Hovedstaden: Sådan får vi flere til at vælge bus og tog

DEBAT: Der er brug for at sikre en bedre og mere effektiv koordinering af den offentlige transport, så vi kan gå de stigende udfordringer med trængsel i hovedstaden i møde, skriver Sophie Hæstorp Andersen (S), Hovedstadens regionsrådsformand.

Af Sophie Hæstorp Andersen (S)
Regionsrådsformand for Region Hovestaden

Vi skal have skabt en gennemgående fortælling om, at alle aktører arbejder for et samlet kollektivt transporttilbud, hvor man tilsidesætter modsætninger og særinteresser for at give kunderne de bedste vilkår for at vælge bus, tog og metro – og dermed styrke hele Greater Copenhagen i konkurrence med andre store europæiske metropolzoner.

Sammenhæng på tværs af regionen
Grundlæggende handler det om at tage udgangspunkt i den enkeltes rejse, så den opleves sammenhængende på tværs af regionen. Når vi spørger passagererne i Hovedstaden om den kollektive trafik, så er der generelt en stor tilfredshed med køreplaner samt selve bus- og togforbindelserne – især i når vi kommer tættere på København, hvor der er mange afgange.

Men der er plads til forbedringer, når det kommer til at opleve rejsen som sammenhængende, når man skifter transportmiddel undervejs. Et helt konkret eksempel er, at over halvdelen af passagererne oplever, at der jævnligt eller ofte er forskel på den information, de får fra højttalerne på stationen, rejseplanen eller på infotavlen ved busstoppestedet, når der er forsinkelser eller aflysninger.

At så mange mennesker oplever forskel i informationen, og hvem der er afsender, er for mig et udtryk for, at trafikselskaberne har en vigtig opgave foran sig. Vi ved fra egne og udenlandske erfaringer, at større kundetilfredshed, herunder via ensartet information, betyder, at flere vælger at tage bus, tog og metro.

DSB, Metro og Movia arbejder i dag sammen om billettyper, priser, køreplaner og anvendelsen af Rejsekortet og om at samle flere aktiviteter i den fælles platform DOT – Din Offentlige Transport. Og DOT har netop søsat en ny strategi, som skal sikre et bedre produktudbud og bedre koordinering af trafikinformation.

Det er et vigtigt første skridt på vejen til at skabe bedre sammenhæng og en samlet trafikinformation om tidsplaner og forsinkelser. Det har længe været et politisk ønske, at de tre aktører rykker tættere sammen for at udnytte de rammer, som DOT giver.

For potentialet er stort; det er vurderingen på baggrund af udenlandske erfaringer i en gennemgribende rapport, som vi fik lavet sidste år. Ifølge rapporten vil vi kunne få cirka 58 millioner ekstra passagerture i den kollektive transport frem mod 2026, hvis de kundevendte aktiviteter i hovedstadsområdet var samlet mere, og hvis én part stod på mål for hele rejsen.

Inspiration fra verden – og Danmark
Men vi behøver ikke kun at skele til London, Oslo, München eller Helsinki for at se, hvordan man får en bedre sammenhængende rejse – vi skal bare en tur til Nordjylland.

Efter sommerferien overtager Nordjyllands Trafikselskab og Region Nordjylland som den første region i Danmark den regionale togtrafik fra DSB på forsøgsbasis i en femårig periode. Det betyder, at Nordjyllands Trafikselskab alene sidder som koordinator for både bus og tog. De kan holde et skarpt fokus på kundens rejse fra A til B og udvikle nye produkter, som skaber bedre forbindelse mellem hjemmet og det kollektive net.

Nordjyllands Trafikselskab er desuden den fælles takstmyndighed i regionen. Det betyder, at det er dem, der bestemmer, hvad det skal koste at rejse med kollektiv trafik inden for Region Nordjyllands grænser – uanset om du rejser med bus eller med tog. Og du kan bruge samme billetter og kort på alle busruter og togstrækninger i hele regionen.

Jeg vil følge udviklingen tæt og glæder mig til at se, hvilken inspiration det kan give os til den videre udvikling af DOT i Greater Copenhagen.

