Debat

Uddannelsesinstitutioner: Virksomhederne kender ikke muligheder for efteruddannelse af voksne

Udbydere af voksen-og efteruddannelse peger i ny undersøgelse på, at manglende viden om opkvalificering kan svække medarbejdernes fodfæste på arbejdsmarkedet og gå ud over virksomhedernes produktivitet, skriver Pernille Brøndum og Per Paludan Hansen

<a href="https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/voksne-svage-laese-skrive-regnefaerdigheder-er-svaere-faa-deltage" target="_blank" rel="noopener">Undersøgelsen viser</a>, at virksomhederne&nbsp;<a href="https://www.uvm.dk/publikationer/uddannelser-for-voksne/2017-analyse-af-individer-og-virksomheders-brug-af-voksen-og-efteruddannelse" target="_blank" rel="noopener">mangler viden</a>&nbsp;om de opkvalificeringstilbud, der allerede eksisterer, skriver&nbsp;Pernille Brøndum og Per Paludan Hansen.&nbsp;
Undersøgelsen viser, at virksomhederne mangler viden om de opkvalificeringstilbud, der allerede eksisterer, skriver Pernille Brøndum og Per Paludan Hansen. Foto: Anne Bæk/Ritzau Scanpix
Pernille Brøndum
Per Paludan Hansen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Op mod 250.000 danskere, der hver dag står op og går på arbejde, kæmper med læse- eller regnevanskeligheder.

Det er en udfordring for kantinemedarbejderen, der skal kunne lægge menuen ud på kundens intranet og bestille varer via en hjemmeside.

Det er en udfordring for SOSU-hjælperen, der skal bruge en elektronisk journal og kende GDPR-reglerne. Og det er en udfordring for håndværkeren, der skal modtage dagens opgaver via en tablet.

Det er en udfordring for det enkelte menneske, der risikerer at miste fodfæste på arbejdsmarkedet. Men det er også en udfordring for danske virksomheder og for samfundet som helhed, når manglen på arbejdskraft for alvor sætter ind i de kommende år.

Der er i dén grad brug for kvalificeret arbejdskraft, der passer til de stigende krav, som virksomhederne stiller

Pernille Brøndum & Per Paludan Hansen
Formand, Danske HF og VUC & formand, Dansk Folkeoplysnings Samråd

Der er i dén grad brug for kvalificeret arbejdskraft, der passer til de stigende krav, som virksomhederne stiller.

Det er virkeligheden, selv om vi langt hen ad vejen allerede har de rigtige opkvalificeringstilbud, der kan styrke de basale færdigheder.

Hos VUC, i oplysningsforbundene og på daghøjskolerne har vi for eksempel stor erfaring og succes med at udbyde fleksible og målrettede kurser i ordblindeundervisning og forberedende voksenundervisning (FVU) i dansk, matematik, engelsk og it.

Kurser der tager afsæt i det enkelte menneskes behov, motivation og kompetencer, og som ruster deltagerne til at opnå eller bevare varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

Og det virker – for dem, der rent faktisk kommer til kurserne. Problemet er bare, at målgruppen kun opkvalificerer sig i et begrænset omfang. Og hvad er så årsagen til det?

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har foretaget en ny undersøgelse blandt 122 udbydere af voksen- og efteruddannelse (VEU) i Danmark.

Undersøgelsen viser, at virksomhederne mangler viden om de opkvalificeringstilbud, der allerede eksisterer.

I undersøgelsen peger 88 procent af udbyderne på, at manglende kendskab til muligheder og vilkår udgør en væsentlig barriere for virksomhedernes brug af de eksisterende VEU-tilbud.

Opsøgende arbejde er vejen frem

I HF og VUC NORD og AOF Center Midtjylland har de fundet en effektiv måde at gøre noget ved problemet. Her udfører de målrettet opsøgende arbejde, der hvor målgruppen har deres daglige gang; på deres arbejde.

Begge udbydere bruger tre centrale greb, der styrker indsatsen.

Deres konsulenter er uddannet specifikt i at udføre det opsøgende arbejde, så der skabes den bedst mulige kontakt til potentielle nye kursister.

Derudover udpeger de altid medarbejderambassadører på virksomhederne, som bidrager til at motivere deres kolleger til at kigge nærmere på relevante opkvalificeringstilbud.

Og endelig suppleres det opsøgende arbejde med såkaldt virksomhedsservice, der sikrer, at virksomhederne hjælpes bedst muligt på vej og efterlades med en så lille arbejdsbyrde som muligt. Og effekten er tydelig.

Læs også

Både HF og VUC NORD og AOF Center Midtjylland har oplevet pæne stigninger i antallet af kursister til deres ordblindeundervisning og FVU-kurser, efter de har intensiveret deres opsøgende arbejde.

Deres erfaringer bakkes op af tidligere undersøgelser fra EVA i 2021 og Epinion i 2017.

Her blev det påvist, at opsøgende arbejde og den tætte og løbende virksomhedskontakt er en forudsætning, hvis der skal skabes motivation for at deltage i opkvalificering blandt både faglærte og ufaglærte.

Desværre er manglende finansiering af det opsøgende arbejde en barriere for, at flere udbydere kan efterligne de gode erfaringer fra Nord- og Midtjylland.

HF & VUC NORD finansierer deres opsøgende arbejde med interne midler, og indsatsen giver ikke overskud fra starten af. Og hos AOF Center Midtjylland er indsatsen understøttet af puljemidler fra STAR med en udløbsdato. 

Fodfæste på arbejdsmarkedet

Selv om opsøgende arbejde er et effektivt greb til at opkvalificere flere mennesker, der kæmper med læse- og regnevanskeligheder, så sker det ikke af sig selv.

Det kræver, at der er politisk vilje til at prioritere det.

virksomhederne mangler viden om de opkvalificeringstilbud, der allerede eksistere

Pernille Brøndum & Per Paludan Hansen
Formand, Danske HF og VUC & formand, Dansk Folkeoplysnings Samråd

I kølvandet på den seneste trepartsaftale på VEU-området fra september 2023 blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om, at flere voksne skal screenes for læse- og skrivevanskeligheder og ordblindhed.

Det er positivt. Og vi vil her opfordre til, at det opsøgende arbejde understøttes af et fast taxametertilskud.

Det vil give os flere muskler til at hjælpe virksomhederne med det administrative arbejde og bidrage til koordineringen med potentielle OBU- og FVU-kursister.

Muskler, der er nødvendige for at give flere mennesker de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger.

Til gavn for det enkelte menneskes fodfæste på arbejdsmarkedet – og potentielt også for virksomhedernes produktivitet.

Læs også

*Dansk Folkeoplysnings Samråd repræsenterer uddannelsesudbyderne AOF Danmark, DOF, FOF, LOF, Fora og Daghøjskoleforeningen

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Pernille Brøndum

Rektor, Nordvestsjællands HF & VUC og formand for Danske HF & VUC – Lederne
cand.mag (Københavns Uni. 1994)

Per Paludan Hansen

Sekretariatsleder, LOF's landsorganisation, formand, Dansk Folkeoplysnings Samråd, bestyrelsesmedlem, International Council for Adult Education
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1994)

0:000:00