Hovedstaden: Sådan får vi flere til at vælge bus og tog

DEBAT: Der er brug for at sikre en bedre og mere effektiv koordinering af den offentlige transport, så vi kan gå de stigende udfordringer med trængsel i hovedstaden i møde, skriver Sophie Hæstorp Andersen (S), Hovedstadens regionsrådsformand.

Af Sophie Hæstorp Andersen (S)
Regionsrådsformand for Region Hovestaden

Vi skal have skabt en gennemgående fortælling om, at alle aktører arbejder for et samlet kollektivt transporttilbud, hvor man tilsidesætter modsætninger og særinteresser for at give kunderne de bedste vilkår for at vælge bus, tog og metro – og dermed styrke hele Greater Copenhagen i konkurrence med andre store europæiske metropolzoner.

Sammenhæng på tværs af regionen
Grundlæggende handler det om at tage udgangspunkt i den enkeltes rejse, så den opleves sammenhængende på tværs af regionen. Når vi spørger passagererne i Hovedstaden om den kollektive trafik, så er der generelt en stor tilfredshed med køreplaner samt selve bus- og togforbindelserne – især i når vi kommer tættere på København, hvor der er mange afgange.

Men der er plads til forbedringer, når det kommer til at opleve rejsen som sammenhængende, når man skifter transportmiddel undervejs. Et helt konkret eksempel er, at over halvdelen af passagererne oplever, at der jævnligt eller ofte er forskel på den information, de får fra højttalerne på stationen, rejseplanen eller på infotavlen ved busstoppestedet, når der er forsinkelser eller aflysninger.

At så mange mennesker oplever forskel i informationen, og hvem der er afsender, er for mig et udtryk for, at trafikselskaberne har en vigtig opgave foran sig. Vi ved fra egne og udenlandske erfaringer, at større kundetilfredshed, herunder via ensartet information, betyder, at flere vælger at tage bus, tog og metro.

DSB, Metro og Movia arbejder i dag sammen om billettyper, priser, køreplaner og anvendelsen af Rejsekortet og om at samle flere aktiviteter i den fælles platform DOT – Din Offentlige Transport. Og DOT har netop søsat en ny strategi, som skal sikre et bedre produktudbud og bedre koordinering af trafikinformation.

Det er et vigtigt første skridt på vejen til at skabe bedre sammenhæng og en samlet trafikinformation om tidsplaner og forsinkelser. Det har længe været et politisk ønske, at de tre aktører rykker tættere sammen for at udnytte de rammer, som DOT giver.

For potentialet er stort; det er vurderingen på baggrund af udenlandske erfaringer i en gennemgribende rapport, som vi fik lavet sidste år. Ifølge rapporten vil vi kunne få cirka 58 millioner ekstra passagerture i den kollektive transport frem mod 2026, hvis de kundevendte aktiviteter i hovedstadsområdet var samlet mere, og hvis én part stod på mål for hele rejsen.

Inspiration fra verden – og Danmark
Men vi behøver ikke kun at skele til London, Oslo, München eller Helsinki for at se, hvordan man får en bedre sammenhængende rejse – vi skal bare en tur til Nordjylland.

Efter sommerferien overtager Nordjyllands Trafikselskab og Region Nordjylland som den første region i Danmark den regionale togtrafik fra DSB på forsøgsbasis i en femårig periode. Det betyder, at Nordjyllands Trafikselskab alene sidder som koordinator for både bus og tog. De kan holde et skarpt fokus på kundens rejse fra A til B og udvikle nye produkter, som skaber bedre forbindelse mellem hjemmet og det kollektive net.

Nordjyllands Trafikselskab er desuden den fælles takstmyndighed i regionen. Det betyder, at det er dem, der bestemmer, hvad det skal koste at rejse med kollektiv trafik inden for Region Nordjyllands grænser – uanset om du rejser med bus eller med tog. Og du kan bruge samme billetter og kort på alle busruter og togstrækninger i hele regionen.

Jeg vil følge udviklingen tæt og glæder mig til at se, hvilken inspiration det kan give os til den videre udvikling af DOT i Greater Copenhagen.

Forrige artikel Alternativet: Ny teknologi kan sikre bæredygtig omstilling Alternativet: Ny teknologi kan sikre bæredygtig omstilling Næste artikel Nordjylland: Provinsen skal også have adgang til god mobilitet Nordjylland: Provinsen skal også have adgang til god mobilitet