Om  
Noemi Katznelson
Peter Sørensen

VIA University College får nyt bestyrelsesmedlem fra AAU

Noemi Katznelson, der er professor og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning hos Aalborg Universitet, er nyt medlem af bestyrelsen for VIA University College.