Debat

Skolebestyrelse i København slår alarm over forsømte toiletforhold: Syv klasser må deles om ét stinkende toilet

Til trods for vedblivende klager fra elever og forældre er toiletforholdene på Københavns skoler over en årrække blevet nedprioriteret og forsømt til fordel for mere spektakulære skolebyggerier, skriver Caroline Lillelund og Johanne Ibi Nielsen.

De nationale trivselsmålinger viser, at størstedelen af de københavnske skoleelever ikke oplever deres skoles toiletter som rene og trygge, skriver Caroline Lillelund og Johanne Ibi Nielsen. (Arkivfoto)
De nationale trivselsmålinger viser, at størstedelen af de københavnske skoleelever ikke oplever deres skoles toiletter som rene og trygge, skriver Caroline Lillelund og Johanne Ibi Nielsen. (Arkivfoto)Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Onsdag 6. december skal politikerne i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg godkende udmøntningen af dele af de 50 millioner kroner, der blev afsat til forbedring af folkeskolernes toiletter i Budget 2024.  

Bevillingen er et resultat af S, SF og EL's ambitiøse Toiletplan 2030, som et samlet Børne- og Ungdomsudvalg stillede sig bag i foråret 2023.  

Planen lovede at skaffe trygge, rene, pæne, funktionelle og tilstrækkelige toiletter på alle Københavns folkeskoler inden 2030 gennem en kombination af renovering og kapacitetsudvidelse, foruden bedre indretning af toiletterne og pædagogiske tiltag på de enkelte skoler. 

Det er en ambitiøs plan, og den er hårdt tiltrængt: De nationale trivselsmålinger viser, at størstedelen af de københavnske skoleelever ikke oplever deres skoles toiletter som rene og trygge.

Det gælder særligt i nogle af de ældre skolebygninger, hvor toiletterne er utidssvarende, misvedligeholdte og i nogle tilfælde alt, alt for få set i forhold til antallet af elever.

Symbolske lappeløsninger

Til trods for vedblivende klager fra elever og forældre er toiletforholdene på byens skoler over en lang årrække blevet nedprioriteret og forsømt til fordel for mere spektakulære skolebyggerier. 

Vi opfordrer politikerne til at holde fast i deres oprindelige ambition om pæne, rene og tilstrækkelige toiletter på alle kommunens folkeskoler.

Caroline Lillelund og Johanne Ibi Nielsen
Skolebestyrelsen, Rådmandsgades Skole

Selv på en på en række af byens nye og nyrenoverede skoler giver eleverne udtryk for, at toiletterne er ulækre og utrygge. Det skyldes blandt andet, at indretningen af de nye skoletoiletter ikke tager højde for, hvordan de faktisk bruges af eleverne i hverdagen.  

Det er med andre ord en stor og dyr opgave, der ligger forude for Københavns Kommune. Og derfor lagde politikerne også op til, at Toiletplan 2030 skulle finansieres i flere etaper over en syvårsperiode og basere sig på en række forskelligartede tiltag afhængig af de enkelte skolers udfordringer og problemer.  

Men allerede nu ryster fundamentet under planen, som risikerer at ende ud i standardiserede, symbolske lappeløsninger fremfor de langsigtede og forskelligartede indsatser, som politikerne havde stillet eleverne i udsigt.  

I sin indstilling til Børne- og Ungdomsudvalget lægger forvaltningen ikke alene op til, at størstedelen af anlægsmidlerne til skoletoiletter først må bruges i henholdsvis 2025 og 2026 af hensyn til det af regeringen påbudte anlægsloft. Den lægger også op til at smøre pengene tyndest muligt ud, så hele 20 skoler skal begunstiges af de bevilgede 50 millioner kroner.

Læs også

Det betyder i praksis, at der ikke vil være mulighed for at foretage væsentlige udvidelser af toiletkapaciteten på de enkelte skoler, men alene mindre renoveringsarbejder som lugtminimerende gulvbelægning og en mere intuitiv placering af sæbedispensere og håndklædeholdere.

Hold fast i toiletplanen

På Rådmandsgades Skole på Nørrebro er vi i skolebestyrelsen stærkt bekymrede over den udmelding, for på vores skole er problemet ikke alene dårligt vedligeholdte toiletter, men manglende toiletter.

Det burde være muligt at finansiere i en kommune, hvor der rask væk kastes mere end en halv milliard kroner efter opførelsen af en enkelt ny skole.

Caroline Lillelund og Johanne Ibi Nielsen
Skolebestyrelsen, Rådmandsgades Skole

I forhold til standarden for nybyggede skoler i kommunen mangler skolens indskolingsmatrikel mere end 33 toiletter; eleverne fra børnehaveklasse til 5. klasse må i nogle tilfælde deles op til syv klasser om ét stinkende toilet i nærheden af deres klasseværelser. Situationen er utålelig og kan kun afhjælpes, hvis der opføres flere nye toiletter.  

Alene at bruge penge på renovering af de eksisterende faciliteter vil ikke løse det grundlæggende problem, nemlig at skolen har alt for få toiletter. Og det vil i sidste ende være spild af penge.  

Vi kan forstå, at forvaltningen sætter Rådmandsgades Skole øverst på listen af skoler, der skal tilgodeses af toiletmidlerne, men det ærgrer os, hvis præmissen for Toiletplan 2030 allerede nu fraviges, så politikere og forvaltning reelt skal vælge mellem at tage hensyn til så mange skoler som muligt eller at løse de reelle kapacitetsudfordringer på enkelte af kommunens mest udfordrede skoler.

Endnu foreligger der ingen tilbundsgående analyse af skolernes individuelle udfordringer og behov, og forvaltningens indstilling beror alene på de årlige trivselsmålinger for eleverne i 4. til 9. klasse.

Læs også

Vi opfordrer børne- og ungdomspolitikerne til at holde fast i deres oprindelige ambition om pæne, rene og tilstrækkelige toiletter på alle kommunens folkeskoler – også de ældste og mest misvedligeholdte. I kan ikke være andet bekendt.  

Det kræver et langt, sejt træk og betydeligt mere end de 50 millioner kroner, der blev afsat til opgaven i Budget 2024. Ifølge det oprindelige budgetnotat vil det koste knap 300 millioner kroner at sikre ordentlige toiletforhold på kommunens mere end 70 almen- og specialskoler.  

Det burde være muligt at finansiere i en kommune, hvor der rask væk kastes mere end en halv milliard kroner efter opførelsen af en enkelt ny skole.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00