Passagerpulsen: Bedre klima kræver bedre kollektiv transport

DEBAT: I en kommende klimahandlingsplan er transporten en uomgængelig del, hvis omstillingen skal lykkes. Det bør være en prioritet i de kommende år at få danskerne til at vælge den kollektive transport til, skriver Laura Kirch Kirkegaard.

Af Laura Kirch Kirkegaard
Afdelingschef, Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen

Transport står for en stor andel af Danmarks samlede CO2-udledning. En grøn omstilling af transporten er derfor en central del af den kommende klimahandlingsplan – og den kollektive transport har en vigtig rolle at spille.

Et flertal af danskerne vil gerne transportere sig mere klima- og miljøvenligt, viser en undersøgelse fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk. Mens flertallet gerne vil gøre det med en elbil, vil hver fjerde også gerne bruge den kollektive transport mere.

Det er godt, for selvom elbilen er en vigtig del af den grønne omstilling, sætter den ikke en stopper for trængslen i og omkring de store byer.

Desværre har mange passagerer i seneste år valgt den kollektive transport fra. Mange har ikke gjort det med deres gode vilje, men simpelthen fordi de ikke kan få hverdagen til at hænge sammen med det eksisterende udbud af kollektiv transport, eller fordi hyppige forsinkelser, aflysninger og lange perioder med togbusser gør det for besværligt og tidskrævende. Det bør være en prioritet i de kommende år at få danskerne til at vælge den kollektive transport til.

Gør plads til bussen
Det kræver blandt andet, at den nødvendige opgradering og vedligehold af tog-infrastrukturen sker på en måde, som tager størst muligt hensyn til passagererne. For eksempel bør Banedanmark have stærkere incitamenter og rammer til at planlægge store sporarbejder, så de generer passagererne mindst muligt.

Der er også brug for en indsats for, at busserne ikke sidder fast i lange køer i byerne for eksempel med flere busbaner og prioritering i lyskryds. En ny undersøgelse fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk viser, at et flertal af danskerne faktisk gerne vil give mere plads til bussen frem for bilen, når der er trængsel.

Brugen af bussen, metroen, letbanen eller toget er for de fleste danskere blot en brik i den samlede rejse fra A til B. Mange rejser starter og slutter også med en gå- eller cykeltur eller er kombineret med bilkørsel til stationen.

Det grønne valg skal være nemt
Når vi skal investere i ny infrastruktur, er det vigtigt at have blik for den samlede rejse fra dør til dør. Transportformerne skal integreres for eksempel med bedre parkering til biler og cykler ved knudepunkter, gang- og cykelstier til busstoppestedet og trygge og multifunktionelle stationer.

En anden vigtig brik i danskernes mobilitet og brug af den kollektive transport er gode og gennemskuelige planlægnings- og billetværktøjer. Endelig bør vi hurtigt få omstillet vores busser og tog til bæredygtige energiformer.

På jernbanen er elektrificeringen i gang, og der kommer flere og flere elbusser på vejene. Det er vigtigt, at der fra politisk hold sikres gode rammer for omstillingen til en grønnere kollektiv transport, så passagererne ikke skal betale i form af højere priser eller dårligere betjening. Det bæredygtige valg skal være det nemme valg.

Forrige artikel Arriva: Både skinner og veje spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling Arriva: Både skinner og veje spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling Næste artikel Elbilforening: Her mangler elbilladere Elbilforening: Her mangler elbilladere