Debat

Dataetisk Ungeråd: Indfør nu en tech-uge, så alle elever får en digital dannelse

Ligesom vi har 'Uge Sex' i grundskolen, bør vi også lave en 'Uge Tech'. Det vil øge børn og unges muligheder for at deltage i samfundsdebatten og navigere i den teknologiske udvikling, der påvirker dem, skriver Dataetisk Ungeråd.

Børn og unges demokratiske selvtillid vil fremmes af en Uge Tech, skriver medlemmer af Dataetisk Ungeråd.
Børn og unges demokratiske selvtillid vil fremmes af en Uge Tech, skriver medlemmer af Dataetisk Ungeråd.Foto: David Leth Williams/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I mange år har uge 6 været synonym med 'Uge Sex'. Det er en uge, der har udviklet sig over årene i takt med at den rolle som sex – og synet på det – spiller i vores samfund ændrer sig.

Et andet vigtigt tema af stor betydning for nutidens børn og unge er teknologiens betydning for dem selv og det samfund, de både former og bliver formet af. Det er et område, der udvikler sig med topfart lige nu - og hvis hastighed kun vil tiltage i de kommende år.

Når den landsdækkende Uge Sex om lidt løber af stablen for 15. gang, får de danske unge en fælles forståelse og debatgrundlag om vigtige temaer som køn, krop og seksualitet. Vi foreslår en national Uge Tech, der skal give ungdommen redskaber til at navigere i den teknologiske udvikling på samme vis, som Uge Sex har gjort det.

Teknologi i en krisespækket verden

Børn og unge skal have de bedste forudsætninger for at tænke kritisk om den udvikling, de selv er en del af. Det gælder både i forhold til deres egen adfærd – men særligt også når det kommer til den politiske debat, der sætter rammerne for den fælles teknologisk fremtid, der vil påvirke samfundets næste generationer resten af livet.

Verden er med tiden kun blevet mere kompleks, kaotisk og forvirrende. Derfor skylder vi at styrke børn og unges evne til at forestille sig en bedre verden. Og måske vigtigst; insistere på at fremtiden kan se lysere ud.

Naja Algreen Suhr, Peter Egholm m.fl.
Dataetisk Ungeråd

Med en 'Uge Tech' kan børn og unge udvikle redskaber til at forme egne holdninger ved at blive introduceret til vigtige tendenser og tanker i tiden. Men den skal også sikre, at alle forstår hvordan teknologien påvirker dem – på samme måde som Uge Sex har gjort for sexforståelsen.

I dag vokser børn og unge op i en krisespækket verden, hvor alt fra klimaforandringer, idealer på de sociale medier og udbredt mistrivsel til uddannelsesforventninger er en del af vilkårene.

Verden er med tiden kun blevet mere kompleks, kaotisk og forvirrende at navigere i. Derfor skylder vi at styrke børn og unges evne til at forestille sig en bedre verden. Og måske vigtigst; insistere på at fremtiden kan se lysere ud. 

Kreativitet til alternative fremtider

En Uge Tech skal give plads til at børn og unge på egne præmisser kan udforske den del af den teknologiske udvikling, de finder mest interessant – om det så er trivsel på de sociale medier, robotteknologi, algoritmer, online kultur, sundhedsdata, metaverset eller noget andet.

Rammerne skal opfordre til kreativitet, fri forestilling via leg med robotter, programmering eller helt slippe de praktiske begrænsninger ved at trække teknologien væk fra computeren. Den kan nemlig foregå helt analogt ved tegne, tale eller skrive sig frem til alternative virkeligheder. Dét kan være kraftfulde måder at øve sig på alternative fremtider, imens de lærer, at fremtiden også er i deres hænder.

Læs også

Med en fast årlig Uge Tech, skal vi styrke nuværende og kommende generationers forudsætninger for at udvikle sig til medborgere, der evner at reflektere og deltage i debatten om det samfund, vi ønsker at være en del af. Praktisk forståelse for, hvor teknologien er nået til netop nu, skal kobles med samfundsvisioner og idealistiske ideer.

Den kobling kan ske mellem kreative projekter, som tegnekonkurrencer mod computeren, som med QuickDraw, kunstnerisk udfoldelse med digital billed-generering med DALL-E eller vigtige samfundsdebatter mod en chatbot, med temaer om digitalt selvforsvar, gennemsigtige algoritmer, ytringsfrihed og censur.

Udfoldelse af forestillingsevner er til gavn for alle

Skolen er fyldt med vigtige, men stramme, læringsmål. Derfor mener vi, at den digitale og teknologiske dannelse skal opnås gennem kreativ udfoldelse.

Uge Tech kan styrke nuværende og kommende generationers forudsætninger for at udvikle sig til medborgere, der evner at reflektere og deltage i debatten.

Naja Algreen Suhr, Peter Egholm m.fl.
Dataetisk Ungeråd

Udfoldelse, hvor der er rum til at tænke, tale, tegne, fantasere og forestille sig frem til store visioner for fremtiden. Ligesom der er brug for årlige motionsdage, hvor alle bevæger sig sammen, har vi brug for et rum, hvor børn og unge kan udfolde og udvikle deres fantasi og samtidig få medejerskab over fremtiden.

Man kunne passende forestille sig, at de vildeste, kreative og mest nytænkende visioner kunne blive indstillet til en landsdækkende idebank, hvor vi kan hylde idéer og kreativ tankevirksomhed – ligesom vi hylder Team Danmark elever i dag.

Med en uvis fremtid i udsigt er det samtidig en måde at give børn og unge ejerskab over nogle af de forandringer, som de muligvis – og forståeligt – går og frygter. Ugen vil gribe den uvished og styrke deres demokratiske selvtillid ved at give rum for at tage deres tanker, overvejelser og bekymringer seriøst. Den styrkelse kan blandt andet ske ved, at nutidens børn og unge får Uge Tech til at gøre brug af og udvikle deres forestillingsevne til gavn for os allesammen.

Dataetisk Ungeråd er et udvalg nedsat af organisationen Dansk IT.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lucas Honoré

Studerende, medlem, Dataetisk Ungeråd
stud.scient.pol., Københavns Universitet

0:000:00