Forrige artikel Alternativet: Ny teknologi kan sikre bæredygtig omstilling Alternativet: Ny teknologi kan sikre bæredygtig omstilling Næste artikel Nordjylland: Provinsen skal også have adgang til god mobilitet Nordjylland: Provinsen skal også have adgang til god mobilitet
 • Anmeld

  Anders Skou

  Tænk også på erstatning ved forsinkelse

  Et vigtigt led i kundetilfredsheden er også, at man får kompensation ved forsinkelser. Drop forskellene mellem transportformer og lad os få ret til kompensation, når VI - passagererne - bliver mere end en halv time forsinket, ikke når Movia eller metroen står stille i kortere eller længere tid. Jeg bruger for tiden tre tog og en bus på at komme på arbejde. Det SKAL passe, ellers koster det hurtigt en halv time, for nogen af forbindelserne er kun hver halve time - og sjældnere aften og weekend.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Lær af andres erfaringer

  Desværre tror danske politikere ,de selv er de eneste der véd,,,samt DÈ har opfundet de dybe tallerkerner og skal skabe alle løsninger for samfundet selv ,.fra deres ??dybe ?? tallerkner,som vi ser og ikke mindst mærker resultalterne af.
  Desværre helt uden benyttelser af det/de store erfaringsgrundlag der findes på kloden,da alle samfund/fællekskaber generelt har og kæmper med de samme problematikker.
  Og at dette erfaringsgrundlag,mere benyttes som undskyldning for "egen" præmieringerne/REJSER M:_M " uden reel opsøgelse eller bare forsøg på forståelse af og fra den videns erfaring ,der så at sig blomstre lige uden for vor dør.
  Eks vi har flere i syd europa/EU, frembragt løsninger vi også kunne benytte.
  Eks i syd EU er der skabt transport systemer ,allerede ved og især " NYE VEJ anlæg eller, omdiregeringerne af trafikkens STIGENDE mængder omkring by samfundene , grundet "vokseværket" som de populæreste byer/bysamfund oplever og relt kæmper med og desværre også som herhjemme mod at løse reelt for og til borgerne og samfundets gavn og nytte.
  Og med samme problematikker ang både plads og mængde,samt effektiviteten,= råt sagt = profitten,, KUN MÅLT PÅ MIDLET og netop IKKE effekterne af kollektive transporter ,meget store side effekter på nærmest alle tænkte ,,især ikke indtænkte områder,,,,som eks milijø, trafiksikkerhed, og borgernes livskvaliter helt generelt, såsom sikkehed, støj, forureningen samt de afledte skader på veje bygninger,og menneskene, der bliver påført også påkørsels skader,som relt overgår rent sikkerheds mæssig og antals mæssige med en positiviteffekt privt transportens ,,som DERFOR aldrig tages med i "omkostningerne " for så at sige alle elementers påførte skader af trafik mængden og dens reelt manglende regulering,som kan og ske med meget større begrænsninger af skadernes påvikrninger,via en meget bedre regulering af både trafiken og disse skader,ved og med en kollektiv trafik afvikling selvfølgelig SOM HAR MINDRE TOTAL SKADES EFFEKTER via bla begrænsningerne af de mange "ego-private " trafikanter i områderne i de tæt bebyggelser,og sørme også på lande/motor vejene med en afkortelse eks vis. af kø størrelserne, med at en bus med ca 60 pas, afkorter køerne med en km pr bus.
  Samtidigt med at belastningene og forurenings skaderne OGSÅ begrænses og kan styres meget bedre ,som bare få eks på de positive effekter.
  Som visse områder i det sydlige af EU ,er sket med at gøre offentlig person transport betalingsfri for brugerne ,men selvfølgeligt betalt af fælleskasserne,altså skatten alle skulle betale,når skattely m. m. er udryddet,og at de afledte PROFIT og positive effekter for samt til os alle,også er indregnet i projekternes PROFITTER
  Og at det er samfundet totalt,, der SKAL styre og sørme også være og kan drages til ansvar, for al kollektiv person transport ogam+nden transport brug ,sammenkoblet med de offentlige/samfundets planlægnings afd.ansvar
  Med dette kæmpe plus for så at sige ,alle inkl samfunds økonomien helt overordnet ,via den positive effekt,med at brugen i og med at den fremmes ved at gøre den betalt af skatterne og uden nogen direkte betalinger af borgerne ved brugen.
  Og ikke som nu i de ego liberale demokratier, er overført til at og af alle de mindste indtægtgrupper, alene står for og af al financeringen af den offentlige person transport i samfundet.
  Og med alle ego tiltagene for at kun gøre den urentabel,med de andre påståede målsætninger, om at den skal være rentabel rent liberalt set , Selvfølgeligt helt politisk bevidst ,uden de reele omkostninge overhovedet er og bliver medregnet, i de såkaldte "samfundsomkostninger ved at opretholde den skatte financerede " ,der ALENE er med de liberale beregninger,som bare her i DANMARK også er under større og større kritik, fordi alle efterhånden og mere , både har forstået og indset at regnedrengene kun udregner efter de politiske idelogier ,der er af liberal "standard",og derfor absolut ikke samfunds gavnlige og beregnet,ud fra både borgernes og fælleskabets relle omkostninger .
  Som netop ikke politiske og bevidste ,er medregnet i total omkostningerne af indlysende grunde ,som i så meget andet ,der "beregnes " for de samfundsmæssige opgave løsningers økonomier af liberale ideologier
  Og hvor resultaterne er så åbenlyse for enhver ,men stadig benyttets om og som TROEN på egne frelse ,stadig er totalt dominerende i og af ?samfundets =? "regne drenge og metoderne de er påtvunget og benytter,trods deres helt åbenlyse fejl ,både af omkostninger og i "NYTTEEFFEKTER" kalkulationerne/OVERSKUDDENE. der beskrives, af og med krav om, samt af og fra de liberale/borgerlige ego politkere.

