Sofie Lippert Troelsen
 svarer 
Christina Egelund

Hvilke forudsætninger og empiri ligger til grund for antagelserne om studietidsreduktion som følge af su til normeret studietid og en maksimal su-ramme på 58 klip?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Uddannelses- og Forskningsudvalget, Spørgsmål 179

Vil ministeren – i forlængelse af svar på UFU alm. del spørgsmål 135 om antagelser om forsinkelser i det videregående uddannelsessystem og su-reformen af 18. december 2023 – redegøre for, hvilke forudsætninger og empiri ligger til grund for antagelserne om studietidsreduktion som følge af su til normeret studietid og en maksimal su-ramme på 58 klip, jf. besvarelsens tabel

Svar fra torsdag den 15. februar 2024

SU-reformen lægger op til to elementer, der begrænser den mulige støttetid for SU-stipendier på videregående uddannelser. Det ene element er, at den maksimale SU-klipramme til videregående uddannelser reduceres fra 70 til 58 klip (en måneds SU tæller som et SU-klip). Det andet element er, at det på den enkelte videregående uddannelse maksimalt er muligt at få udbetalt det antal SU-klip, som svarer til uddannelsens normerede studietid.

Begrænsningen i den mulige støttetid medfører en reduktion i antallet af udbetalte SU-klip, hvilket forudsættes at tilskynde SU-modtagere til hurtigere studiegennemførsel. Den gennemsnitlige studietidsreduktion, der fremgår af Svar på UFU alm. del spørgsmål 135 (2023-24), opgøres som den mekaniske reduktion af antallet af udbetalte SU-klip korrigeret med en beregningsteknisk fremdriftsfaktor, der afdæmper den mekaniske virkning. Fremdriftsfaktoren angiver i hvilken grad, SUmodtagerne forventes at reagere på reduktionen i SU-klip ved hurtigere studiegennemførsel. Der antages forskellige fremdriftsfaktorer afhængigt af uddannelsestypen, og antallet af ekstra SU-klip de studerende bruger i dag i forhold til, hvad der vil være muligt med SU-reformen. Det skal bl.a. ses i lyset af, at studerende med store klipoverskridelser i mindre grad forventes at være i stand til at øge studiefremdriften, for eksempel fordi der kan være tale om studerende med personlige udfordringer og/eller studerende med adskillige studieskift.

Der er ikke tidligere foretaget en lignende ændring af det danske SU-system, og det er således ikke muligt at trække på direkte sammenlignelig empiri. Der er dog erfaringer med betydelige studietidsreduktioner i årene efter den seneste reform af 15. februar 2024 Uddannelses- og Børsgade 4 1015 København K Tel. 3392 9700 www.ufm.dk CVR-nr. 1680 5408 Ref.-nr.

459129 SU-systemet Aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse (fremdriftsreformen) af 18. april 2013.

Det blev i økonomien bag fremdriftsreformen samlet set forudsat, at den gennemsnitlige normtidsoverskridelse på universitetsuddannelser (bachelor + kandidat) ille blive reduceret med 4,3 måneder i 2020 i forhold til niveauet i 2011. Det bemærkes, at den gennemsnitlige normtidsoverskridelse for et bachelor- og kandidatforløb blandt fuldførte studerende er faldet med 8,2 måneder (fra 13,4 til 5,2 måneder) i perioden 2011-2020.

Et element i fremdriftsreformen var en reduktion af SU-støttetiden til uddannelsens normerede tid for studerende, der påbegynder deres første videregående uddannelse mere end to år efter adgangsgivende eksamen. Det er dog ikke muligt at isolere effekten af de enkelte tiltag i fremdriftsreformen, da tiltagene i fremdriftsreformen blev indfaset parallelt.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00