Overblik: Her er aftalen om en ny uddannelse for unge

FGU: Den nye Forberedende Grunduddannelse er faldet på plads. Få et overblik over aftalen her.

Foto: /ritzau/Joachim Adrian
Kristoffer Kvalvik

Den Forberedende Grunduddannelse er klar, og Altinget giver dig her et overblik over aftalen.

- Den Forberedende Grunduddannelse bliver landsdækkende på baggrund af en lokal proces blandt landets kommuner. Aftalepartierne har en forventning om, at den lokale proces tager udgangspunkt i én skole per kommune, dog flere skoler i de større kommuner og ingen skoler i kommuner, hvor der ikke er tilstrækkeligt elevgrundlag, og at det ender i omegnen af 90 skoler.

- Aftalen rummer også et krav om, at kommunerne skal etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats, som får til opgave at sikre den unge den nødvendige støtte og hjælp til at realisere sin uddannelsesplan. I den sammenhæng skal den unge i målgruppen tildeles én kontaktperson, som hjælper den enkelte på vej til uddannelse eller job. Tiltagene skal sikre, at de unge ikke falder mellem to stole i kommunen, og at de unge kan gå ind ad én dør for at få hjælp og vejledning.

- Der er aftalt en skoleydelse på FGU, der samtidig er et pædagogisk redskab, da skolerne kan trække i ydelsen, hvis den unge udebliver uden lovlig grund. Ydelsen ligger på et niveau med SU, hvor det ikke kan betale sig for den unge at vælge FGU fra for i stedet at være på uddannelseshjælp. Eleverne får desuden en madordning.

- Aftalepartierne er samtidig enige om senere i efteråret at se nærmere på at give kommuner bedre muligheder for at oprette udskolingstilbud, som kan øge de unges interesse for og søgningen til erhvervsuddannelserne.

- Aftalen bygger på anbefalinger fra ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse, som med Stefan Hermann i spidsen fremlagde deres anbefalinger 28. februar 2017. I forlængelse af ekspertgruppens anbefalinger fremlagde regeringen 10. maj 2017 sit politiske udspil ”Tro på dig selv – det gør vi”, som bygger på anbefalingerne fra ekspertgruppen.

Læs hele aftalen her.

 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00