Forsker: Dansk førerposition på vej med selvkørende og sammenhængende løsninger

DEBAT: Den nye transportminister står over for store udfordringer, men ny teknologi kan sammen med road pricing, selvkørende køretøjer og platooning sikre Danmark en førerposition som logistik-nation, skriver Michael Henriques, chefrådgiver, Transport DTU

Af Michael Henriques
Chefrådgiver, godstransport- og logistik, Transport DTU

Set med godstransport- og logistik-briller vil de kommende år byde på en række udfordringer inden for transportsektoren.

Men heldigvis er der også nye løsningsmuligheder i form af nye teknologier, der kan løse trafikale problemer og udvikle et bedre samspil mellem transportformerne.

Men et helt grundlæggende problem står dog stadig tilbage, nemlig at finde effektive metoder og incitamenter til at løse den stadig voksende trængsel – ikke mindst på vejnettet.

Der er ingen tvivl om, at mere eller mindre selvkørende biler, platooning og andre teknologiske tiltag afhjælper en del af trængselsproblematikken. Blandt andet ved at bilerne kan køre tættere og med mere ens hastighed, hvilket øger kapaciteten i vejnettet.

Men samtidig vil de nye teknologier formentlig medføre en større vejtrafik, hvilket igen øger trængslen.

Samkørsel, ydertime-kørsel og road pricing
Der er behov for at se på tiltag og løsninger, der fører til en bedre udnyttelse af køretøjer og infrastruktur: Bedre og mere attraktive samkørsels-muligheder og bedre interface mellem transportformerne.

Men ligeledes kan der være behov for løsninger, der giver incitamenter til at sprede trafikken over større dele af døgnet. Det gælder både for pendlertrafikken og for godstransporten.

For begge trafiktyper kan en mere udstrakt brug af for eksempel ydertimer være af betydning. Men skal det lykkes, er det nok nødvendigt at se på for eksempel mulighederne ved road pricing kædet sammen med et moderne bilafgiftssystem, der flytter afgifter fra anskaffelse af bilen til brug af denne.

Og gerne på en måde, hvor de tilrådighed værende biler udnyttes mere effektivt gennem forskellige platformsteknologier. Ved sådanne tiltag kan der findes muligheder for at sikre en moderne og miljørigtig bilpark udstyret blandt andet med de nyeste ”selvkøre-teknologier”.

Danmark som førende logistik-nation
På godstransport- og logistikområdet er der store muligheder for at udvikle de logistiske muligheder og kompetencer med henblik på at levere mere effektive løsninger og placere Danmark i front som den førende logistiknation.

Et ”Vækstteam for logistik” – som foreslået af Danske Speditører – kan være et stort skridt i den rigtige retning.

Både for at udvikle de mest effektive løsninger, hvor fokus er på en effektiv og velfungerende værdi- og logistikkæde. Og også for at bringe endnu flere af de kompetencer Danmark har på dette område i brug og sikre, at udviklingen inden for dette område kan bringe dansk teknologi og kompetencer ud i verden.

Mulighederne for at teste selvkørende køretøjer i Danmark bør udnyttes maksimalt. På godstransportområdet kan tests af platooning af lastbiler og ikke mindst analyser og udvikling af systemer, der optimerer brugen af disse, understøttes.

Selvkørende og sammenhængende løsninger
De ”selvkørende” enheder kan også være en ansporing til, at disse teknologier udvikles indenfor bane- og søtransport-løsninger. Både for at udnytte ressourcerne effektivt og for at holde konkurrencekraften mellem transportformerne.

Terminalerne skal sikre den bedst mulige sammenhæng mellem de enkelte transportformer. Mulighederne for at analysere, hvordan dette samspil kan udvikles blandt aktørerne kan med fordel analyseres yderligere.

Dette med henblik på at finde løsninger, der styrker brugernes muligheder for at udnytte de enkelte transportformer og ikke mindst sikre, at det sker på et kommercielt bæredygtigt og miljørigtigt grundlag.

Og her indgår naturligvis også mulighederne i at få søtransporten og den moderne jernbane til at stå centralt i et endnu tættere samarbejde med de vejløsninger, som stort set altid vil være en del af transport- og logistikkæden.

Forrige artikel Arriva: Udbud af togdrift giver tilfredse passagerer Arriva: Udbud af togdrift giver tilfredse passagerer Næste artikel Forsker dumper kommunale veje: Tyveri af danskernes tid Forsker dumper kommunale veje: Tyveri af danskernes tid
Kommuner køber elbusser fra Kina

Kommuner køber elbusser fra Kina

GRØN OMSTILLING: Langt de fleste elbusser produceres i dag i Kina, der for øjeblikket viser muskler på det voksende europæiske marked for offentlig grøn transport. Både Roskilde og København har været på indkøb.