 • Anmeld

  Peer Pedersen

  Hvorfor vælger vi ikke tog og bus

  Ved alle kommune, regionsrådsvalg , samt valg til Folketinget er et af de store emner trafikken på vore overbelastede veje samt pris og intensiteten i den offentlige trafik.
  Det ville være en hjælp hvis vi kan få flyttet en stor del af persontrafikken fra privatbilerne over på de offentlige busser og tog, dette vil med al sandsynlighed kunne ske hvis mimrekortet, pensionist kortet blev afskaffet og det i stedet blev gratis at køre med tog og bus for pensionister.
  Et pensionistkort er ikke dyrt, for den enkelte, men det at man skal godkendes til et pensionist kort og hver tredje måned skal købe et nyt kort betyder at mange ikke har det med som en overvejelse når de skal rejse, her har bilen fortrinsret.
  Hvis det var gratis for alle pensionister at rejse med det offentlige, som i mange storbyer i resten af Europa, kræver det ingen overvejelser at tage bus og tog med den legitimation de fleste altid har med sig, sygesikringsbeviset.
  De politiske partier der stiller op til regionsrådene og kommunalbestyrelserne vil helt sikkert høste mange stemmer hvis de offentligt gik ud og markedsførte dette forslag.

 • Anmeld

  Anders Skou

  Ja, hvorfor mon vi ikke vælger bus og tog?? Takstforhøjelser i vente?

  Tak til Peer Pedersen for indlægget.

  Jeg er bange for, at vi er langt fra det forslag, du stiller op. I DOTs folder fra 2016 "Sjælland samles i et stort pendlingsområde" kan man læse følgende om "det videre arbejde" (side 10):

  "Takst Sjælland 16 er en stor reform. Og derfor gennemføres den i to etaper.

  Første etape omfatter de mest brugte billettyper: enkeltbillet, rejsekort og
  periodekort og dækker 80 pct. af alle rejser på Sjælland. Anden etape omfatter pensionister og unge og dækker de sidste 20 pct. af rejserne på Sjælland.

  I anden etape håndteres også det såkaldte kvalitetstillæg til Metroen, som
  betyder, at der skal lægges en krone oveni den normale takst for alle metrorejser, når Cityringen åbner.

  I den kommende tid skal der tilvejebringes et grundigt analysegrundlag for
  at harmonisere priserne for pensionister og unge. Parterne bag takstreformen har lagt afgørende vægt på dette, for rabatstrukturer, prissætning og produktudbud er meget komplekst på pensionistområdet.

  Kun 1 pct. af pensionistrejserne får væsentlige prisstigninger i reformens første etape. Periodekortet for pensionister forbliver, som vi kender det i dag, og beholdes i Vestsjælland og i Hovedstadsområdet, mens der indføres et pensionistperiodekort i Sydsjælland, svarende til det i Vestsjælland.

  Der ses også i anden etape på, hvordan ungdomskortet tilpasses det nye
  takstsystem. Ungdomskortordningen er en del af den landspolitiske aftale
  om bedre og billigere kollektiv trafik."

 • Anmeld

  Peer Pedersen

  Hvorfor vælger vi ikke tog og bus

  At vi kan forvente takstforhøjelser har vi lige hørt , regeringen og Dansk Folkeparti samt de Radikale ved nok hvor de skal finde pengene til skattelettelser.
  Hvem og hvor skal vi påvirke for at få politikerne til at forstå at trafiksikkerhed og miljø afhænger af om vi kan få færre trafikanter og godstrafikken flyttet væk fra vore veje.

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

BAGGRUND: Statens årlige tilskud til DSB er reduceret med over 700 millioner kroner, siden den tidligere SR-regering lagde grunden for statsbanernes økonomi frem til 2024. Forude venter et usikkert årti.