Sund & Bælt: Spørg os om råd til langsigtet vejvedligehold

DEBAT: Med erfaringer fra Storebæltsbroen og Øresundsmotorvejen har Sund & Bælt særlig viden om avanceret og langsigtet drift og vedligehold af veje. Og den deler vi gerne med kommuner, skriver Lars Fuhr Pedersen, teknisk direktør, Sund & Bælt.

Af Lars Fuhr Pedersen
Teknisk direktør, Sund & Bælt

"Hullede kommunale veje stjæler både tid og penge fra danskerne."

Sådan skriver Lars Bolet fra Trafik-forskningsgruppen på Aalborg Universitet på Altinget: transport som et indlæg til, hvordan vi mindsker trængslen og dermed den tid, danskerne hver dag bruger på de danske veje.

At investeringer i infrastruktur – hvad enten det er staten eller kommunerne, som betaler – gør en forskel for danskerne, er et faktum, som er svært at komme udenom.

En analyse af Storebælts økonomiske betydning har for eksempel vist, at besparelserne i rejsetid og -omkostninger giver samfundet 379 milliarder kroner i gevinster over en periode på 50 år.

Effektiv drift og vedligehold
Men de færreste tænker på, at Storebæltsforbindelsen ligesom enhver anden vejstrækning i Danmark hviler på et velfungerende system for effektiv drift og vedligehold, så vi undgår huller i vejen og rust på kablerne.

På samme måde, som man i kommunerne søger svar på, hvordan man mest effektivt driver og vedligeholder vejene, følger vi tilstanden på vores anlæg meget nøje, også på den stærkt trafikerede Øresundsmotorvej over Amager, som vi ejer og driver.

Vi har den fordel, at vi kan langtidsplanlægge vores drift og vedligehold, så vi på den ene side sikrer velfungerende anlæg, som lever op til kravene for effektiv og sikker infrastruktur, der understøtter ønsket om høj mobilitet i samfundet.

Og på den anden side ønsket om, at aktiviteterne og dermed udgifter til drift af anlæggene holdes på et niveau, der giver den bedst mulige totaløkonomi i anlæggenes levetid. Anlæg, hvoraf nogle har en levetid på mindst 100 år.

Gode råd til optimering af vejvedligeholdelse
Derfor har vi også det lange lys på, når vi taler om vedligehold og drift. Og vores driftssystemer, som styrer hele vedligeholdet, er avancerede. Ellers ville vi ikke kunne have det overblik, som sikrer den bedste kvalitet på anlæggene og samtidig den bedste totaløkonomi.

Vi kunne godt tænke os at dele vores viden om planlægning af drift og vedligehold og outsourcing med kommunerne og andre aktører på infrastrukturområdet.

Både fordi vi tror på, at vores store erfaring med langsigtet vedligehold kan give ideer til, hvordan vejvedligeholdelse kan optimeres, men også for selv at lære noget ved at inddrage erfaringer fra kommuner og stat og dermed løfte vores eget vidensniveau.

Konference til foråret
Faktisk arbejder vi lige nu på at samle eksperter på området, som vores egne driftsfolk kan dele erfaringer med, og her er det en oplagt mulighed at invitere kommuner og andre interesserede i branchen med.

Vi har planer om en konference til foråret om dette tema, hvor udgangspunktet er at dele erfaringer og viden med målsætningen om at nedbringe omkostningerne for vejdrift.

Det vil frigive midler, som for eksempel kan bruges til at løfte den lokale og nationale infrastruktur til gavn for trafikanterne og dermed for hele det danske samfund.

Forrige artikel Danske Vandværker: Ny togstrækning giver urimelig vandregning Danske Vandværker: Ny togstrækning giver urimelig vandregning Næste artikel DTL: Julemiraklet i Fredensborg DTL: Julemiraklet i Fredensborg