Debat

Ungdomsklubleder til Tesfaye: Giv praktikerne en plads i trivselskommissionen

Det er ofte chefer, formænd og akademikere, som får plads i kommissioner. I trivselskommissionen bør regeringen give plads til klubpædagogen, ungdomsskoleunderviseren, folkeskolelæren eller den fremskudte socialrådgiver, skriver Rene Hedegaard Nielsen.

Barndommens gade er i dag brolagt med sociale mediers hurtige trends og influencernes kommentarer samt et efterspil af en pandemi, der skabte fokus på individet og psyken frem for fællesskabet og kroppen, skriver Rene Hedegaard Nielsen.
Barndommens gade er i dag brolagt med sociale mediers hurtige trends og influencernes kommentarer samt et efterspil af en pandemi, der skabte fokus på individet og psyken frem for fællesskabet og kroppen, skriver Rene Hedegaard Nielsen.Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Jeg er leder af en ungdomsklub i Viborg, et gratis kommunalt klubtilbud for alle unge mellem 13 og 19 år. Klubben ligger centralt i byen og arbejder med bredden af de unge i hele Viborg Kommune. Vi har en bevidsthed om, at vi i praksis har en overrepræsentation af unge i udsatte positioner.

Vi forstår betydningen af at blive set og hørt. Vi fokuserer på nærværet, den lette hånd på skulderen og den indbydende øjenkontakt. Vi arbejder med balancen mellem tavshed og tale, mellem accept og handling, og vi mærker suset fra de unges små succeser, fordi vi anerkender, at små sejre er kolossale, når der er langt imellem dem, og at den anerkendelse i sig selv kan udløse den første lille sejr.

Nøgleordene for vores arbejde i klubben er tryghed, nærvær, brobygning, dialog, nysgerrighed, synlighed og forebyggelse. Tilsammen skaber det rammerne for et inkluderende fællesskab, hvor pædagogerne hver dag er til rådighed med rådgivning, vejledning og en fordomsfri og anerkendende dialog.

Læs også

På besøg i den ungdommens verden
Regeringen fortæller os i regeringsgrundlaget, at de vil ”Nedsætte en kommission for det gode børne- og ungdomsliv, der skal foreslå anbefalinger til, hvordan mistrivsel og sårbarhed kan forebygges og afhjælpes, samt hvordan robusthed og myndiggørelse styrkes. Kommissionen skal også se på indflydelsen fra sociale medier og andre større samfundstendenser.”

Fantastisk. Det kan ikke være mere relevant at sætte fokus på børne og ungdomslivet. Men hvem skal deltage i denne kommission?

Fritids- og ungdomsklubberne skal råbe regeringen op og kræve en plads i kommissionen.

Rene Hedegaard Nielsen
Ungdomsklubleder, Viborg

Det er oftest chefer, formænd, akademikere, konsulenter og andre dygtige og kvalificerede personer, som får en plads i sådanne kommissioner, men er der plads til fritids- og ungdomsklubpædagogen, ungdomsskoleunderviseren, folkeskolelæren eller den fremskudte socialrådgiver? Alle dem, som møder de unge til dagligt.

Jeg er er sikker på, at de som normalt sidder i disse kommissioner er dygtige folk, som har studeret i mange år og fået en dyb forståelse for, hvad den teoretisk baggrund er for ungdommens mistrivsel. Min oplevelse er dog, at de ofte kun været på besøg i den ungdommens verden og den faglige praksis, som jeg og mange pædagoger står i til hver dag.

De har taget et dataudpluk med hjem og kigget på det under lup, vendt og drejet det og holdt det op mod deres teorier. Men et udpluk er ikke det samme som den daglige relation med disse udsatte unge som mistrives. Deres verden er dynamisk, hvor trends, kultur og adfærd ændrer sig hurtigere end teoribøger kan færdiggøres.

Læs også

Børne- og ungdomslivet er ikke statisk
Jeg håber, at kommissionen bliver strikket sammen af interesseorganisationer såsom DUF og Ungdomsringen, som har fokus på børn og unges fritid og af forskere fra professionshøjskolerne og eksperter fra CEFU.

Men det er især vigtigt at få de daglige eksperter med, som arbejder med det gode børne- og ungdomsliv hver dag, som har fingeren på pulsen både i forhold til skabelsen af de gode fællesskaber, der skaber grobund for robusthed og myndiggørelse, og dem som kan møde de udsatte børn og unge med en anerkendende og nærværende tilgang, som er forudsætningen for at forebygge mistrivsel.

Jeg håber, at opdraget for kommissionen bliver at samle trådene i den kompleksitet som børne- og ungelivet er i dag. Barndommens gade er i dag brolagt med de sociale mediers hurtige trends og influencernes kommentarer samt et efterspil af en pandemi, der i den grad skabte fokus på individet og psyken frem for fællesskabet og kroppen, som blev sat på pause.

Jeg håber, at kommissionen fokuserer på at børne- og ungdomslivet ikke er statisk men dynamisk, at der skal fokuseres på rettidig og hurtig forebyggelse, en online pædagogisk tilstedeværelse, fokus på pædagogerhvervet i forhold til løn og arbejdsvilkår og en øget fokus på åbenhed i det tværfaglige samarbejde.

Pædagogerne ude i fritids- og ungdomsklubber skal råbe regeringen op og kræve en plads i kommissionen, således at vores faglighed er med til lave anbefalingerne, for hvordan vi bedst afhjælper og forebygger unges mistrivsel.

Så tak til børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) for at sætte fokus på det gode børn og ungdomsliv. Jeg håber, at du og regeringen nedsætter en kommission som både rummer teori og praksis.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mattias Tesfaye

Børne- og undervisningsminister, MF (S)
murersvend (Skanska og Århus Tekniske Skole 2001)

0:000:00