Uddannelsesforbundet til regeringen: Stop besparelser på ordblindeområdet

DEBAT: Regeringen vil satse på uddannelse af børn, unge og voksne. Men hvis flere skal med, kræver det øget opmærksomhed på ordblinde, mener Uddannelsesforbundet.

Af Hanne Pontoppidan
Formand, Uddannelsesforbundet

Det er dejligt, at den nye regering vil satse markant på uddannelse. Det får i den grad en highfive. Og lige såvel er det både positivt og nødvendigt, at regeringen også har et klart fokus på opkvalificering af ufaglærte.

Men vil regeringen lykkes med sin målsætning, kræver det et skærpet blik på den store gruppe af voksne, hvor bogstaverne driller. Ifølge Ordblindeforeningen er tre til syv procent af voksne danskere ordblinde.

Og lad os med det samme kalde en spade for en spade. Ordblindhed ér et handicap. Og det er et kronisk handicap, som ikke ’går over’ eller ’kureres’ med kurser i retstavning eller brug af it-rygsække. Men det er til gengæld et handicap, som kan afhjælpes. Desværre modtager færre og færre voksne hjælp i form af ordblindeundervisning.  

Undervisning hjælper ordblinde
Det, der er brug for, hvis der skal luft under vingerne på de politiske visioner om uddannelse og om at løfte flere ufaglærte til faglærte, er et øget fokus på dem, der har problemer med helt basale færdigheder. Kan man ikke læse, skrive og stave, er det nemlig ualmindeligt svært at uddanne sig eller beholde et job på et arbejdsmarked i rivende udvikling.

Et øget fokus betyder i praksis, at vi skal blive bedre til at finde de voksne ordblinde, motivere dem til undervisning og tilbyde dem kvalificeret ordblindeundervisning på såvel små hold som med enkeltundervisning og med den varighed, som er nødvendig for den enkelte.

Med den rette hjælp og undervisning kan ordblinde nemlig kompenseres for deres handicap i sådan en grad, at de på lige fod med alle andre kan deltage i undervisning, i efteruddannelse og på arbejdsmarkedet.

Alternativet er, at vi taber mange ressourcer på gulvet. Det giver ingen mening i et velfærdssamfund, hvor vi har brug for alle de hænder, der er, til at løfte et støt stigende behov for arbejdskraft. Det har vi ikke råd til. Ikke menneskeligt. Ikke økonomisk.

Ordblindeundervisning falder markant
Desværre daler deltagerantallet i ordblindeundervisning støt.

Mens der i en periode fra 2007 til 2013 har været en stigning i antallet af årselever på ordblindeområdet, er tendensen gået den forkerte vej lige siden. Fra 2013 til 2018 er der næsten sket en halvering af aktiviteten! Det skyldes flere ting.

Politisk har der været et alt for stort fokus på besparelser og stramninger på området, hvilket har forringet kvaliteten af det tilbud, som den enkelte ordblinde kan få. Samtidig har vi været for dårlige til at opspore og motivere de ordblinde, der har behov for undervisning.

Det betyder konkret, at der findes en stor gruppe, der lever med et handicap, som de ikke har fået hjælp til, og som bremser dem i deres muligheder for uddannelse og for at komme ind på eller blive på arbejdsmarkedet.

Det er ikke kun et problem for den enkelte, men også for vores samfund.

Sæt handling bag flotte ord
Det er helt afgørende for landets arbejdsstyrke og fremtidens velfærdssamfund, at vi får alle med.

Det var man også enige om i trepartsforhandlingerne i 2017, hvor aftalen lød, at voksen- og efteruddannelsesområdet skal "fremadrettet i langt højere grad end i dag understøtte, at der sker et markant løft af de basale færdigheder i arbejdsstyrken".

Nu mangler vi bare at få sat handling bag de flotte ord i både trepartsaftalen og forståelsespapiret. Det kræver en fælles koordineret indsats af uddannelsesinstitutioner, jobcentre og virksomheder. Og det kræver en regering, som forstår, at man ikke kan fortsætte besparelser på ordblindeområdet.

Det har for store konsekvenser – for den enkelte, for arbejdsmarkedet og for velfærdssamfundet.

Forrige artikel Magistrene: Tiden er til højere ambitioner for uddannelsesområdet Magistrene: Tiden er til højere ambitioner for uddannelsesområdet Næste artikel Handicapråd: Inklusionsprincipper skal op til revision til gavn for handikappede Handicapråd: Inklusionsprincipper skal op til revision til gavn for handikappede
Bondo stopper som lærernes formand

Bondo stopper som lærernes formand

STOP: Anders Bondo trækker sig som formand for Danmarks Lærerforening efter 18 år på posten. Tirsdagens arbejdstidsaftale med KL sætter punktummet for den 61-årige formand.