Hæstorp: Alarmklokkerne ringer – der er brug for en omfattende trafikplan

DEBAT: Prognoserne viser, at presset på tog og metro vil stige, og at den kollektive trafik skal kunne håndtere 20 procent flere passagerer. Løsningen er fælles indsatser mellem regioner, kommuner og Folketing, hvis vi skal undgå, at hovedstaden går i stå, skriver Sophie Hæstorp Andersen (S).

Placeholder image
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
GDPRDeleted
Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Sophie Hæstorp Andersen (S)
Regionsrådsformand, Region Hovedstaden

I denne uge kan vi præsentere en helt ny analyse, som viser, at pendlerne i 2015 spildte 16,7 millioner timer i kø, og at det tal vil stige til 33,4 millioner timer i 2035. Altså en fordobling af timer, som vi spilder i kø.

Samtidig viser vores prognoser os, at presset på vores tog og metro vil stige – og at den kollektive trafik skal kunne håndtere 20 procent flere passagerer for at undgå, at nogle bliver efterladt på stationen eller ved stoppestedet.

I Region Hovedstaden peger vi sammen med en lang række kommuner på nogle fælles indsatser, så vi trods den stigende trængsel kan sikre en effektiv mobilitet i hele hovedstadsområdet. Hos regeringen har man også fået øjnene op for de udfordringer, som vi har i hovedstadsregionen – hvor udsigten til alenlange køer bremser væksten i hele landet.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til debat@altinget.dk

Det glæder mig derfor, at erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) nu har nedsat et nyt tværministerielt udvalg, som skal fokusere på hovedstaden – og dermed anerkender, at der brug for en større samlet indsats.

Sammen med regionens kommuner har vi allerede lavet et kæmpe forarbejde med indsatser, som kan forbedre mobiliteten betragteligt, så Brian Mikkelsen og hans ministerkollegaer kan jo starte med at tage det med i det videre arbejde.

Vi skal se vores trafiksystem som et hele, trafiksignalerne skal kunne optimeres på tværs af kommunegrænser, og vi skal sammenkøre og bruge de mange trafikdata aktivt i den daglige trafikledelse.

Sophie Hæstorp Andersen (S) , Regionsrådsformand, Region Hovedstaden

Se trafiksystemet som et hele
Vi kan som udgangspunkt ikke bygge os ud af trængselsproblemerne i myldretiden, men vi kan øge effektiviteten og mindske spildtiden ved at investere i at få flere til at cykle eller kombinere rejsen med bus, tog, metro og letbane. Desuden kan vi komme af med nogle af de værste flaskehalse på vejene ved at udbygge vejnettet – for eksempel ved en østlig havnetunnel og en ny Ring Syd-forbindelse.

Vi skal se vores trafiksystem som et hele, trafiksignalerne skal kunne optimeres på tværs af kommunegrænser, og vi skal sammenkøre og bruge de mange trafikdata aktivt i den daglige trafikledelse.

I dag er der samlet set over 4,5 millioner daglige rejser i regionen – og det tal vil stige. Derfor bliver vi også hver især nødt til at ændre vores transportvaner – rejse på andre tider eller skifte til cykel, bus og tog.

For at det skal være nemt, skal vi have en god og præcis trafikinformation ved hånden for at kunne træffe det rigtige valg. Men udbuddet af kollektiv trafik skal også være bedre end i dag, være mere attraktivt og fleksibelt, hvor nye forretningsmodeller som Mobility as a Service kan være en af de helt store game changere – og det skal vi sætte rammerne for.

Jeg kan i dag ikke se, hvem der tager ansvaret for at udvikle den kollektive transport med nye forretningsmodeller på tværs af bus og bane, og nye tiltag som delebiler, samkørsel, selvkørende busser og bycykler er ikke forankret nogen steder i dag.

Derfor har vi fra regionens side foreslået, at vi sammen med staten, kommuner og trafikselskaber (med flere) får etableret én samlet politisk ledelse for hele den kollektive trafik i hovedstadsområdet – det vil sige busser, lokalbaner, metro, S-tog, letbane, kystbane og øvrige regionale tog – og hvor vi tager udgangspunkt i de rejsende i hele det østlige Danmark, som skal til og fra eller rundt i hovedstaden.

Hovedstadens forslag til fire indsatser
Vi skal også udnytte de mange trafikdata, som allerede findes i dag, og have etableret et samarbejde mellem Banedanmark og Vejdirektoratet, så der på daglig basis udveksles data om forholdene på vejene og på skinnerne.

De data kan bruges til en bedre trafikinformation og til at komme med trafikprognoser, som kan afstemme forventninger og hjælpe den enkelte til at træffe valg om, hvornår man vil ud ad døren, og om man skal finde rejsekortet eller bilnøglen frem for at nå frem i tide.

  1. Udgangspunkt i regional mobilitet – og dermed planlægge ud fra der, hvor det gavner flest
  2. Fremtidens kollektive transport – skal have klar vision og i højere grad være et førstevalg for den enkelte
  3. Kollektive trafikknudepunkter – med attraktive byrum, som understøtter skift til mange transportformer
  4. Trafikinformation og -ledelse – med en ”vejrudsigt” for trafik på vej og bane med et formelt myndighedssamarbejde.
Omtalte personer

Sophie Hæstorp Andersen

Overborgmester (S), Københavns Kommune
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2006)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser