Hæstorp: Alarmklokkerne ringer – der er brug for en omfattende trafikplan

DEBAT: Prognoserne viser, at presset på tog og metro vil stige, og at den kollektive trafik skal kunne håndtere 20 procent flere passagerer. Løsningen er fælles indsatser mellem regioner, kommuner og Folketing, hvis vi skal undgå, at hovedstaden går i stå, skriver Sophie Hæstorp Andersen (S).

Af Sophie Hæstorp Andersen (S)
Regionsrådsformand, Region Hovedstaden

I denne uge kan vi præsentere en helt ny analyse, som viser, at pendlerne i 2015 spildte 16,7 millioner timer i kø, og at det tal vil stige til 33,4 millioner timer i 2035. Altså en fordobling af timer, som vi spilder i kø.

Samtidig viser vores prognoser os, at presset på vores tog og metro vil stige – og at den kollektive trafik skal kunne håndtere 20 procent flere passagerer for at undgå, at nogle bliver efterladt på stationen eller ved stoppestedet.

I Region Hovedstaden peger vi sammen med en lang række kommuner på nogle fælles indsatser, så vi trods den stigende trængsel kan sikre en effektiv mobilitet i hele hovedstadsområdet. Hos regeringen har man også fået øjnene op for de udfordringer, som vi har i hovedstadsregionen – hvor udsigten til alenlange køer bremser væksten i hele landet.

Det glæder mig derfor, at erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) nu har nedsat et nyt tværministerielt udvalg, som skal fokusere på hovedstaden – og dermed anerkender, at der brug for en større samlet indsats.

Sammen med regionens kommuner har vi allerede lavet et kæmpe forarbejde med indsatser, som kan forbedre mobiliteten betragteligt, så Brian Mikkelsen og hans ministerkollegaer kan jo starte med at tage det med i det videre arbejde.

Se trafiksystemet som et hele
Vi kan som udgangspunkt ikke bygge os ud af trængselsproblemerne i myldretiden, men vi kan øge effektiviteten og mindske spildtiden ved at investere i at få flere til at cykle eller kombinere rejsen med bus, tog, metro og letbane. Desuden kan vi komme af med nogle af de værste flaskehalse på vejene ved at udbygge vejnettet – for eksempel ved en østlig havnetunnel og en ny Ring Syd-forbindelse.

Vi skal se vores trafiksystem som et hele, trafiksignalerne skal kunne optimeres på tværs af kommunegrænser, og vi skal sammenkøre og bruge de mange trafikdata aktivt i den daglige trafikledelse.

I dag er der samlet set over 4,5 millioner daglige rejser i regionen – og det tal vil stige. Derfor bliver vi også hver især nødt til at ændre vores transportvaner – rejse på andre tider eller skifte til cykel, bus og tog.

For at det skal være nemt, skal vi have en god og præcis trafikinformation ved hånden for at kunne træffe det rigtige valg. Men udbuddet af kollektiv trafik skal også være bedre end i dag, være mere attraktivt og fleksibelt, hvor nye forretningsmodeller som Mobility as a Service kan være en af de helt store game changere – og det skal vi sætte rammerne for.

Jeg kan i dag ikke se, hvem der tager ansvaret for at udvikle den kollektive transport med nye forretningsmodeller på tværs af bus og bane, og nye tiltag som delebiler, samkørsel, selvkørende busser og bycykler er ikke forankret nogen steder i dag.

Derfor har vi fra regionens side foreslået, at vi sammen med staten, kommuner og trafikselskaber (med flere) får etableret én samlet politisk ledelse for hele den kollektive trafik i hovedstadsområdet – det vil sige busser, lokalbaner, metro, S-tog, letbane, kystbane og øvrige regionale tog – og hvor vi tager udgangspunkt i de rejsende i hele det østlige Danmark, som skal til og fra eller rundt i hovedstaden.

Hovedstadens forslag til fire indsatser
Vi skal også udnytte de mange trafikdata, som allerede findes i dag, og have etableret et samarbejde mellem Banedanmark og Vejdirektoratet, så der på daglig basis udveksles data om forholdene på vejene og på skinnerne.

De data kan bruges til en bedre trafikinformation og til at komme med trafikprognoser, som kan afstemme forventninger og hjælpe den enkelte til at træffe valg om, hvornår man vil ud ad døren, og om man skal finde rejsekortet eller bilnøglen frem for at nå frem i tide.

 1. Udgangspunkt i regional mobilitet – og dermed planlægge ud fra der, hvor det gavner flest
 2. Fremtidens kollektive transport – skal have klar vision og i højere grad være et førstevalg for den enkelte
 3. Kollektive trafikknudepunkter – med attraktive byrum, som understøtter skift til mange transportformer
 4. Trafikinformation og -ledelse – med en ”vejrudsigt” for trafik på vej og bane med et formelt myndighedssamarbejde.

Forrige artikel Byplanlægger: Letbanen giver overskud og får Danmark i balance Byplanlægger: Letbanen giver overskud og får Danmark i balance Næste artikel Debat om mikroplast: Glem engangsklude – den store synder er bilen Debat om mikroplast: Glem engangsklude – den store synder er bilen
 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Et godt initiativ, Mere metro og nu regionalorganisation

  København var 50 år for længe om at beslutte sig for nedgravet metro som er det eneste der kan skabe effektiv kollektiv trafik i tætbebyggede områder. Nu er man endelig i gang, og Sophie Hæstorp Andersen`s opråb bør omgående føre til planlægning og igangsætning af en 2- eller 3- dobling af det metronet der kører og er er planlagt.

  Og så må vi bede til at alle kode kræfter holder hovedstaden fri for "letbane" og andet pjat, blandet op med anden trafik. Den slags koster kassen - men uden at kunne producere ret meget for pengene - og tilmed er det livsfarligt for alle andre. Den slags molboløsninger hører vist kun hjemme i Aarhus.

  Og tænk så om vi samtidig kunne blive enige om at nedlægge DSB der som organisation stadig får lov til at misrygte regionaltrafikken på Sjælland. Så et nyt samlet selskab for al regionaltrafik, på gummihjul og skinner, og med blik for de moderne hybriddrevne, gasdrevne, og fuelcell-drevne flotte miljørigtige busser der kører rundt andre steder i Europa, vil være lykken - hvis selskabet vel at mærke, får mindst én armslængde til alle politikere der er på valg.

 • Anmeld

  Christian X

  Har desværre dårlige erfaringer med politikere

  Stort set al togtrafik fra Scandinavian og Nordsjælland til resten af Sjælland, Fyn, Jylland og Europa går gennem København og vice versa...

  Det meste af aktiviteten på Sjælland er koncentreret i den geografiske afkrog, der hedder København...

  Alle indfaldsveje og baner er nær mætningspunktet og ingen politikere har andet end lappeløsninger - nogle endda så dårlige, at de ender med at blokere for gode løsninger, som f.eks.:

  Den dyre, langsomme og på mange måder dårlige letbane, der er vedtaget – i stedet for at lave en billigere S-togsbane i Fæstningskanalen, der på den ½ rejsetid kunne forbinde ALLE baner - uden omvejen og flaskehalsen Københavns Hovedbanegård.

  De dyre metrobaneprojekter, der endnu ikke er besluttede, burde udsættes til fordel for en langt billigere metro-ring-bane, der kunne ligge i en rende i Søerne, med boring til havnen, hvor der kunne sænkes en zik- zag-føring til Kastellet, bore det sidste stykke til Østerport. Pga. små borestrækninger ville denne forbindelse kunne bygges langt hurtigere og billigere end de foreslåede - og kunne betjene langt flere mennesker til de meget besøgte steder i indre by.

  Lad private bygge og drive en havnetunnel med parkeringshuse ved stationer på den foreslåede metrobane.

  Lad private bygge og drive en H-H forbindelse.
  Byg sideløbende en 5½ ring forbindelse helt ned til Næstved, hvor der kommer en forbindelse til E47.
  På et kort ses, at al trafik fra Fyn, Jylland og dele af Sjælland så kan komme hurtigere til KBH/Nordsjælland/Midt- og Nordsverige - og køre UDEN OM København. På sigt ville denne forbindelse også trække virksomheder, aktivitet og dermed trængsel ud af København - og lette livet for mange pendlere...

 • Anmeld

  Nils-Peter Astrupgaard · Konsulent

  eBRT skal have stationsnærhed gældende!

  Citat fra regeringsudspillet:
  "Som led heri kan bl.a. en modernisering af stationsnærhedsprincippet, så attraktivt erhvervsbyggeri ikke unødigt forhindres, undersøges nærmere".

  Det var på tide, for netop stationsnærhedsprincippet har været katalysator for vedtagelsen af letjernbanen. BRT og lokalbaner - ja selv lokalbaner - kunne ikke få "stationsnærhed" pga. diesel traction og deraf følgende større CO2 belastning.

  Idag er det eBRT i lange elektriske vogntog - trolleybusser eller med opladning af små batteripakker ved hver station og med med passagervoluminer fra Europiæske producenter på op til 200 pr. vogntog - i Kina demonstreres 300 PAX og med mulighed for endnu længere "letbaner på gummihjul".

  Spørgsmålet er imidlertid, om det skal være lange fysisk sammenkoblede tog - eller om togene dynamisk opstår ved elektronisk sammenkobling af mindre enheder fra diverse oplande, som efterfølgende benytter central BRT spor. Herved øges attraktiviteten af kollektiv trafik, da der ikke skal skiftes til en Letbane. Lokalbussen indgår automatisk i en togstamme og skiller sig ligeledes ud.
  Det er teknik som lige nu demonstreres og det er kommercielt længe før letbanen i Ring 3 kommer "på sporet".

 • Anmeld

  Ivan Hansen · CEO

  Busrute 700S

  Der er blandt andet behov for en kollektiv trafik på tværs af fingrene i fingerplanen. For at forbinde de store trafikknudepunkter er der behov for en ny busrute 700S Hillerød-Frederikssund-Holbæk. En sådan rute vil betjene to af de meget vigtige trafikknudepunkter på Sjælland, nemlig Hillerød og Holbæk. Begge steder er der kollektiv trafik i mange retninger. Ruten er der næsten. Bus 65E mellem Hillerød-Frederikssund-Skibby og bus 228 Kirke Hyllinge-Holbæk. Man skal blot sammenlægge ruterne samt lukke det lille "hul" mellem -Skibby og Kirke Hyllinge.

 • Anmeld

  Nils Peter Astrupgaard

  Busrute 700S - et fantomprojekt!

  Ikke at jeg ikke bifalder det - men hvor skulle pengene komme fra, når regionen overforbruger sine midler på letjernbanen i Ring 3. Den kunne med dagens kommercielle teknologi gennemdføres for 25% - men man ikke så meget som genovervejede om der efter 9 år mon var sket en teknologisk udvikling, som kunne medføre bedre løsninger - og Folketinget vaskede bare hænder og sagde, at de ikke ville deltage i mulige ekstraomkostninger udover budgettet.

  Regionen mangler allerede penge og forudse enstørre beskæring i kollektiv trafik fra 2020 og fremefter

 • Anmeld

  Ivan Hansen

  Busrute 700S

  Der arbejdes skam seriøst på en busrute 700S i Frederikssund Kommune. Det er en forudsætning for at indbyggerne i Frederikssund Kommune på Hornsherred-siden kan komme til hospital samt til erhvervsuddannelser. Der er to regioner til at betale (i lighed med busrite 230R Frederikssund-Roskilde). For et par år siden kom der en busrute 65E Skibby-Frederikssund-Hillerød, men den er desværre i farezonen, når Region Hovedstaden skal sparre. Det er eneste mulighed for at de 45.000 indbyggere i Frederikssund Kommune kan kommune kan komme til det nye supersygehus i Hillerød. Ellers skal man via Roskilde og Hovedbanegården. Indbyggere i Hornsherred skulle indtil busrute 65E tage afsted aftenen før for at møde til ambulant behandling i Hillerød. Det samme gjaldt de unge til erhvervsuddannelserne.

 • Anmeld

  Nils-Peter Astrupgaard · Akademiingeniør

  Busruter i Nordsjælland/Hornsherred

  " For et par år siden kom der en busrute 65E Skibby-Frederikssund-Hillerød, men den er desværre i farezonen, når Region Hovedstaden skal sparre"

  Det er præcist det jeg angriber. Hvordan kan borgere I Nordsjælland tillade, at regionen spilder pengene på en letjernbane I Ring 3, som intet giver til Ring 3 - andet end dårligere kollektiv trafik rundt om Ring 3 og helt sikkert medfører, at kollektiv trafik i resten af regionen skal spares og nedlægges.

  Med din beretning om 65E - hvordan kan du så have tro på, at der skulle blive midler til 700S?

  Jeg håber, at der bliver for jer, som har behov for 700S - men jeg tror ikke der bliver penge til det. Regionsrådets handlinger er stærkt kritisable!

 • Anmeld

  Per Lang

  Der er politikere, der gerne lader daleren rulle, men sparer på femøren.


  Tænk en enkelt (ekstra) gang over hvad det betyder, at ligge en jernbane midt i en travl 4-sporet vej?:

  For brugen af og tilængeligheden til letbanen;

  For trafikken på ring 3, der rammes af flaskehalse, og deraf hektiske bilister;

  For sikkerheden for de 50.000 daglige brugere, der tvangsindlægges til at krydse vejbanen.

  For at bruge en langsom letbane, som anlægges på bekostning af anden offentlig transport.

  En letbane er ikke højklasset kollektiv trafik.

  En letbane er langsom promenadekørsels trafik.

  Anlægget af letbanen er topmål af inkompetence og økonomisk ligegyldig arrogance monument- tænknings -omgang med skattepengene.

  Lyt til skuffelsen i Århus og helvedet i Odense.

  Letbanen er allerede belyst som en langtrukken katastrofal jernklods økonomisk, trafikmæssigt og æstetisk.

  Debatten mangler og vælgerne bedrages økonomisk, når den reelle økonomi ikke ligges frem.

Regeringen vil forlænge postaftale midlertidigt

Regeringen vil forlænge postaftale midlertidigt

UDSKUDT: Regeringen vil forlænge den nuværende postaftale midlertidigt, selvom aftalen løber ud ved årets udgang. Blå partier og Radikale er utilfredse med, at der først nu er blevet indkaldt til drøftelser.