Lærere, ledere og eksperter skal lave eftersyn af FGU's læreplaner

Mattias Tesfaye (S) har nedsat en arbejdsgruppe, der skal gennemføre et eftersyn FGU's læreplaner, faglige mål og didaktiske principper. Arbejdsgruppen består af en formand og otte medlemmer.

Camilla Hutters er formand for en arbejdsgruppe, der skal komme med nye anbefalinger til FGU allerede til foråret.
Camilla Hutters er formand for en arbejdsgruppe, der skal komme med nye anbefalinger til FGU allerede til foråret.
Signe Løntoft

Det bliver Camilla Hutters, der skal stå i spidsen for en ny arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til justeringer af FGU's faglige mål og læreplaner.

Hutters er et kendt ansigt i uddannelsesverdenen, da hun tidligere har været områdechef i Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), og nu er leder af Nationalt Center for Erhvervspædagogik ved Københavns professionshøjskole.

Sammen med resten af arbejdsgruppen skal Hutters frem til maj gennemgå FGU's faglige mål, læreplaner og fagbilag samt de 15 såkaldte didaktiske principper. De didaktiske principper blev opstillet ved etableringen af FGU-institutionerne i 2017.

Altinget logoUddannelse
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget uddannelse kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00