DF: Høje takster sænker Københavns Lufthavn

DEBAT: De meget høje takster i Københavns Lufthavn betyder, at lufthavnen er markant dyrere for luftfartsselskaberne at benytte end eksempelvis de konkurrerende lufthavne i Stockholm og Oslo, skriver Kim Christiansen (DF).

Af Kim Christiansen (DF)
Transport- og færdselsordfører

Når jeg nævner to andre skandinaviske lufthavne, som har betydeligt lavere takster end i København, så er det naturligvis også for at fremhæve det nordiske perspektiv. Med tanke på SAS’ enorme betydning for Københavns Lufthavn er det uhensigtsmæssigt, at man har lagt sig fast på et takstniveau, som alt andet lige gør de konkurrerende lufthavne mere attraktive for luftfartsselskaberne, herunder i sagens natur også SAS.

Takstniveauet er også en markant udfordring i forhold til ambitionerne om at blive en central hub for flytrafik ud i Europa og resten af verden. Lavere takster vil gøre det lettere at tiltrække nye ruter.

Politisk fokus
Med ovenstående in mente er det nok ikke overraskende, at jeg selvfølgelig også mener, at vi fra politisk hold på Christiansborg først og fremmest skal have fokus på at styrke lufthavnens konkurrenceevne ved at få nedbragt taksterne.

Det burde også være ejernes ambition. Men ind imellem kan man blive bekymret for, at mange i den nuværende ejerkreds i for høj grad ser Københavns Lufthavn som en malkeko, som man kan hive penge ud af – og ikke har fokus nok på konkurrenceevnen.

Jeg ser ikke for mig, at det har nogen gang på jorden, at den danske stat skal investere et milliardbeløb på at ændre i lufthavnens ejerforhold. Så den måde, hvorpå vi fra politisk hold på Christiansborg kan påvirke taksterne, er ved en strammere – og bedre – regulering af lufthavnens virksomhed. Vi kan lave love og regler. Og det skal vi benytte os af.

Når jeg ser tilbage på den historiske udvikling i Københavns Lufthavn, kan jeg ikke sige mig fri for en vis ærgrelse over, at vi har solgt ud af så vigtig dansk infrastruktur til diverse kapitalfonde og internationale investorer, som måske ikke altid i tilstrækkelig grad har haft udviklingen af lufthavnen for øje. Den beslutning tror jeg ikke, vi ville træffe på samme måde i dag. Men det er i sagens natur ren spekulation.

Bevar tværbanen
Hvis jeg skal nævne en lidt mere lavpraktisk problematik, som også er vigtig for lufthavnens fremtid, så vil jeg fremhæve betydningen af, at man bevarer tværbanen. Når man i dag har landingsbaner, der giver mulighed for at lande og lette i forskellige retninger, så medvirker det til at modvirke forsinkelser og aflysninger, idet man ganske enkelt er mindre afhængig af vejrforholdene, end man ville være, hvis man kun kunne lette og lande i samme retning.

Lufthavnen har længe barslet med planer om at sløjfe tværbanen for at få plads til flere baner. Min klare anbefaling er, at man dropper disse planer, som vil medføre længere forsinkelser og flere aflysninger. Det er måske isoleret set fint nok for Københavns Lufthavn, at passagererne tilbringer længere tid og bruger flere penge i lufthavnen, men det er det så afgjort ikke for passagererne!

Jeg har naturligvis forståelse for, at Københavns Lufthavn gerne vil udvide landingsbanerne, så der kan blive plads til flere fly og afgange. Men det er vigtigt, at det ikke sker på bekostning af tværbanen.

Forrige artikel Dansk Erhverv: Stop værdidebatten om Københavns Lufthavn Dansk Erhverv: Stop værdidebatten om Københavns Lufthavn Næste artikel DTL: Kortsigtet kampagnetænkning at sænke afgifter på Storebælt DTL: Kortsigtet kampagnetænkning at sænke afgifter på Storebælt