S: 2017 blev året, hvor alle gik sammen for at styrke cyklismen

DEBAT: Cykelpolitikken har skabt enighed og fælles fodslag i årets løb. Alle er efterhånden klar over, at cyklisme er sundt, miljørigtigt og godt for vores økonomi, skriver Rasmus Prehn (S).

Af Rasmus Prehn (S)
Transportordfører 

Som tidligere skrevet er jeg langt fra imponeret af transportminister Ole Birk Olesens (LA) og ministeriets indsats i det forgangne år.

Ministeren og ministeriet har stort set meldt sig helt ud af den førte transportpolitik. Men heldigvis arbejder transportordførerne videre. Det har givet stærke og brede forlig om blandt andet togfonden, bedre og billigere kollektiv trafik og ikke mindst taxiloven. Og det skal vi huske at glæde os over.

Enighed om cykelpolitikken
Et mindre, men bestemt ikke ubetydeligt, transportpolitisk område, der har skabt enighed og fælles fodslag er cykelpolitikken. Alle er efterhånden klar over, hvor vigtigt det er, at vi tænker sund transport som cyklisme mere ind i vores hverdagstransport – både af hensyn til folkesundheden, miljø, klima og bekæmpelse af de store trængselsproblemer.

Ganske vist står regeringspartierne uden for aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik, der også udmøntede hele 100 millioner kroner til cykelfremme, cykelveje for skolebørn og meget andet.

Men samtlige christiansborgpolitikere har valgt at gå med i den nye Cykelpolitisk Tænketank, der blev stiftet 16. november. Her mødtes langt de fleste transportordførere – kun få var forhindrede, og ingen havde sagt nej til at være med.

Med til mødet var stort set alle interesse- og brancheorganisationer på området. Cyklistforbundet, Dansk Cykle Union, Dansk Cykelturisme, Dansk Erhverv og Dansk Industri var med til mødet. Dansk Metal, der organiserer cykelmekanikerne, var også inviteret, men var forhindrede. Som en særlig international dimension deltog også ambassadøren fra et af verdens andre førende cykellande, nemlig Hollands Henk Swarttouw.

Når sød musik opstår
Tænketanken har til formål at skabe netværk og samle viden, ideer og forslag på tværs af politiske partier, interesse-, branche- og erhvervsorganisationer med meget mere. Missionen med tænketanken er, at når mennesker mødes, så opstår der sød musik. Når vi enes om at fokusere på de fællesmængder, vi trods alt er enige om, ja så sker der noget, for så kan vi rykke og trække på samme hammel. Der er jo nok, vi er uenige om. Derfor skal vi bruge kræfterne, hvor vi er enige, hvis vi skal have noget til at ske.

Allerede på det første møde var der enighed om meget. Alle var for eksempel enige om vigtigheden af større trafiksikkerhed. Her handler det om, at cyklisterne kan cykle sikkert til og fra skole og arbejde, men også om at cyklisterne selv tager større hensyn i trafikken.

Flere gav udtryk for, at der navnlig i de større byer er problemer med hensynsløse cyklister, der skaber utryghed for andre trafikanter. Derfor kommer tænketanken blandt andet til at arbejde med større trafiksikkerhed. Både når det gælder arbejdet for nye investeringer og holdningspåvirkende/opdragende kampagner.

Tiltrækker turister
Dansk Cykelturisme holdt et meget spændende indlæg om det kæmpe turismepotentiale, der ligger i cykelturismen. Stadig flere vil gerne have en sund og miljøvenlig ferie. Og det er ofte det købestærke publikum, der tager på cykelferie, og da de i sagens natur ikke kan have så meget med hjemmefra på cyklen og jo i forvejen er på en relativ billig ferie, er der tale om turister, der er meget villige til at bruge penge på restauranter, cafeer, butikker, wellness og oplevelser.

Danmark er allerede populært som cykelturisme-land. Danmark har smuk natur og mange gode cykelstier samt ikke mindst gode og veludviklede kort- og informationssystemer. Med bare en lidt større indsats kan vi nå endnu større markedsandele. I tænketanken var der stor interesse for dette element, fordi vi kan tjene penge som land på noget, vi også gerne gør for egen vindings skyld. Altså når vi selv får bedre cykelveje, ja så tjener vi også på det turismemæssigt.

Let og billig adgang til elcykler
Endelig gjorde det stort indtryk på tænketanken, hvor mange ”ekstra cyklister” vi kan få over på cyklen, hvis vi gør det let og billigt at få adgang til el-cykler. Imponerende mange kommer til at cykle igen efter flere års pause, fordi de kan vælge en elcykel, hvor der er ekstra ”medvind” op ad bakkerne mm.

I Sverige har de for eksempel sat en elcykel-kampagne på finansloven, som har fået overraskende mange til at vælge bilen fra og cyklen til, fordi elcykel pludseligt var et synligt og økonomisk tillokkende alternativ.

Slutteligt blev tænketanken enige om, at fremtidens trafikanter i højere grad er mobilister i stedet for bilister, togpassagerer med mere. I fremtiden vil mange i højere grad kombinere transportformer og vælge den transportform, der passer bedst til formålet.

Flere vil for eksempel cykle til stationen, tage toget og gå eller cykle det sidste stykke til arbejdet. Andre vil løbe, køre delebil eller tage bussen noget af vejen. Og alt dette, simpelthen fordi denne kombination er hurtigere, billigere og giver anledning til lidt ”gratis” hverdagsmotion, hvilket flere og flere lægger vægt på allerede. Alene en times cykling om ugen reducerer risikoen for diabetes og hjerte-kar-sygdomme betragteligt.

Så selvom cyklisme i manges øjne opfattes perifert i transportpolitiske sammenhænge, bliver cyklisme mere og mere centralt. Og det samler parterne bredt. Fordi vi ved, det er sundt, miljørigtigt og godt for vores økonomi.

Forrige artikel Danske Havne: Danmark skal være verdenskendt for cirkulær økonomi Danske Havne: Danmark skal være verdenskendt for cirkulær økonomi Næste artikel Speditører: Apartheid på rastepladserne får store konsekvenser Speditører: Apartheid på rastepladserne får store konsekvenser