Debat

Ungeråd: Uretfærdige fraværsregler skaber økonomisk utryghed på FGU

Fraværsreglerne på FGU afhænger af den enkelte læreres fortolkning af de nuværende regler. Det er et problem, og det skaber nogle steder konflikter internt på skolerne, fordi eleverne ikke oplever lige behandling, skriver Modstrøms Ungeråd.

Nogle bliver trukket i skoleydelse for at komme fem minutter for sent, for at skulle til psykolog eller til et møde med en sagsbehandler. Det synes vi ikke, er fair, skriver Modstrøms Ungeråd.
Nogle bliver trukket i skoleydelse for at komme fem minutter for sent, for at skulle til psykolog eller til et møde med en sagsbehandler. Det synes vi ikke, er fair, skriver Modstrøms Ungeråd.
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Ingen andre studerende på ungdomsuddannelserne i Danmark bliver trukket i SU på den måde, som vi gør på FGU. Det er uretfærdigt, skaber en ulighed og en følelse af at være andenrangselev.

I Modstrøm lavede vi sidste år en lytteundersøgelse blandt FGU-elever, som tydeligt viste, at mange elever havde svært ved at få skoleydelsen til at række, og at fraværsreglerne på FGU skaber økonomisk utryghed.

På FGU bliver fraværsregler brugt som et "pædagogisk værktøj", så lærerne kan trække eleverne i skoleydelse, hvis de har ulovligt fravær. En metode, som kan give tomme lommer og ondt i maven.

Ulige behandling

Det er FGU-institutionerne, der ifølge FGU's bekendtgørelse vurderer, om elevernes fravær er lovligt. I praksis er det læreren, der vurderer, om elevens fravær er lovligt. Som elever oplever vi, at udfaldet afhænger af lærerens egne holdninger og den relation, man har til læreren.

Afsendere
 • Alexander Munk Andersen, elev på FGU Vejle
 • Ea Lykke Madsen, elev på FGU Ryomgård
 • Florent Obrazhda, elev på FGU Kolding-Vejen
 • Helene Kristensen, elev på FGU Ringsted
 • Jonas Markussen, elev på FGU Vejle
 • Karoline Laura Jepsen, elev på FGU Aalborg
 • Levi Ferslev, elev på FGU Vordingborg
 • Mark Holsting, tidligere elev på FGU Øst Roskilde
 • Nichlas Pedersen, tidligere elev på FGU Aalborg
 • Simon Ejlund, elev på FGU Ballerup
 • Sissel Moos, kommunikationsmedarbejder i Modstrøms sekretariat.

Så hvad der gælder af fraværsregler for nogle elever, kan være helt anderledes for andre på den samme skole, fordi det i sidste ende afhænger af den enkelte læreres fortolkning af de nuværende fraværsregler. Det er et problem, og det skaber nogle steder konflikter internt på skolerne, fordi eleverne ikke oplever lige behandling.

Når man bliver trukket i skoleydelse for ulovligt fravær, kan det handle om beløb på 50 til 1.500 kroner. Det betyder færre penge til faste regninger, mad og oplevelser med vennerne som et cafebesøg eller en tur i biografen. Det synes vi er ærgerligt. Elever på FGU skal ikke føle sig økonomisk utrygge på den måde og kæmpe med at få råd til det basale.

Eksempelvis oplever nogle at blive trukket i skoleydelse for at komme fem minutter for sent, for at skulle til psykolog, til et møde med en sagsbehandler eller for at skulle til begravelse hos et nærtstående familiemedlem.

Det synes Modstrøms ungeråd ikke er fair. Derfor vil vi have indført nogle mere retfærdige fraværsregler og gjort reglerne ens på alle skoler.

Svært at gennemføre FGU med de økonomiske vilkår

Hos den ældre del af FGU-målgruppen fylder den økonomiske utryghed meget. Flere af dem fra 20 til 25 år bor ude, har voksne udgifter og nogle har også børn. De bliver nødt til at arbejde som ufaglært mange timer ved siden af FGU'en for at få råd til at dække deres udgifter eller søge økonomisk hjælp hos venner, familie eller hurtige lån.

Vilkår som betyder, at den ældre del af FGU-målgruppen kan have svært ved at færdiggøre deres FGU-forløb, og derfor gør det mere sandsynligt at ende "under radaren" og som en del af de 45.000 unge, som hverken er under uddannelse eller i job.

En ting er forskellige fraværsregler, som forvirrer og skaber ulige vilkår for eleverne. Noget andet er, at der flere steder på FGU bliver registreret fravær helt ned til minuttal, som med det samme får konsekvenser for vores skoleydelse. Det på trods af, at der i bekendtgørelsen står, at vi skal være fraværende mindst 30 minutter, før det kan registreres som ulovligt fravær.

Så hvis bussen er forsinket, du er uopmærksom på klokken eller kommer for sent ud af døren, så er det ærgerligt, hvis du går på FGU. Det er selvfølgelig ikke alle skoler og lærere, hvor de registrerer ulovligt fravær så nøje, men vi kender til en del elever, som oplever det flere forskellige steder i landet. Og det er for mange!

Vores bud på bedre fraværsregler

Vi har i Modstrøms ungeråd sat os sammen og lavet nogle forslag til, hvordan vi synes reglerne på området skal ændres. Her er vores bud:

Der skal laves en klar grænse for, hvornår det får økonomiske og faglige konsekvenser for os at have ulovligt fravær – ligesom det gælder for andre unge på ungdomsuddannelserne.

Vi ser frem til at starte en dialog om, hvordan vi kan skabe nogle forhold på FGU, som ikke giver elever mavepine over bekymringer for deres økonomi.

Elever

Reglerne for, hvordan og hvornår man trækkes i fravær skal være klare og ens på alle skoler.

Der skal være en nedre grænse for, hvornår man registreres som fraværende. Vi mener ikke, at det er fair, at vi skal trækkes i skoleydelse for ulovligt fravær med det samme. Der skal for eksempel ikke registreres fravær, hvis man kommer fem minutter for sent.

Der bør først trækkes i skoleydelsen efter ti procent ulovligt fravær. Når man når ti procent ulovligt fravær, skal der følge en samtale med en lærer eller vejleder om ens faglige niveau og generelle trivsel på skolen.

Og så bør læge og lægeordinerede behandlinger, (special) tandlæge, psykolog, psykiater, fysioterapeut og møde med kommunale sagsbehandlere registreres som lovligt fravær.

Håber på ministerens opbakning

Vi mener, det er en fordel, at det er lærerne, der registrerer fravær, fordi det er dem, der kender os og har viden om elevernes situation. Det vil også betyde, at har en elev nogle helt særlige omstændigheder, så skal der stadig være mulighed for at læreren, der kender den elev, kan tage de særlige hensyn, det kræver.

Vi tror på, at direktører og skoleledere på FGU har muligheden for at lave nogle mere retfærdige og ens fraværsregler i samarbejde med eleverne lokalt og vores elevorganisation.

Vi håber på jeres og børne- og undervisningsministerens opbakning og ser frem til at starte en dialog om, hvordan vi kan skabe nogle forhold på FGU, som ikke giver elever mavepine over bekymringer for deres økonomi. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00