ITD til ny regering: Skab gode rammer for vækst, velstand og erhvervslivet

DEBAT: Der er brug for en transportminister, der samarbejder med erhvervet, og som evner at skabe brede politiske forlig. En erhvervsorienteret person, der forstår, at transportområdet også skal skabe rammer for virksomhederne, skriver Carina Christensen.

Af Carina Christensen
Administrerende direktør i ITD, brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Når en ny transportminister inden længe rykker ind i kontoret på Frederiksholms Kanal og tager fat på opgaverne i sit nye ressort, håber vi, at han/hun – hvem end det måtte blive – har medbragt sin realistiske sans og lagt ideologier og fløjkrige på hylden – for det bliver der brug for.

Dernæst bør ministeren tage samarbejdshandskerne på og arbejde effektivt for at finde praktiske, konkrete og ikke mindst realistiske løsninger på de udfordringer, som transportområdet står over for. Lytte til erhvervslivet og inddrage det, når der skal findes løsninger og lægges fremtidsplaner.

Transportministeriet er traditionelt et maskinrum for regulering. Sådan bør det ikke være, og det behøver det heller ikke. Med den rette minister i stolen har Transportministeriet potentiale til meget mere. Det kræver blot, at den nye minister har visioner, ambitioner og ikke mindst vilje til at tænke og handle anderledes.

Derfor har vi brug for en transportminister, der samarbejder med erhvervet, og som evner at skabe brede politiske forlig. En erhvervsorienteret person, der forstår, at transportområdet ikke kun handler om at regulere, men også om at skabe gode forudsætninger og rammer for, at virksomhederne kan vækste og udvikle deres potentiale – både nationalt og internationalt.

Succesfuld vækstmanøvre
Transporterhvervet understøtter 88.000 job i Danmark og bidrager derudover med 60,7 milliarder kroner om året til den danske økonomi. Skal vi blive ved med det, og skal vi bidrage endnu mere, hvad vi meget gerne vil, er det vigtigt, at den nye transportminister kommer hele vejen rundt om væksthjulet, når politikken for området tilrettelægges.

Her handler det lige så meget om beskæftigelsespolitik og erhvervspolitik som om transportpolitik. På søfartsområdet er det lykkedes at lave en succesfuld vækstmanøvre, men her har man også flyttet hele området over under Erhvervsministeriets ressort.

Med den rette transportminister er det ikke nødvendigvis en løsning for transportområdet, men vi vil da kraftigt opfordre til, at den nye minister skeler til søfarten og begynder at få lige så store ambitioner for transporterhvervet – man kunne jo for eksempel starte med at indføre en DIS-ordning, ligesom man har gjort for søfarten.

Kommission for tung transport
Den nye transportminister skal også være grøn, og her er det ikke nok at snakke om afgifter på flybilletter og flere elbiler. Vejgodstransporten er tung at danse med, når det handler om grøn omstilling, og så meget desto vigtigere er det, at vi kommer i gang – NU.

I ITD har vi helt konkret foreslået, at der bliver nedsat en klima- og miljøkommission for de tunge transporter. Det har man gjort på området for personbiler, og det er lidt af en gåde, hvorfor man har unddraget de tunge køretøjer. Det bør være en mærkesag for en ny minister at rette op på den mangel, for jo før vi kommer i gang, jo hurtigere kan vi bidrage til at reducere CO2-udledningen fra lastbilerne.

Det er som sagt ikke ligetil, og det er også derfor, vi foreslår, at en ny kommission på området skal analysere og klarlægge de tiltag og løsninger, der skal til for at nå i mål med den grønne omstilling af de tunge transporter.

Asfalt er også velfærd
En meget vigtig og påtrængende opgave for den nye transportminister bliver også at få tilrettelagt og vedtaget en ny visionær og langsigtet helheds- og investeringsplan for infrastrukturen frem mod 2030, og det skal være en bred politisk aftale, der sikrer, at planen bliver langtidsholdbar.

Også her vil vi appellere til, at ministeren tager de realistiske briller på og forholder sig til, hvor de reelle udfordringer ligger. Det gør de på vejene, som er sandet til i trængsel og køer, og det gør de på rastepladserne, som i den grad er underdimensionerede i forhold til lastbilernes behov.

Disse kapacitetsproblemer kan den nye minister få bekræftet – dels i den analyse om fremtidens mobilitet, som en ekspertgruppe nedsat af Ole Birk Olesen fremlagde i foråret 2018, og dels i den trængselsanalyse, som Vejdirektoratet fremlagde tidligere i år.

Sort på hvidt fremgår det, at det er i bilerne og lastbilerne, folk er, og at trængslen koster samfundet mange milliarder kroner hvert år.

Derfor nytter det ikke at etablere og udbygge jernbanenettet. Problemet skal løses dér, hvor det er, og hvor afkastet er størst, og det er hverken realistisk eller rentabelt at få flere til at tage toget.

Hvordan man end vender og drejer det, så er og bliver vejinfrastrukturen en vigtig del af vores fælles velfærd, og derfor er det den, der skal opprioriteres, så borgere, arbejdskraft, gods og varer kan komme frem – til tiden vel at mærke. Det håber vi, at den nye minister har forståelse for og vil prioritere.

Vi glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde – velkommen til!

Forrige artikel Trafikforsker: Roadpricing gennem selvangivelse er vejen frem Trafikforsker: Roadpricing gennem selvangivelse er vejen frem Næste artikel FDM: Fremtidens transportpolitik er tværpolitisk FDM: Fremtidens transportpolitik er tværpolitisk