Sofie Lippert Troelsen
 svarer 
Christina Egelund

Hvad er den årlige udgift til SU på ungdomsuddannelserne?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Uddannelses- og Forskningsudvalget, Spørgsmål 183

Vil ministeren oplyse følgende om den årlige udgift til su på ungdomsuddannelserne:

a) Hvad den årlige udgift er til su til 18-19-årige på ungdomsuddannelser, som modtager hjemmeboende su-sats, men er udeboende?

b) Hvad den årlige udgift er til su til 18-19-årige på ungdomsuddannelser, som modtager udeboende su og er udeboende?

Svar fra torsdag den 22. februar 2024

Studerende betragtes efter SU-reglerne som hjemmeboende, når de i folkeregisteret står tilmeldt den ene eller begge forældres adresse, eller når den studerende, uanset hvilken adresse den studerende står tilmeldt i folkeregisteret, ud over ferier og søn- og helligdage, jævnligt bor hos forældrene eller den ene af dem.

Ifølge SU-reglerne kan 18-19-årige studerende på ungdomsuddannelser som udgangspunkt kun få SU med satsen for hjemmeboende. Der er dog i SU-reglerne givet mulighed for, at den studerendes uddannelsessted kan træffe afgørelse om SU med satsen for udeboende til 18-19-årige udeboende studerende, hvis den normale transportvej er 20 km eller derover mellem uddannelsesstedet og forældrenes bopæl, befordringstiden med offentlige transportmidler mellem uddannelsesstedet og forældrenes bopæl overstiger 75 minutter, den studerende dokumenterer at have været udeboende uafbrudt i mindst 12 måneder før det tidspunkt, hvor den studerende blev støtteberettiget til den igangværende uddannelse, eller det på grund af ganske særlige forhold i hjemmet, så som meget trange boligforhold eller langvarig sygdom, ikke med rimelighed kan kræves, at den studerende bor hjemme, indtil uddannelsen er afsluttet eller den studerende fylder 20 år.

SU-stipendieudgifterne til 18-19-årige elever på ungdomsuddannelserne, der modtager udeboende SU-sats, er 346 mio. kr. i 2022, jf. tabel 1.

SU-modtagerne skal dokumentere, at de er udeboende for at blive godkendt til udeboende SU. Derfor regnes SU-modtagere med udeboende SU-sats også for reelt at være udeboende.

Summen af modtagere af hjemme- og udeboende sats er højere end det samlede antal stipendiemodtagere. Det skyldes, at stipendiemodtagere, der modtager både hjemme- og udeboende SU-sats i løbet af året, opgøres som både hjemme- og udeboende. Alder er opgjort ultimo i året.

Uddannelses- og Forskningsministeriet Blandt 18-19-årige elever på ungdomsuddannelserne, der modtager hjemmeboende SU-sats, indgår ca. 200 elever som udeboende i bopæls- og familiestatistikken. SU-stipendieudgifterne til denne gruppe er ca. 5 mio. kr. Der er en vis usikkerhed forbundet med opgørelsen, der bl.a. skyldes, at oplysninger om bopæl kun opdateres kvartalsvist.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00