Elbil-alliance: Lad kommunerne bestemme P-regler selv

DEBAT: Transportminister Ole Birk Olesen (LA) bør droppe den unødvendige begrænsning på gratis elbilparkering, skriver Lærke Flader, formand for Dansk Elbil Allaince.

Af Lærke Flader
Branchechef i Dansk Elbil Alliance

Flere danske byer har tilladt, eller overvejer at tillade, elbiler at parkere gratis. Det gælder dog ikke Københavns Kommune, som ellers har meget ambitiøse klimamålsætninger om reduktionen i CO2-udledning fra kommunen og dens borgere, herunder selvfølgelig fra transporten.

En undtagelse for P-licens for elbiler i København kunne ellers få mange flere til at vælge en elektrisk bil som den næste, og derved nedbringe både CO2-udledning, luftforurening og støj i byen. Det kunne være borgere fra omegnskommunerne, der ofte kører til København, eller håndværkere, der køber en el-varebil for at kunne parkere nemt og billigt, når de er på opgaver i København. Eller det kunne være nye bybiler, der vælger at køre på el, fordi det er miljøvenligt, billigere og giver mere komfort.

Grænse på 5.000 kroner
I dag er det lovligt for kommuner at differentiere parkeringsafgiften ud fra miljøhensyn, og altså give elbiler rabat eller fritagelse. Men kun op til 5000 kroner om året – en regel, der blev indført med henvisning til, at prisen på den derved opnåede CO2-reduktion ellers oversteg prisen på at reducere andre steder i transporten. I øvrigt uden syn for, at elbiler også giver god mening ift. at nedbringe støj og luftforurening, og ift. samfundets langsigtede målsætning om fossil uafhængighed.

For København ville det betyde, at borgerrepræsentationen skulle lave en særlig registrering af elbilers betaling for parkering, for at kunne standse rabatten, hvis grænsen på 5000 kroner nås. Det har Københavns Kommune fundet for dyrt og besværligt, og løsningen blev valgt helt fra. Ergo må elbiler betale fuld parkeringstakst i København. Bureaukratiet vandt, klimaet tabte.

Bekymringen for, at enkelte skal få en stor gevinst, står i vejen for, at flertallet kan få en helt rimelig tilskyndelse til at vælge elbil. Det synes vi er brandærgerligt.

Drop begrænsningen, Ole Birk
Dansk Elbil Alliances opfordring til Ole Birk Olesen er derfor at fjerne begrænsningen i kommunernes mulighed for at tilrettelægge betalingen for parkering. Det er muligt, at enkelte elbilister vil få en væsentlig gevinst ved det. Men det er dog trods alt de færreste, som frivilligt parkerer så meget på Københavns overfyldte parkeringspladser, at de bruger mere end 5.000 kr. om året på det.

Det er de store byer, som driver den grønne omstilling, fordi byerne har købekraften og virksomheder, der kan udvikle nye teknologier og skabe nye arbejdspladser. Det bør landspolitikerne bakke op om. Eller som det mindste undlade at stille sig i vejen for. I stedet bør det netop være op til kommunerne selv at vælge, hvordan de ønsker at fremme grøn transport på deres veje. Reglen om de 5.000 kr. er en helt unødvendig begrænsning, så lad os fjerne den hurtigst muligt.

Forrige artikel ITD: Transportministeren viser gode takter ITD: Transportministeren viser gode takter Næste artikel Rederier: Ole Birk skal flytte godset over både sø og land Rederier: Ole Birk skal flytte godset over både sø og land