FDM: Fremtidens transportpolitik er tværpolitisk

DEBAT: Transportpolitik er et helt centralt element, når klimamål skal nås, og god mobilitet sikres. Derfor skal transportpolitikken i fokus. En opgave, FDM forventer, at en ny regering og en ny transportminister tager fat på, skriver Thomas Møller Thomsen.

Af Thomas Møller Thomsen
Adm. direktør i FDM

Transportpolitik har aldrig rigtigt været blandt de centrale og populære politikområder.

Det er egentligt paradoksalt, når man tænker på, at stort set alle danskere dagligt er afhængige af at kunne flytte sig, ligesom varer og tjenesteydelser kræver transport.

Veje og transportmidler er noget, vi tager for givet – ja altså lige med undtagelse af, når det ikke fungerer. Så kan der hurtigt rejse sig en hidsig debat, men sjældent noget, der afstedkommer et mere vedholdende fokus på området.

Den tilgang til transport og infrastruktur må vi imidlertid gøre op med, hvis Danmark skal nå klimamålene, få mest mulig gavn af digitaliseringen af transporten og sikre fortsat god mobilitet for alle.

Transportpolitikken i fokus
Transportpolitik er et helt centralt element i løsningen af de tre udfordringer, derfor skal transportpolitikken i fokus. En opgave, FDM forventer, at en ny regering og en ny transportminister tager fat på.

Der er brug for en overordnet plan, som ikke bare indebærer at udpege nye veje og jernbaner, men hvordan vi indretter mobiliteten i Danmark, herunder sikrer lademuligheder til fremtidens mange elbiler.

Ambitionen bør være at sikre danskerne den bedst mulige mobilitet under hensyntagen til klimamålene og med bedst mulig udnyttelse af den fjerde industrielle revolution: digitaliseringen.

I praksis forudsætter det, at transportpolitikken samtænkes bedre med skattepolitikken. Netop skattepolitikken har stor betydning for, hvilken efterspørgsel der kommer på mobilitet.

Eksempelvis kan en mere intelligent bilbeskatning, hvor registreringsafgiften permanent fjernes og erstattes af en årlig ejerafgift baseret på bilens energieffektivitet og egenvægt, fremme en grøn omstilling.

Her er det mest oplagt at begynde med elbilerne, da langt de fleste af disse i dag ikke betaler afgift. På sigt vil decideret roadpricing også kunne sikre en bedre udnyttelse af vejkapaciteten.

Ny transportpolitik og ny skattepolitik
Digitaliseringen muliggør også udbredelse af deleøkonomi og bedre samspil mellem transportformerne. Også her er skattepolitikken central.

Derfor kan det undre, at det politisk ikke støttes bedre med eksempelvis mere enkle skatteregler, når flere kører sammen til og fra arbejde.

Samtidig holder politikerne krampagtigt fast i princippet om, at man skal betale hovedparten af afgiften ved anskaffelse af bilen. I stedet vil det give mere mening at beskatte brugen. Det vil også øge incitamentet til at vælge det optimale transportmiddel på den givne tur.

Men det er ikke kun skattepolitikken, der bestemmer efterspørgslen. Også regler om byudvikling har stor betydning for, hvor meget og hvilken transport der genereres.

Sammenhæng mellem byudvikling og transport
Ofte høres argumenterne om, at det ikke nytter at udbygge vejene, da de blot hurtigt fyldes med biler igen, og at vi ikke når klimamålene, hvis ikke personbilstrafikken begrænses.

For det første burde det ikke være et mål i sig selv at begrænse trafikken – det er i virkeligheden det samme som at sige, at man vil begrænse den økonomiske vækst. Samtidig ser vi også ind i en fremtid, hvor personbilerne bliver stadig mindre miljøbelastende.

Inden for få år vil klimaargumentet reelt være passé i takt med udbredelsen af lav- og nulemissionsbiler.

Hvordan digitaliseringen vil påvirke trafikarbejdet er endnu en vigtig problemstilling, som bør være en central del af en kommende transportpolitik.

Dels er der hele problemstillingen om mere eller mindre selvkørende køretøjer, dels deleøkonomien og de ny adgangsmuligheder til transport.

Sæt gang i tværpolitiske tiltag
Derfor mener FDM, at den fremtidige transportpolitik skal baseres på tværpolitiske tiltag. Vi håber derfor, at transportpolitikkens vigtige rolle i løsningen af de fremtidige udfordringer sikrer, at vi ikke vender tilbage til den traditionelle ideologiske kamp for og imod biler, eller tiden, hvor investeringer blev aftalt ud fra lokalpolitiske hensyn, men i stedet, hvor det samfundsøkonomisk giver mest mening.

Forrige artikel Dansk Elbil Alliance til ny regering: Begræns transportens klimaaftryk Dansk Elbil Alliance til ny regering: Begræns transportens klimaaftryk Næste artikel Debat: En ny regering kræver nye ambitioner for togdriften Debat: En ny regering kræver nye ambitioner for togdriften