ITD: Kapitalindsprøjtninger i PostNord kan være ulovlig statsstøtte

DEBAT: Transportbranchen står over for flere udfordringer, bl.a. PostNord. Der kan nemlig være tale om ulovlig statsstøtte, når virksomheden holdes i live med kapitalindsprøjtninger. Derfor har ITD indgivet en klage til EU-Kommissionen, skriver Carina Christensen.

Af Carina Christensen
Administrerende direktør i ITD

2017 har været et travlt transportår i Europa og herhjemme. Selvom væksten buldrer derudad, og vi har opnået markante fremskridt i 2017, står transporterhvervet over for store udfordringer.

Der er ingen tvivl om, at kapacitetsmangel og mangel på arbejdskraft er en væsentlig væksthæmmer, der bekymrer mange. Vi hører særligt fra de af vores medlemmer, der opererer internationalt, at man oplever kapacitetsmangel på europæiske biler. Godsbaserne bugner af gods, men der mangler arbejdskraft til at transportere det, for væksten i de lande, der i dag leverer stor arbejdskraftkapacitet til mange danske transport- og logistikvirksomheder, betyder, at arbejdskraften i stigende omfang bliver hjemme.

Samtidig stiger konkurrencen mellem de europæiske lande om at tiltrække de kvalificerede chauffører. Det vil i fremtiden blive langt sværere at tiltrække arbejdskraft til danske virksomheder fra andre europæiske lande. Hvis udviklingen ikke vender, kan det resultere i, at virksomheder må sige nej til ordrer til stor skade for dansk vækst og indtjening. Det skal vi gøre alt for at undgå.

Stærkt indre marked
Et stærkt indre marked er af stor betydning for dansk vækst, da to tredjedele af dansk eksport går til vores EU-nabolande. I maj præsenterede EU-Kommissionen sin længe ventede vejpakke med anbefalinger til nye fælles spilleregler for den europæiske vejgodstransportsektor.

Vi har nemlig brug for, at der på tværs af EU-landene skabes gode fælles rammevilkår for transporterhvervet, som stiller os stærkt i den internationale konkurrence. Det kræver klare, entydige regler i EU for alle virksomheder. Det kræver, at reglerne bliver fortolket ens i EU-landene. Endelig kræver det, at reglerne kan håndhæves effektivt.

I ITD har vi brugt 2017 til at bidrage konstruktivt i vejpakkeforhandlingerne og givet vores mening til kende nationalt og internationalt. Vi opfordrer derfor fortsat danske politikere og organisationer til at rette alt fokus mod EU og vejpakken og sammen med os at kæmpe for fælles EU-regler, der vil være til gavn for de danske transport- og logistikvirksomheder og dermed for væksten i Danmark.

Digitalisering og automatisering
Ud over adgang til den nødvendige arbejdskraft samt fair og konkurrencedygtige vilkår via fælles EU-regler bliver digitalisering og automatisering afgørende for transportvirksomhedernes konkurrenceevne. For det forventes, at transportbranchen vil mærke digitaliseringens konsekvenser som en af de første.

I transportbranchen er vi godt på vej med automatisering og selvkørende teknologi, robotter, kunstig intelligens og big data. Det vil være med til at omstille branchen, men de ambitiøse, vækstorienterede virksomheder, der evner at konkurrere på innovative, kvalitative løsninger samt gøre brug af ny teknologi, vil stå stærkest og være centrale rollemodeller for resten af branchen.

Afgørende bliver det, at den digitale udvikling følges tæt, så virksomheder ikke taber terræn på hverken den korte eller lange bane. Derfor er min klare forventning og opfordring til 2018, at vi fortsat arbejder videre for at gøre branchen klar på fremtidens udfordringer.

Ulovlig statsstøtte?
En sag, der også har fyldt meget nationalt i år, er PostNord, og i ITD mener vi, at tiden er inde til, at regeringen indleder en afvikling af PostNord. Vi ser ingen fremtid for PostNord, da forretningsgrundlaget for virksomheden er væk.

Posten er i høj grad digitaliseret, og PostNords satsning på markedet for stykgods og pakker med danske skattekroner i ryggen er helt uacceptabel. Der er tale om et statsejet selskab, der på favorable vilkår konkurrerer direkte mod private aktører på et presset marked.

Hvis den danske og svenske stat får lov til at holde PostNord i live med kapitalindsprøjtninger fra de danske skatteborgere, kan det betyde, at private transport- og logistikvirksomheder bliver udkonkurreret af en offentligt støttet aktør.

Det vil ITD gøre alt for at forhindre, og derfor har vi nu indgivet en klage til EU-Kommissionen over ulovlig statsstøtte til PostNord. Den sag vil uden tvivl komme til at fylde meget i 2018.

Forrige artikel Connie Hedegaard: Mon Løkkes grønne snak overlever flyveturen hjem fra Paris? Connie Hedegaard: Mon Løkkes grønne snak overlever flyveturen hjem fra Paris? Næste artikel Danske Havne: Danmark skal være verdenskendt for cirkulær økonomi Danske Havne: Danmark skal være verdenskendt for cirkulær økonomi