Hæstorp: Investeringer i fremtidens trafik skal lægges, hvor det gavner mest

DEBAT: Hvert år vokser Region Hovedstaden med 20.000 indbyggere, og de mange mennesker kan mærkes på både vejene, i busserne og på cykelstierne. Derfor har regionen lavet en samlende plan for fremtidens transport, der skal komme hele Danmark til gavn, skriver Sophie Hæstorp Andersen (S).

Af Sophie Hæstorp Andersen (S)
Regionsrådsformand i Region Hovedstaden

I Region Hovedstadens geografi bliver der hver dag foretaget 4,5 mio. rejser og tilbagelagt 51,5 mio. kilometer  – og tallet er siden 2011 steget med 8 procent.

Når man alene ser på antallet af passagerer i den offentlige transport, så er andelen 74 procent øst for Storebælt mod 26 procent vest for Storebælt.

Så der er ingen tvivl om, at hele vores trafiksystem er presset, og en fremtidig masterplan for trafikken må tage udgangspunkt i der, hvor det gavner flest.

Trængsel kan stikke en kæp i hjulet
Fremtidens trængselsproblemer kalder på en mere helhedsorienteret og tværgående tilgang til trafikplanlægning, som skaber sammenhæng mellem vækst og infrastruktur.

I regionen ser vi en befolkningstilvækst, der frem til 2025 vil være på cirka 20.000 borgere om året.

Trængsel er dermed en stigende trussel og kan stikke en kæp i hjulet for vækst og udvikling – ikke bare i hovedstadsområdet, men i hele landet.

I 2015 spildte bilisterne i hovedstadsregionen 16,7 mio. persontimer på grund af trængsel, og prognoserne forudser mere end en fordobling til 33,4 mio. persontimer i 2035.

Så der ingen tvivl om, at vi kommer hinanden ved her i det østlige Danmark – uanset om vi sidder i kø på motorvejen, cykler side om side, deler sædet i bussen eller står op i metroen og S-toget.

Trafik har betydning for alle
Trafik optager derfor rigtig mange af os, da det har betydning for, hvornår vi kan møde ind på jobbet, om vi får afleveret varerne til tiden, om vi når forelæsningen – eller når vi skal hente vores børn i vuggestuen.

Det er derfor vigtigt, at vi lægger de fremtidige trafikinvesteringer, der hvor det gavner mest.

Det skal ikke være samfundsøkonomiske beregningsmodeller og kassetænkninger, der er altafgørende for fremtidens transport. Vi skal mindske spildtiden, fokusere på vores erhverv og borgere - og lægge nogle gode rammer for en grønnere og sundere transport.

Der er bred enighed om, at fremtidens trængselsproblemer kalder på en mere helhedsorienteret og tværgående tilgang til trafikplanlægning, som skaber sammenhæng mellem vækst og infrastruktur.

Det er derfor vigtigt at finde ud af, hvor mobiliteten i hovedstadsområdet skal forbedres, og hvad det koster.

sammenhængende transport til glæde for hele Danmark
Derfor har vi i Region Hovedstaden samlet et overblik over aktuelle planer, fået en masse gode input fra kommuner, trafikaktører samt eksperter, som er kommet med fremskrivninger og analyser i en samlet Trafik- og Mobilitetsplan, som går på tværs af transportformer.

Det betyder ikke, at eksisterende planer skal smides ud med badevandet.

Med en samlende plan giver vi et overblik og et kvalificeret bud på konkrete indsatser for hovedstadsområdet, som rækker ud i hele Greater Copenhagen, og jeg håber, at den vil danne et godt grundlag for en faglig og politisk dialog om, hvor og hvordan trafikinvesteringerne og andre tiltag vil fremtidssikre en effektiv, sammenhængende transport for borgere, varer og virksomheder til glæde for hele Danmark.

Forrige artikel Regionsrådsformand: Vi mangler en strategi for infrastrukturen Regionsrådsformand: Vi mangler en strategi for infrastrukturen Næste artikel Concito: Infrastruktur skal være mere end en liste over nye og dyre projekter Concito: Infrastruktur skal være mere end en liste over nye og dyre projekter