Gitte Seeberg: Ambitiøst klimamål udfordrer bilerne

DEBAT: Med et klimamål på 70 procent og en ny klimalov skal der i de næste ti år leveres CO2-besparelser i et uset omfang, skriver Gitte Seeberg, der er bekymret for, hvad det kommer til at betyde for bilejerne.

Af Gitte Seeberg
Administrerende direktør i Autobranchen Danmark

Der venter en kæmpe opgave for den kommende regering og ikke mindst den kommende transportminister.

Med et klimamål på 70 procent og en ny klimalov skal der i de næste ti år leveres CO2-besparelser i et omfang, der aldrig før er set.

Det betyder efter al sandsynlighed også, at tiden er omme med en regering, der vil gøre det billigere at være bilejer, og som ser det som et sundt økonomisk tegn, at danskerne får råd til bedre biler.

Min forventning er, at alle kræfter nu bliver sat ind på sikre den grønne omstilling, så el-bilerne kommer til at dominere gadebilledet om ti år. Om det rent faktisk er praktisk gennemførligt er en anden sag. Der er mange uløste spørgsmål. Er der el-biler nok til rådighed, og er infrastrukturen udbygget nok?

SF og Enhedslisten er støttepartier til en ny S-regering under ledelse af Mette Frederiksen. De to røde partier har ikke det store kærlighedsforhold til bilen, men taler til gengæld varmt om kollektive trafikløsninger. Begge partier er dog indstillet på at give de grønne biler et væsentligt rygstød i form af tilskud, men de har samtidigt et ønske om, at væksten i trafikken stopper.

Fakta fremfor følelser
I Autobranchen Danmark er vi positive over for den grønne omstilling, men vi mener ikke, at den skal foregå ved at lægge sig ud med relativt klimarigtige benzin- og dieselbiler. Derfor opfordrer vi da også den nye regering og den nye transportminister til at lade sig råde af fakta og ikke af bare af følelser, da fakta vil vise, at klimaeffekten ved de grønne biler er langt lavere og i nogle tilfælde helt fraværende i forhold til for eksempel nye dieselbiler.

Transportministeriet har trods sit navn ikke det store ord at skulle have sagt for de væsentligste ting, der vedrører personbiler. Alt, der vedrører registreringsafgiften, ligger hos skatteministeren. CO2-målene ligger i Klima-og Energiministeriet, mens Transportkommissionen med forhenværende Dong-direktør Anders Eldrup i spidsen er forankret i Finansministeriet.

Vi møder imidlertid op til alle ministre og til Transportkommissionen med de samme principielle krav:

1.       Den grønne omstilling må ikke gøre det dyrere at være bilejer.

2.       Registreringsafgifterne skal omlægges til en teknisk model, der baserer sig på bilernes CO2- udledning, vægt og sikkerhedsudstyr.

3.       Roadpricing kan blive en del af den samlede løsning, men skal i givet fald lette bilbeskatningen andre steder.

4.       Regeringen skal fremlægge en langsigtet plan for den fremtidige bilbeskatning.

5.       Regeringen skal finde penge til at finansiere den nødvendige infrastruktur til elbiler.

6.       De grønne beslutninger skal ske på basis af fakta.

Den nye minister skal være på vagt
Endnu kender vi ikke regeringens forslag, men roadpricing er blevet nævnt under regeringsforhandlingerne og holder det stik, vil det i givet fald sortere under den nye transportminister.

Vejafgifter kan være et redskab i den grønne omstilling, og de bliver da også støttet af de økonomiske vismænd, som mener, at vejafgifter først og fremmest skal bruges imod de stigende trængselsproblemer og derudover erstatte den nuværende værdiafgift.

Det er vi enige i. Ved at sætte en forholdsvis høj afgift på indfaldsvejene til de store byer i morgen- og de sene eftermiddagstimer vil en del af bilisterne nemlig lægge deres kørsel på andre tidspunkter.

Folk vil dermed stadig have lyst til at købe nye biler, men deres kørselsmønster vil ændre sig.

Men roadpricing kan også indrettes, så afgifterne presser en større del af befolkningen over i den kollektive trafik. Det ønsker både Enhedslisten og SF, og her må en ny transportminister være på vagt.

Enhedslisten vil hente 18 milliarder kroner fra roadpricing oven på den nuværende registreringsafgift. De skal komme ved at skrue vejafgifterne sådan sammen, at man bruger den samme afgift i alle døgnets 24 timer, hvormed vejafgifterne kun har til formål at brandskatte bilerne.

Foreløbigt har vi slet ikke teknikken til roadpricing, der også indeholder aspekter af overvågning i sig. Men at dømme efter regeringsforhandlingerne og de røde partiers udelte begejstring over den indgåede klimaftale, lander vejafgifterne på transportministerens bord inden for de kommende år.

Vores appel til den nye minister er så blot, at de bruges fornuftigt og ikke til at genere borgerne. Herudover står langsigtede stabile rammevilkår højt på branchens dagsorden.

Forrige artikel Concito: Klima skal tilbage i transportpolitikken Concito: Klima skal tilbage i transportpolitikken Næste artikel Trafikforsker: Roadpricing gennem selvangivelse er vejen frem Trafikforsker: Roadpricing gennem selvangivelse er vejen frem