Arriva: Udbud af togdrift giver tilfredse passagerer

DEBAT: Tog-udbud sikrer konkurrence og kundetilfredshed, men det skal ske i sammenhæng med øvrige kollektive transportmuligheder, skriver Nikolaj Wendelboe, administrerende direktør for Arriva Danmark.

Af Nikolaj Wendelboe
Adm. direktør i Arriva Danmark og formand for brancheforeningen Dansk Tog

Det nye regeringsgrundlag indeholder mange nye og interessante vinkler i forhold til det tidligere regeringsgrundlag fra juni 2015.

Det fremgår nu blandt andet, at regeringen ønsker en markant udvidelse af brugen af udbud i jernbanetrafikken, og at der skal udarbejdes en samlet plan for udbud af togtrafikken i Danmark.

Det er vigtigt at slå fast, at konkurrenceudsættelse og udbud ikke i sig selv er et mål. Det er et middel til at opnå et bedre og billigere produkt til kunderne.

Vi er derfor helt enige, når den nye regering flere steder i regeringsgrundlaget slår fast, at konkurrenceudsættelse handler om at få højere kvalitet og lavere priser.

Vi er også helt enige i, at fornyelsen af den offentlige sektor med mere innovation netop kan ske via mere konkurrenceudsættelse.

Det er ikke afgørende, om det er en offentlig eller privat ejer, der leverer ydelsen, men om at få den bedste ydelse for færrest omkostninger.

Konkurrencen er drivmidlet, der både kan minimere omkostningerne og skabe nye produkter og serviceydelser, som skaber større kundetilfredshed.

Gode erfaringer fra Jylland til UK
I Midt- og Vestjylland har udbud netop vist, at passagererne er blevet mere tilfredse, samtidig med at der bruges færre penge til indkøb af trafikken.

I Storbritannien, hvor jernbanetrafikken er helt liberaliseret, har de nogle af EU’s mest tilfredse passagerer, til trods for at staten stort set ikke yder tilskud.

Samtidig har Storbritannien som Sverige, hvor jernbanen også er helt liberaliseret, oplevet en langt større passagervækst i forhold til Danmark, siden de to lande startede med at konkurrence-udsætte jernbanetrafikken i midten af 90'erne.

I de tyske delstater er over halvdelen af jernbanetrafikken udbudt, og al trafikken skal senest i 2023 være udbudt. Her viser erfaringerne en større passagertilfredshed på de strækninger, der er udbudt, i forhold til ikke-udbudte strækninger.

Fælles for disse lande er besparelser på typisk 20-30 procent, hvilket også EU-Kommissionen konkluderede i forbindelse med lanceringen af fjerde jernbanepakke.

Norge er også i gang med at udbyde al jernbanetrafikken og er startet med trafikken i og omkring Stavanger og Trondheim.

Få udbudspakker med sammenhængende trafik
Der er derfor et rigtig godt erfaringsgrundlag, når mere af jernbanetrafikken i Danmark skal udbydes. Det er imidlertid vigtigt, at der kommer sammenhængende og tilstrækkeligt store udbudspakker:

1. Sammenhængende trafik
Der skal være sammenhæng. Det er blandt andet fremgået af debatten om genudbuddet af trafikken i Midt- og Vestjylland at udbyde Svendborg-banen isoleret uden forbindelse til det øvrige udbudte net i Jylland.

Det er ikke en holdbar løsning, som gør det svært at skabe de ellers oplagte stordrifts-, synergi- og netværksgevinster. Det betyder, at driften bliver dyrere og mindre optimal.

2. Færre og større pakker
For det andet er det afgørende ikke at splitte trafikken op i for mange pakker. Det er oplagt at udbyde S-tog for sig selv, mens udgangspunktet for regional-trafikken kan være en øst- og vestpakke, ligesom IC-trafikken som udgangspunkt kan deles op i en nord- og sydpakke. Altså fem pakker.

Tidligere har det været foreslået at dele trafikken op i 12 pakker, men med så mange pakker vil det være sværere få stordriftsfordele og netværksgevinster i form af det mest optimale brug af togmateriellet og de lavest mulige vedligeholdelsesomkostninger. Samtidig vil køreplanlægningen også blive kompliceret.

3. Sammenhæng med lokalbaner
Endelig er det vigtigt, at der i de kommende udbud også bliver en målsætning om den bedst mulige sammenhæng med regionernes lokalbaner, da denne lokaltrafik i mange landsdele hænger sammen med den statslige regionale jernbanetrafik.

Forrige artikel Taxi Råd: Fri og fair konkurrence for taxakørsel Taxi Råd: Fri og fair konkurrence for taxakørsel Næste artikel Forsker: Dansk førerposition på vej med selvkørende og sammenhængende løsninger Forsker: Dansk førerposition på vej med selvkørende og sammenhængende løsninger
Anders Eldrup om elbilskommissionen: Vi har ikke fundet de vises sten endnu

Anders Eldrup om elbilskommissionen: Vi har ikke fundet de vises sten endnu

INTERVIEW: Det er en "meget krævende opgave", som den tidligere regering har sat elbilskommissionen på, siger formand Anders Eldrup, der efter et lille års arbejde endnu ikke har fundet en løsning. Man kan ikke bare lige slå en streg over 50 milliarder kroner af statens indtægter, siger han.