceret over 11 millioner tons affald, som potentielt kan genanvendes og på ny blive en del af den cirkulære økonomi.

Det affald, der hvert år produceres i Danmark er en enorm ressource. Det kræver tilsvarende store ressourcer at transportere, bearbejde og genanvende affaldet, som i den cirkulære økonomi skal blive til nye eller andre produkter.

Ambitioner er altid godt, som de ambitioner regeringen havde, da de nedsatte et advisory board for cirkulær økonomi. Regeringen bibeholder forhåbentlig sine ambitioner, når de til foråret 2018, som en del af erhvervs- og iværksætterudspillet, skal præsentere sin strategi for cirkulær økonomi.

Ambitioner gør det dog ikke alene.

Hvis der for alvor skal skub i cirkulær økonomi, så skal det kunne betale sig at genindvinde og genanvende. Der skal med andre ord være penge i skidtet. Det kommer der ved at skabe skalafordele inden for genanvendelse.

Det kræver skala og viden
Havnene har den fordel, at de kan håndtere store godsmængder samt mange forskellige ressourcer på havnearealerne. At skibstransport samtidig er den reneste transportform spiller rigtig godt sammen med cirkulær økonomi og bæredygtighed.

De danske erhvervshavne har allerede i dag tilstrækkelig viden og kapacitet til at håndtere de store genbrugsmængder som opstår med cirkulær økonomi. Genanvendelse af metaller håndteres allerede i dag i rigtig mange havne, herunder også genanvendelse af borerigge og skibe.

Havnene er derfor vigtige for både nutidens og fremtidens cirkulære økonomi.

Regeringen venter heldigvis ikke til 2018 med at lave tiltag inden for cirkulær økonomi. Allerede i december i år har Miljø- og Fødevareministeriet bevilget 12 millioner kroner til Vestforbrændingen i Glostrup til et forsøg, hvor robotter skal sortere affaldet. Det er en god start.

Forrige artikel ITD: Kapitalindsprøjtninger i PostNord kan være ulovlig statsstøtte ITD: Kapitalindsprøjtninger i PostNord kan være ulovlig statsstøtte Næste artikel Forsker: Fodfejl tvang Ryanair til forhandlingsbordet Forsker: Fodfejl tvang Ryanair til forhandlingsbordet